Enpros

Lakimuutos tuo Enpros Oy:n ympäristöraportoinnin ohjelmistolle suuren asiakaspotentiaalin Suomesta ja Euroopasta

Lehdistötiedote   •   Helmi 13, 2017 08:29 EET

Vuoden vaihteessa eduskunta hyväksyi kirjanpitolakiin EU:n direktiiviin pohjautuvan muutoksen, joka edellyttää listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä raportoimaan yhteiskuntavastuustaan vuodesta 2017 lukien. Tämä velvoittaa myös yritysten entistä tarkempaan tietojen keräämisen ympäristöraportointia varten.

Ympäristötiedon kerääminen ja kokoaminen yhteiskuntavastuuraporttiin on työlästä. Useiden toimipisteiden hajallaan oleva tieto aiheuttaa haasteita ympäristövastuusta raportoiville yrityksille ja yhteisöille. Suomalainen ohjelmistoyritys Enpros Oy tarjoaa tähän ratkaisun ZeroWaste järjestelmällä.

ZeroWaste jäte- ja ympäristövastuun raportointiohjelmistolla ratkaistaan asiakkaina olevien yritysten ympäristötiedon keräykseen ja kokoamiseen liittyviä ongelmia. ”Tämä lakimuutos oli sinänsä odotettu. Sillä on vaikutus yritysten ympäristövastuuraportointiin ja ohjelmistoihin liittyvään kysyntään. Osa suomalaisista suuryrityksistä on raportoinut yritysvastuustaan vapaaehtoisesti, mutta lain voimaantulo velvoittaa varmasti laajemmin yritykset tarkastelemaan raportointikäytäntöjään ja ympäristövastuuraportin sisältöä” toteaa myyntijohtaja Juuso Aaltonen Enpros Oy:stä.

Kannattaako ympäristövastuuraportointia tehdä muunkin kuin kirjanpitolain velvoitteen vuoksi?

”En haluaisi lähteä ajattelemaan ympäristövastuuraportointia vain pakollisuuden kautta. Avoimeen ja luottamusta herättävään yritystoimintaan kuuluu viestiä yrityksen vastuullisesta toiminnasta. Ympäristövastuun osalta tämä tarkoittaa mm. viestintää kuormituksista, joita yrityksen toiminnasta syntyy ympäristölle. Ei ole syytä unohtaa myöskään kustannussäästöjä. Esimerkiksi kierrätysratkaisujen tehostaminen säästää jätehuollon kuluissa ja hiilidioksidipäästöjen pienentäminen energiassa. Tarkalla toimipistekohtaisella ympäristötiedolla ja analysoinnilla löytyy kustannus- ja energiasäästöjen kohteita” kertoo hyödyistä Juuso Aaltonen.ZeroWaste ohjelmistosta on tulossa kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla markkinoille uusi versio, joka mahdollistaa entistä helpommin laajan ympäristötietojen keruun ja analysoinnin toimipisteittäin.

Laki suurten yritysten vastuullisuusraportoinnista perustuu EU:n direktiiviin ja sitä kautta koskettaa samalla tuhansia eurooppalaisia suuryrityksiä. Enpros tuo markkinoille kieliversiot ohjelmistosta kansainvälisiä asiakkaita varten. ”Lakimuutos auttaa osaltaan yritystämme kansainvälistymään tavoitteemme mukaisesti tämän vuoden aikana” kommentoi yrityksen suunnitelmista Aaltonen.

Lue lisää ZeroWaste raportoinnista täältä:http://www.enpros.fi

Lisätiedot:

Juuso Aaltonen, myyntijohtaja, Enpros Oy

puh. 050 527 7982

juuso.aaltonen@enpros.fi

Enpros Oy on ympäristönhuoltoalan ohjelmistoihin ja asiantuntijapalveluihin keskittynyt yritys. Kehittämämme ZeroWaste ympäristöhuollon ohjelmisto sai alkunsa vuonna 2012 asiakkailta tulleesta tarpeesta saada toimivaa ja tarkkaa päästöjen ja jätehuollon raportointia. Nykyisin kehittynyt ja laajennettu ZeroWaste -ohjelmistomme eri moduulein palvelee kaupan ja teollisuuden lisäksi myös kuljetusliikkeitä sekä käsittelylaitoksia.