Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin ja Hinnerjoen välinen tieosuus turvallisemmaksi ja sujuvammaksi parannustöillä

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 14:46 EEST

Maantien 210 Lapin ja Hinnerjoen välisen tieyhteyden parantamistyö on valmistunut. Tieosuudella on parannettu mm. tien rakennetta ja kantavuutta sekä oikaistu tien pahimpia mutkia. Yhteysvälin pääsuunnaksi määriteltiin tieyhteys Kodiksamilta suoraan Hinnerjoelle. Nyt toteutettu tieratkaisu palvelee sekä paikallista että seudullista liikennettä. Tiehanke on ollut vireillä vuosikymmeniä, mutta hankkeen toteuttamiseen ei ole ollut rahoitusta. Hankkeen toteuttamisen nyt mahdollistivat EU-rahoitus ja puukuljetusten turvaamiseen kohdennettu erillisrahoitus.

Vuosien varrella parannushankkeelle on esitetty erilaisia linjausvaihtoehtoja. Vaihtoehtoina on esitetty mm. erillisen tien rakentamista seudullista pitkän matkan liikenteen tarpeita varten, jolloin asukkaiden jokapäiväinen paikallisliikenne olisi jäänyt vanhalle tielle. Toteutuneessa mallissa yhteysvälin pääsuunnaksi määriteltiin tieyhteys Kodiksamilta suoraan Hinnerjoelle ja toteutettu tieratkaisu palvelee samalla sekä seudullista että paikallista liikennöintiä.  Hankkeen yhteydessä toteutettiin myös Hinnerjoen taajamaan liikenneturvallinen ja kantatien ajonopeuksia hillitsevä kiertoliittymä.

Suora tieyhteys Kodiksamilta Hinnerjoelle lyhensi myös Lapin ja Loimaan välistä tieyhteyttä merkittävästi eli runsaalla 3 km:lla. Näin mm. Lapin ja Loimaan välisellä puutavarankuljetusreitillä kuljetusten matka-aika lyheni ja matkakustannukset pienenivät. Tien kantavuuden parantaminen ja mutkien oikominen edesauttavat myös puukuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.

Rakentamistyöt tulivat maksamaan noin 1,6 M€, josta EU-rahoituksen ja puutavarakuljetusten turvaamiseen kohdennetun rahoituksen osuus oli merkittävä.

Yhteysvälin tarpeellisuus on todettu ja tiedostettu jo kauan. Ensimmäisen kerran asiasta on keskusteltu maanomistajien kanssa jo 1930-luvulla. Hankkeesta on vuosikymmenien aikana suunniteltu monia erilaisia linjausvaihtoehtoja ja monta ratkaisuiltaan erityyppistä vaihtoehtoa. Ne ovat kuitenkin kaikki osoittautuneet liian kalliiksi toteuttaa, osittain siksi, että niissä on tavoiteltu liikennemääriin nähden liian suuria parantamistoimenpiteitä. Yhteysvälillä on myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, jotka ovat rajoittaneet hankkeen parantamistoimia.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY, tieinsinööri Pauli Laivo, puh. 0400 326 082