Valtioneuvosto

Lakiehdotus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta eduskuntaan

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:25 EEST

Hallitus esittää säädettäväksi lakia kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta. Laki toteuttaa osaltaan valtioneuvoston asuntopoliittista toimenpideohjelmaa.

Lakia kevennettyjen määräysten kokeilusta sovellettaisiin Helsingissä, Vantaalla ja Turussa. Lain nojalla voidaan myös antaa asetus kevennettyjen määräysten kokeilusta, jota sovellettaisiin muun muassa Jyväskylässä.

Turussa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen poikkeamistoimivalta siirrettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kunnalle lukuun ottamatta uuden rakennuksen rakentamista ranta-alueelle.

Helsingissä kolmella asuinalueella voitaisiin asemakaavassa antaa määräys kiinteistön liittämisestä alueelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään. Lisäksi voitaisiin määrätä, että asuinrakennukset on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla.

Kokeilulaki mahdollistaisi myös, että Helsingin, Vantaan ja Turun asemakaava-alueilla rakennuslupa voitaisiin myöntää ennen tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista. Rakennusluvassa olisi tällöin määrättävä, ettei rakennusta saa ottaa käyttöön ennen kuin tontti on merkitty kiinteistörekisteriin.

Lain tavoitteena on hankkia kokemuksia siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupamenettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista erityisesti kasvukeskuksissa. Lain avulla halutaan myös lisätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Kokeiluun osallistuvilla kunnilla on velvollisuus seurata kokeiluja ja antaa ympäristöministeriölle tarpeelliset tiedot kokeilujen arviointia varten. Laki olisi voimassa 1.1.2011-1.1.2014.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi(@)ymparisto.fi, puh. 040 350 1181