Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin INNOSUOMI 2010 -kilpailun taso oli hyvä

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 22:50 EET

INNOSUOMI 2010 Lapin aluekilpailun raati on myöntänyt Sijaishaltija Oy:lle Lapin maakunnallisen INNOPALKINNON tunnustuksena ja kannustuksena esimerkillisestä innovatiivisuudesta. Lisäksi raati päätti palkita kunniamaininnoin Lapland Memories Oy:n ja Seniortek Oy:n. 

INNOSUOMI -kilpailun tarkoituksena on löytää, nostaa esimerkeiksi ja palkita sellaiset yritykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut henkilöt, joiden ideat, keksinnöt, innovaatiot ovat merkittävästi edistäneet yritystoimintaa ja keksintöjen markkinoille saattamista. Lisäksi tarkoituksena on edistää luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa. Tänä vuonna erityisteemana on ollut ”Käyttäjät innovaatioiden lähteinä”. INNOSUOMI –kilpailu on kaksiosainen, valtakunnallinen ja maakunnallinen. Lapin aluekilpailun raati vastaa maakunnallisen kilpailun toteuttamisesta ja voittajan valinnasta. 

INNOSUOMI 2010 Lapin aluekilpailun raati arvioi ehdotuksia INNOSUOMI-kilpailun tavoitteiden mukaisesti. Erityisteema korostaa näkemystä siitä, että yritysten tuote- ja palveluratkaisut sekä niiden menestyminen markkinoilla rakentuvat entistä enemmän käyttäjien tarpeisiin vastaamiseen ja käyttäjien osallistamiseen innovointiprosessiin. Pelkkä teknologian kehittäminen ei riitä, vaan räätälöidyt tuotteet ja palvelut edellyttävät käyttäjien tarpeiden syvällistä ymmärrystä. Tähän haasteeseen raadin mielestä Lapissa ylsivät: 

Maakunnallinen voittaja:
Sijaishaltija Oy, Työviesti palvelu.  

Kunniamaininnat:
Lapland Memories Oy, Muistot cd:lle, kännykkään.
Seniortek Oy, Kodin turvapylväs.

Lisätietoja: 
www.innosuomi.fi
Toimitusjohtaja Heidi Alariesto, Sijaishaltija Oy, 045 313 3533
T
oimitusjohtaja Pera Hussi, Lapland Memories Oy, 040 099 7999
Toimitusjohtaja Pasi Nurmela, Seniortek Oy, 044 540 0451 
 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jäsenet
Lapin INNOSUOMI maakuntaraadissa:
Eija Virtasalo, puheenjohtaja, 040 550 4786
Terho Liikamaa, jäsen, 040 743 3892

INNOSUOMEN päämääränä on pyrkiä käytännönläheisesti ja jatkuvasti uudistuen edistämään luovuutta, osaamista, yrittäjyyttä ja yhteistyötä Suomessa, siten että mahdollisuudet hyvinvoinnin kasvuun koko maassa paranevat. Taustayhteisöjä ovat Työ- ja eilinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, Keskuskauppakamari, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Jobs and Society, Suomen Yrittäjät, Tekes sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto sekä maakuntaliitot, oppilaitokset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut innovaatiotoimintaa tukevat organisaatiot.