Valtioneuvosto

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista voimaan vuoden 2012 alusta

Lehdistötiedote   •   Joulu 30, 2011 09:54 EET

Tasavallan presidentti on tänään 29.12.2011 vahvistanut lain julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista sekä siihen liittyvät lakimuutokset. Uuden lain taustalla on EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivi, jossa määritetään EU:n jäsenvaltiolle yhteiset hankintasäännöt puolustus- ja turvallisuussektorille. Laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2012.

Uuden lain myötä vastaisuudessa puolustus- ja turvallisuustuotteiden hankinnat tulee lähtökohtaisesti kilpailuttaa EU:n laajuisessa avoimessa kilpailussa. Kilpailutusta koskevat säännöt ja periaatteet vastaavat monelta osin julkisissa hankinnoissa käytössä olevia. Laissa on kuitenkin huomioitu puolustus- ja turvallisuushankintojen erityispiirteet erityisesti tietoturvallisuutta, huoltovarmuutta sekä alihankintojen toteuttamista koskevin säännöksin.

Uuden lain myötä puolustus- ja turvallisuushankintojen tarjoajien oikeussuoja paranee. Hankintoja koskevista päätöksistä voi vastaisuudessa valittaa markkinaoikeuteen.

Lakiin sisältyy myös säännöksiä koskien niitä puolustushankintoja, jotka jäävät EU:n laajuisen kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuolelle valtion keskeisten turvallisuusetujen takia. Näiden hankintojen kilpailuttamista ja oikeussuojaa koskevissa säännöksissä on huomioitu niiden erityisen suuri merkitys maan puolustuskyvylle sekä sotilaalliselle huoltovarmuudelle.

Lisätietoja: asiantuntija Tommi Nordberg,            (09) 160 88118      .