Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapissa kesällä 2010 levää hieman keskimääräistä vähemmän

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 03:03 EEST

Kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin saakka jatkuneessa valtakunnallisessa leväseurannassa on ollut Lapista mukana yhteensä 17 havaintopaikkaa. Havaintopaikoilta arvioidaan viikoittain silmämääräisesti levätilanne asteikolla 0 (ei levää) – 3 (erittäin runsaasti levää). Leväbarometri kuvaa sinilevähavaintojen suhteellista määrää painotettuna levän runsaudella. Leväbarometrin perusteella (kuva 1) Lapin seurantavesistöissä levää on esiintynyt keskimääräistä enemmän kesä-heinäkuun vaihteessa, mutta sen jälkeen levää on ollut hieman keskimääräistä vähemmän. Seurantavesistöissä vedet olivat lämpimimmillään heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin ajoittuvalla jaksolla, minkä jälkeen vedet jäähtyivät nopeasti.

 

Valtakunnallisessa leväseurannassa mukana olevista havaintopaikoista runsaasti sinilevää esiintyi Ranuanjärvessä ja Kemijärven Pöyliöjärvessä, joista Ranuanjärvessä runsas leväesiintymä kesti usean viikon ajan ja Pöyliöjärvessä kaksi viikkoa. Näiden järvien lisäksi vähäisiä määriä levää havaittiin Perämeren molemmilla havaintopaikoilla (Kemin venesatama, Pohjantähti) sekä Luiminkajärvessä, Sierijärvessä, Siikakämässä, Yli-Kitkassa (Himmerkinlahti, Soukkalahti) ja Lokan tekojärvessä. Näistä Luiminkajärvessä, Sierijärvessä ja Siikakämässä sekä Perämeren Pohjantähden alueella levää havaittiin ainoastaan yhden viikon ajan.

 

Valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvien havaintopaikkojen lisäksi Lapin ELY-keskukseen tulee vuosittain vaihteleva määrä levähavaintoilmoituksia joko suoraan yksityisiltä kansalaisilta tai kuntien ympäristö- tai terveysviranomaisten kautta. Näiden ns. yleisöhavaintojen määrä (kuva 2) on ollut kesällä 2010 jonkin verran keskimääräistä tasoa alhaisempi. 2000-luvulla levähavaintoja on tullut keskimäärin 32 kappaletta kesä-lokakuun aikana vaihdellen reilusta kymmenestä maksimissaan jopa 60 levähavaintoon. Kesällä 2010 levähavaintoja on tullut tähän mennessä 21 kappaletta, ja suurin osa ilmoituksista on tullut elo-syyskuun aikana. Runsaita sinileväesiintymiä havaittiin Rovaniemellä sijaitsevassa Sierijärvessä, Ranuan Luiminkajärvessä ja Petäjäjärvessä sekä Kolarin Äkäslompolojärvessä.

  • Kuva 1. Sinilevähavaintojen suhteellinen määrä viikoittain painotettuna levien runsaudella vuonna 2010 (pylväät) sekä keskimäärin vuosina 2005 – 2009 (tausta) Lapin ELY-keskuksen leväseurannan havaintopaikoilla.
  • Kuva 2. Yleisöilmoituksina tulleiden levähavaintojen määrä vuosina 2000 – 2010 sekä vuosien 2000-2010 keskiarvo (sininen viiva) Lapin ELY-keskuksen alueella.

Lisätietoja
Hydrobiologi Annukka Puro-Tahvanainen, puh. 0400 971387