Aluehallintovirasto

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli on valmistunut

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 12:22 EET

Lapissa on pilotoitu sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on lappilaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen. Pilotointi osoittaa, että hyvinvointia ja turvallisuutta ei voida ylläpitää vain viranomaisten voimin. Tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, jotta olemassa olevat resurssit saadaan aiempaa tehokkaammin suunnattua syrjäytymiskehitysten ehkäisyyn.

Huoli palvelujen ja toimeentulon turvaamisesta sekä erilaisista syrjäytymiskehityksistä yhdistää eri alojen toimijoita viranomaisista vapaaehtoisjärjestöihin. Lapin aluehallintovirasto on kehittänyt toimintamallia yhdessä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Lisäresurssina on toiminut maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Maaseudun arjen turvaverkosto -hanke

Lapissa on rakennettu sisäisen turvallisuuden hankeverkosto, jonka 18 hanketta ja yli 20 työntekijää kehittävät arjen turvaa Lapin kunnissa ja kylissä paikallisten toimijoiden tukena. Verkostoyhteistyö tuo merkittävää lisäarvoa, jolla olemassa olevat resurssit saadaan suunnattua aiempaa tehokkaammin alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Arjen turvan ja hyvinvoinnin lisääminen on sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kannattavaa.

Lapin aluehallintovirasto jatkaa toimintamallin kehittämistä yhä laaja-alaisempaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen. Käytännön toimenpiteenä aluehallintovirasto tulee nimeämään kolmesta viiteen eri toimialoja edustavaa virkamiestä koordinoimaan ja kehittämään verkostoyhteistyötä. Seuraava vaihe on luoda pysyvä toimintarajat ylittävä toimintamalli kaikkiin Lapin kuntiin ja tarvittaessa kyliin.

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli on herättänyt laajaa valtakunnallista kiinnostusta. Sisäasiainministeriö on laatimassa sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön toimintamallia. Lapin mallia käytetään keskeisenä tietolähteenä kehitettäessä myös muualle maahan sopivia yhteistyömalleja. Kansallinen malli valmistellaan kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä -raportti löytyy Lapin aluehallintoviraston sivulta osoitteesta: www.avi.fi/fi/virastot/lapinavi/Ajankohtaista/julkaisut

 

Lisätietoja:   Ylijohtaja Timo E. Korva, p. 0400 690 314, Pelastusylitarkastaja Seppo Lehto, p. 0400 695 093, Projektipäällikkö Marko Palmgren, p. 050 399 8746