Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin ELY-keskus vahvisti kuntakohtaiset taksilupakiintiöt vuodelle 2011

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:09 EET

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vahvisti vuoden 2011 kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät ns. taksikiintiöt 25.11.2010. Taksilupien enimmäismäärä keskuksen alueella nousee 508 luvasta 510 lupaan. Lähtökohtana kiintiöiden määrittämisessä pidetään taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin.  

Lapin ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi eri asiakasryhmien sekä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Kuntakohtaisten lupien enimmäismäärää pienennettiin Enontekiöllä yhdellä henkilöautoluvalla. Ylitornion ja Sallan enimmäismääriä lisättiin yhdellä henkilöautolla. Kittilässä enimmäismäärää lisättiin yhdellä esteettömällä autolla. Sodankylässä lupien kokonaismäärä pysyi ennallaan, mutta tavallisten taksien määrää vähennettiin yhdellä ja esteettömien taksien määrää lisättiin yhdellä.  

Kiintiöiden määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä taksipalvelujen laatua alueellaan. Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan muun muassa väestökehitystä, työpaikkaomavaraisuutta, anniskelulupatiheyttä ja asiakaspaikkojen määrää, vuodepaikkatiheyttä ja yöpymisvuorokausia, matkustajaterminaaleja sekä joukkoliikenteen palveluja. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä seurataan taksien ajosuoritteita, liikevaihtoa, välitystietoja sekä olemassa olevia lupamääriä ja niiden suhdetta asukaslukuun. Taksikiintiöitä määrittäessään ELY -keskus ottaa huomioon myös kuntien ja Lapin kauppakamarin lausunnoissaan esiin tuomat perustellut kuljetustarpeet.  

Taksilupien hakuajat julkaistaan vuoden 2011 alkupuolella muun muassa Lapin ELY-keskuksen internet-sivuilla (www.ely-keskus.fi/Lappi). Luvanhakijan tulee täyttää taksi-liikennelain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.  

Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Marja-Lea Hallikainen, Lapin ELY-keskus, puh. 040 736 1528
Yksikönpäällikkö Juha Tapio, Lapin ELY-keskus, puh.040 577 0116

Liite:
Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella