Aluehallintovirasto

Lapsiperheiden vaikea saada kotiapua

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 09:53 EEST

Kotipalvelu kuuluu niihin sosiaalihuoltolain 17 §:ssä mainittuihin sosiaalipalveluihin, joita kunnan tulee järjestää. Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen lain 20 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.  

Tilastojen mukaan vuonna 2009 kodinhoitoapua sai koko maassa 8961 lapsiperhettä, kun vielä vuonna 1995 palvelun piirissä oli 29992 lapsiperhettä. Kotipalvelun käytön voimakas väheneminen on merkki siitä, että varhaista tukea ei tarjota lapsiperheille riittävästi

 

Kantelu poiki selvityksen 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt yksityisen henkilön tekemän kantelun pohjalta lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen 91 kunnassa. Kantelun mukaan kunnat eivät järjestä lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua. Perheen pyytäessä kunnalta kotipalvelua, kunta joko vastaa pyytäjälle, ettei kodinhoitajaa ole tai ohjaa tämän lainvastaisesti lastensuojelun asiakkaaksi.  

Kuntien antaman selvityksen perusteella sosiaalihuoltolain mukaista lapsiperheiden kotipalvelua on saatavissa kaikkiaan 75 kunnassa eli n. 81 %:ssa kunnista. 15 kunnassa on tarjolla vain lastensuojelulain mukaista perhetyötä ja vain kahdessa kunnassa ei ole tarjolla kumpaakaan. 29 kuntaa ilmoitti, että kotipalvelua ei ole kunnassa saatavissa sosiaalihuoltolain edellyttämässä laajuudessa. Suhteellisesti eniten näitä kuntia on Keski-Suomessa, jossa yli puolet kunnista ilmoitti, ettei lapsiperheiden kotipalvelua ole saatavissa lain edellyttämässä laajuudessa.  

Aluehallintovirasto valvoo 

Eniten puutteita ilmeni kotipalvelun järjestämistä koskevassa päätöksenteossa. Vain kolmasosassa (37kuntaa) kuntia asiakkaalle annetaan kirjallinen päätös valitusosoituksineen. Suhteellisesti vähiten puutteellisuuksia on Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Suurimmassa osassa kuntia annetaan suullinen päätös ja muutama vastaaja ilmoitti, ettei päätöstä anneta ollenkaan. Kun kotipalvelutarpeen seurantatavat kunnissa vaihtelevat ja kun kirjallisia päätöksiä ei tehdä, voi todellinen palvelutarve jäädä selvittämättä. Edelleen kun asiakkaille ei anneta kirjallista päätöstä ja valitusosoitusta, heillä ei ole mahdollisuutta hakea muutosta asiaan. 

Aluehallintovirasto on antanut jokaiselle toimialueensa kunnalle päätöksen. Vain 33 kuntaa sai selvityksen perusteella ”puhtaat paperit” Muiden kuntien tulee antaa aluehallintovirastolle selvityksen kolmen kuukauden kuluessa, mihin toimenpiteisiin kunta on ryhtynyt kotipalvelun järjestämiseksi, riittävyyden turvaamiseksi tai päätöksenteon kehittämiseksi. Erityisesti valvonta kohdistuu niihin 17 kuntaan, joissa lapsiperheiden kotipalvelua ei ole saatavissa lainkaan.  

Lisätietoja;

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,

Aino Arponen, lääninsosiaalitarkastaja, p. 040-520 1137

Keituri Leena, lakimies, 040-7585038

Ruotsiksi: Ström Aija, ylitarkastaja 040-5577395

Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi