Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapin talouden ja työllisyyden näkymät positiivisia

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 13:46 EEST

Lapin taloudessa ja työllisyydessä on tapahtunut käänne parempaan. Lapin elinkeinoelämän kasvua vauhdittavat kaivos-, metalli- ja energiateollisuus. Matkailussa odotetaan kasvua tulevana talvena, Kemi-Tornio -alueen metalliteollisuuden investointien vaikutus näkyy niin elinkeinoelämässä kuin työllisyydessä.                                                                                                            

Lapin työttömyys kääntyi laskuun keväällä, ja työttömien työnhakijoiden määrä on ollut jo selvästi viime vuotta pienempi. Työttömiä työnhakijoita arvioidaan myös loppuvuodesta olevan vähemmän kuin viime vuonna.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen näkemykset alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan sekä työttömyyden ja työvoiman saatavuuden kehitysnäkymistä sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön 2.9.2010 julkaisemaan ”Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2010" -raporttiin.

 Elinkeinoelämän näkymät myönteisiä eri puolilla Lappia

Kaivosteollisuuden investointeja on meneillään useilla paikkakunnilla. Kevitsan kaivoksen rakennustyöt ovat meneillään, Outokummun ja Suurikuusikon laajennushankkeet vireillä ja Pajala-Kolari -alueella valmistellaan kaivoshanketta.

Outokummun laajennusinvestointi vahvistaa myös metallialan pk-yritysten kehitystä. Paperiteollisuuden tuotantokapasiteetti on hyvin käytössä. Matkailualan investoinnit ovat aikaisempia vuosia matalammalla tasolla, mutta tulevasta talvisesongista odotetaan viime vuotta parempaa.

 

Rakentaminen ja kauppa ovat selvinneet taantumasta kohtuullisen hyvin. Uusia kaupan alan yrityksiä on syntynyt mm. rauta- ja rakennus-tarvikekauppaan. Rakennuskohteita on meneillään eri puolilla Lappia.

 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimeksiannosta haastatelluista lappilaisista yrityksistä yli neljännes arvioi toimintansa tai liikevaihtonsa kasvavan lähimmän vuoden aikana.

Työttömyys on kääntynyt laskuun

Työttömyyden kehitys on ollut alkuvuoden aikana myönteisempää kuin koko maassa. Lomautukset ovat vähentyneet tuntuvasti, ja mm. vastavalmistuneet nuoret ovat päässeet töihin viime vuotta paremmin. Osalla työnhakijoista työttömyysjaksot ovat kuitenkin pidentyneet, ja yhä useampi on ollut yli vuoden työttömänä. Pitkään työttömänä olleiden joukossa on myös nuoria.

 

Alueelliset talousnäkymät 2/2010 -raportti löytyy osoitteesta http://www.temtoimialapalvelu.fi. Tallenne raportin julkistamistilaisuudesta Turussa 2.9.2010 on katsottavissa osoitteessa http://www.temtoimialapalvelu.fi/at-tallenne viimeistään 3.9.2010.

 

Lisätiedot:

  •    Koko Lapin tiedot:  

       Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, strategiapäällikkö
      
    Tuija Ohtonen, puh. 040 583 4615
  •    Seutukuntien tiedot:

 ·        Itä-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
          toimistonjohtaja Kaija Kukkola, puh. 010 604 0077
·         Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
          apulaistoimistonjohtaja Sirpa Tuokko, puh. 050 396 2683
·         Pohjois-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
          toimistonjohtaja Eija Sokero, puh. 010 604 6843
·         Rovaniemen työ- ja elinkeinotoimisto:
          toimistonjohtaja Marja Perälä, puh. 010 604 6580
·         Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimisto:
          toimistonjohtaja Tero Hyttinen, puh. 010 604 6790
·         Tunturi-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto: 
          toimistonjohtaja Heino Vasara, puh. 010 604 6920