Työterveyslaitos

Lapsena saadut voimavarat voivat suojella työuupumukselta

Lehdistötiedote   •   Marras 14, 2011 10:37 EET

Tutkimus osoittaa: 
Lapsena saadut voimavarat voivat suojella työuupumukselta

Tuoreen 35 vuoden seurantatutkimuksen mukaan lapsena ja nuorena kerätyt kokemukset vaikuttavat työuraan ja jaksamiseen vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Hyvä sosioekonominen asema lapsuudessa, koulumenestys ja korkea koulutustaso suojelevat työuupumukselta. Lapsuuden epäsuotuisat olosuhteet voivat sen sijaan heikentää työhyvinvointia. Nuoruusiän huonoja lähtökohtia voi kuitenkin paikata myöhemmin työelämässä, jos työ on mielekästä ja monipuolista.

Tutkimus tehtiin Työterveyslaitoksen ja Rotterdamin Erasmus-yliopiston yhteistyönä ja siinä hyödynnettiin arkkiatri Arvo Ylpön jo 50-luvulla aloittaman Terve lapsi -hankkeen aineistoa.

Tutkimuksen mukaan vanhempien sosioekonominen asema ja lapsen älyllinen suorituskyky ennustivat perus- ja ammatillista koulutustasoa yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin. Hyvä koulutustaso puolestaan vaikutti siihen, että aikuisena työ oli monipuolista ja kehittävää, mutta usein samalla määrällisesti kuormittavaa ja kiireistä.

- Työn monipuolisuus ja kehittävyys ehkäisevät työuupumusta pitkällä aikavälillä, kun taas liialliset työpaineet ja huonot työolot lisäävät työuupumusta, sanoo dosentti, vanhempi tutkija Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta. Suomessa lievää työuupumusta arvioidaan olevan ammattiryhmästä riippuen 25–50 prosentilla ja vakava-asteista työuupumusta muutamalla prosentilla työntekijöistä.

- Tutkimus osoitti, että laadukkailla työoloilla on selvästi vahvempi merkitys työhyvinvoinnille kuin työuraa edeltävillä kokemuksilla. Hyvä ja innostava työ sekä menestys työelämässä voivat tasoittaa eriarvoisia lähtökohtia ja vaikuttaa suotuisasti elämänkulkuun ja työssä jatkamiseen.

- Jotta työurat pitenisivät, tulee hyvinvointia edistää koko elämän ajan, ei vain eläkeikää lähestyttäessä, muistuttaa Hakanen. Yhteiskunnan satsaus lapsiin ja koulutukseen kantaa pitkään.

- Lapsiemme tulevan työhyvinvoinnin tukemiseksi kannattaa myös meidän vanhempien katsoa peiliin ja miettiä, millainen käsitys lapsille työstämme ja työelämästä välittyy. Viekö työ yhteisen ajan perheeltä ja puhutaanko työstä negatiivisesti? Vai nostammeko esille oman työn palkitsevia puolia, onnistumisia ja hauskoja hetkiä työssä?

- Hyvinvointi ja pahoinvointi tarttuvat vanhempien ja lasten välillä. Hyvinvoiva ja tuottava työntekijä pitää kiinni lomistaan ja palautumisestaan, muistuttaa Hakanen.

Terve lapsi -kohortti: Arkkiatri Arvo Ylppö käynnisti 1950-luvulla suomalaisten lasten terveyttä koskevan tutkimushankkeen. Tämän tutkimuksen 511 osallistujaa ovat tuota Terve lapsi -kohorttia. Tutkimuksen eri vaiheet toteutettiin vuosina 1961–63, 1985 ja viimeisen kerran 1998. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Rotterdamin Erasmus-yliopiston kanssa.

Työuupumus tarkoittaa pitkäaikaisen, ratkaisemattoman työstressin tuottamaa psyykkisen hyvinvoinnin häiriötä, johon liittyy usein myös epämääräisiä fyysisiä vaivoja. Työuupumuksen oirekuvaan kuuluu voimakas krooninen väsymys, kyynistyneisyys eli työn ilon ja merkityksellisyyden kokemuksen katoaminen sekä ammatillisen itsetunnon heikkeneminen.

 

Lisätiedot: Dosentti, vanhempi tutkija Jari Hakanen, Työterveyslaitos, 030 474 2453, 040 562 5433, jari.hakanen@ttl.fi.

Artikkeli: Hakanen, J.J., Bakker, A.B., & Jokisaari. M. (2011). A 35-year Follow-up Study on Burnout among Finnish Employees, Journal of Occupational Health Psychology, 16,345-360.


Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, kehittäjä ja tutkija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tutkimuksen lisäksi Työterveyslaitos myy palveluja, kouluttaa ja välittää tietoa. Työterveyslaitoksen asiakaskunta on laaja: se vaihtelee julkisen vallan päättäjistä yritysten ja työterveyshuollon asiantuntijoihin ja kansalaisiin. Työterveyslaitos sijaitsee Helsingin lisäksi viidellä paikkakunnalla.