Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lahden Niemenkadun ympäristökampuksen maaperä puhdistetaan

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 11:41 EET

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Niemenkatu 73:ssa sijaitsevan ympäristökampuksen piha-alueen öljyllä ja raskasmetalleilla pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä puhdistetaan kaivamalla pilaantuneet maat pois. Se tehdään tämän vuoden aikana rakennuksen laajennustyön yhteydessä. Puhdistamisesta vastaa kiinteistön omistava Osaamiskiinteistöt Oy.

Pilaantuminen on peräisin alueelle vuosikymmeniä sitten läjitetystä täyttömaasta, jonka seassa on öljyä, metalleja ja muuta jätettä. Pilaantunutta maata on noin 2 500 tonnia. Lisäksi alueella on rakennusjätettä ja muuta jätettä maan seassa.

Pilaantunut alue on puhdistettava, ettei siitä aiheutuisi haittaa terveydelle ja ettei se rajoittaisi kiinteistön jatkokäyttöä. Pois kaivetut maat ja maassa olevat jätteet toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa, kuten pölyämistä tai likaantumista. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2685     

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680