Valtioneuvosto

Lakiehdotus Sipoonkorven kansallispuistoksi lausunnoille

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:53 EEST

Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta. Ehdotus pohjautuu ministeriön Metsähallitukselta aiemmin tilaamaan, keväällä valmistuneeseen selvitykseen ja siitä annettuihin lausuntoihin. Lausuntoaika päättyy 15.11.2010.

Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytysten selvittäminen kuului Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Hallitus päätti iltakoulussa 29.9.2010 antaa Sipoonkorven kansallispuistoa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle vielä tällä vaalikaudella. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa.

Usean palstan kokonaisuus

 

Ehdotuksen mukaan Sipoon kunnassa ja Helsingin sekä Vantaan kaupungeissa sijaitseville valtion omistamille alueille perustettaisiin nykyisen Sipoonkorven luonnonsuojelualueen tilalle kansallispuisto. Kansallispuiston pinta-ala olisi 1 851 hehtaaria. Se koostuisi useasta erillisestä palstasta, jotka sijoittuvat noin 10 kilometriä pitkälle ja neljä kilometriä leveälle alueelle. Kansallispuistopalstat kuuluvat Natura 2000 -verkostoon ja osin valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.

Esityksen mukaan sirpaleista puistoa laajennettaisiin tulevaisuudessa ensisijaisesti vaihtamalla maata Helsingin kaupungin ja valtion kesken. Yksityismaita hankittaisiin METSO-ohjelman puitteissa. Kansallispuiston lopullinen laajuus ehdotetaan selvitettäväksi Helsingin kaupungin liitosalueen yleiskaavassa sekä Uudenmaan 2. vaihekaavassa.

Puisto turvaa lähiluontoa metropolialueella

 

Kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin kallioiden, metsien, soiden ja perinneympäristöjen luontotyyppejä ja lajistoa kasvavalla metropolialueella. Puisto toisi pysyvän suojelun ja pitkäjänteisen hoidon piiriin edustavan lähiluontoalueen seudulla, jossa maankäyttö tehostuu ja rakentaminen lisääntyy lähivuosina merkittävästi.

Kansallispuisto lisäisi osaltaan lähiluontoon perustuvia virkistys-, harrastus- ja opetusmahdollisuuksia seudulla. Kansallispuiston suunnittelujärjestelmä tarjoaisi hyvän välineen kasvavien virkistyskäyttöpaineiden ohjaamisessa kulutusta parhaiten kestäville alueille.

Lisätietoja

 

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 302 7597

Hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 550 9483

 

Lisää aiheesta:

Lausuntopyyntö, esitysluonnos laiksi ja muut liitteet (ymparisto.fi):
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=368716&lan=fi&clan=fi