Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma valmistunut

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 13:57 EET

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011 - 2014 on valmistunut. Se sisältää monia toimenpiteitä tieliikenteen ja maastoajoneuvoliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Suunnitelman laatimisesta on vastannut Lapin ELY-keskus ja mukana ovat olleet Lapin poliisilaitos, Peräpohjolan poliisilaitos, Liikkuvan poliisin Rovaniemen yksikkö ja Liikenneturva sekä Rovaniemen kaupunki ja Lapin pelastuslaitos.

Toimenpiteiden perustana on valtakunnallinen suunnitelma, jossa periaatteena on visio: Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Samanaikaisesti liikenneturvallissuunnitelman kanssa on Lappiin laadittu uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma, Lapin liikenne 2030.

Toimenpiteitä onnettomuuksien vähentämiseksi

Piittaamattomuus liikennesääntöjä kohtaan on tutkijalautakunnan selvitysten mukaan merkittävin taustatekijä vakavissa liikenneonnettomuuksissa.  Liikenneturvallisuusongelmia ovat myös puutteellinen ajokunto ja ajokyky sekä terveydentila. Parannettavaa on vielä taajamien ja maanteiden liikenneympäristössäkin. 

Kuljettajan ajokunto, ajokyky tai terveydentila on ollut taustatekijä joka toisessa kuolemaan johtaneessa moottoriajoneuvo-onnettomuudessa. Rattijuopumus on ollut onnettomuuden syy joka neljännessä kuolonkolarissa. Alkolukon käyttöönoton edistäminen, valvontaresurssien määrän säilyttäminen, turvallisuuskampanjat ja hoito- ja tukitoimiin panostaminen ovat suunnitelmassa esitettyjä keinoja onnettomuuksien vähentämiseksi.

Onnettomuuden aiheuttaneen kuljettajan ylinopeus on ollut taustatekijä yli kolmanneksessa kuolonkolareista. Turvavyön käyttäminen olisi voinut estää vakavien vammojen syntymisen tai tieliikennekuoleman yli kolmanneksessa kolareista. Kypärän käyttäminen olisi estänyt vakavien vammojen syntymisen ja mahdollisesti kuoleman neljällä seitsemästä kypärättä pyöräilleestä. Nuorten aiheuttamissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 80 %:ssa on osasyynä ollut ylinopeus, rattijuopumus ja turvavyön käyttämättömyys. Tämäntyyppisten onnettomuuksien vähentämiseksi tarvitaan valistusta, koulutusta, puhuttelumenettelyn tehostamista tavoitteena varhainen puuttuminen ongelmiin. 

Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista 20 % ja kevyen liikenteen onnettomuuksista yli puolet on sattunut taajamamerkin vaikutusalueella tai taajaman lähialueella. Suunnitelmassa esitetään maankäytön suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastelujen tekemistä, liittymä- ja risteysaluejärjestelyiden parantamista, nopeusvalvonnan laajentamista ja suoja-alueiden raivaamista.

Maastoajoneuvoliikenteessä on kuollut 2000-luvulla vuosittain 1- 2 henkilöä ja loukkaantunut useita kymmeniä. Onnettomuuksien määrä on kasvanut kymmenen vuoden ajan. Yksi syy on moottorikelkkojen ja mönkijöiden määrän kasvaminen. Suunnitelmassa esitetään kelkkareittien hallinnoinnin, suunnittelun ja onnettomuustilastoinnin kehittämistä.

 Vakavat liikenneonnettomuudet kasvussa

Tieliikenteessä kuolleiden määrä on laskenut vuoteen 2010 saakka. Tänä vuonna on tilastoitu jo 19 tieliikennekuolemaa, mikä on lähes kasinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä kääntyi kasvuun vuoden 2008 jälkeen. Tänä vuonna loukkaantuneiden määrä on kuitenkin kolmanneksen pienempi kuin viime vuonna.

Onnettomuuksista aiheutuu aina sekä yhteiskunnalle että osapuolille itselleen huomattavia kustannuksia. Jokainen vakava onnettomuus aiheuttaa lisäksi inhimillisiä kärsimyksiä.

Lisätietoja: 
Yksikön päällikkö Juha Tapio, puh. 040 577 0116                                             Liikenneturvallisuusinsinööri Erkki Hulkko, puh. 040 516 1058

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet (pdf, 117kb)