Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lahden Koneharjunkadulla puhdistetaan öljyn pilaamaa maaperää

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:33 EEST

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Koneharjunkatu 5:ssä sijaitsevan entisen betonituotetehtaan tankkauspaikan öljyisen maaperän puhdistamisesta. Maaperä puhdistetaan tänä kesänä. Puhdistamisesta vastaa kiinteistön omistava Lujatalo Salpausselän Rakentajat Oy.

Maaperää ovat pilanneet työkoneiden polttoaineena käytetty öljy ja voiteluöljy. Tontilla on toiminut betonituotetehdas vuodesta 1961 vuoteen 2009. Öljyllä pilaantunutta maata on arviolta noin 80 kuutiometriä. Alueella on vireillä kaavamuutos nykyisen teollisuusalueen muuttamiseksi asuinalueeksi.

Tankkauspaikan pilaantunut alue on puhdistettava, etteivät maaperässä olevat öljyhiilivedyt pääse haihtumaan tontille rakennettavien rakennusten sisäilmaan eivätkä rajoita alueen maankäyttöä.  

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pois kaivetut maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja 

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2685   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680 

Päätös (pdf-tiedosto)