Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lapuanjoen purot – virtavesissä monia mahdollisuuksia

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 22:26 EEST

Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeen tavoitteena on kartoituksen, hoitosuositusten ja mallikohteen (Salonjoki) kunnostuksen avulla parantaa Lapuanjoen purojen monimuotoisuutta ja vesien tilaa sekä lisätä purojen arvostusta ja kalataloudellista merkitystä. Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeessa laaditaan latvapuroille hoitosuosituksia ja kunnostetaan Alavudella sijaitseva Salonjoki mallikohteena. Näillä toimilla pyritään lisäämään purojen kalataloudellista ja virkistyskäytöllistä merkitystä.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tutkija Mika Sivil on laatinut Salonjoelle kalataloudellisen kunnostussuunnitelman. Tavoitteena mallikohteessa on ollut erityisesti taimenten elinolosuhteiden parantaminen. Suunnitelman pohjalta Salonjoessa on aloitettu elokuun lopulla pienimuotoisia kunnostuksia kuten kutualueiden soraistuksia ja kalojen suojapaikkojen tekoja. Kunnostukset eivät vaikuta veden pinnan korkeuteen, vaan ovat hyvin pienimuotoisia. Salonjoen virkistyskäytön kehittämiseksi on rakennettu laavu joen varteen.

Salonjoen valuma-alueen kokonaispinta-ala on 87 km2. Reilut kolme neljäsosaa Salonjoen valuma-alueesta on metsää. Salonjoessa on rakenteelliselta tilaltaan hyvin erilaisia osuuksia. Paikoin uoma on täysin perkaamaton ja monimuotoinen, mutta paikoin uoma on yksipuolinen ja perattu. Salonjoessa koekalastuksien saaliskalalajit ovat taimen, särki, kivisimppu ja made.

Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hanke toteutetaan vuosina 2009–2011 ja kokonaiskustannukset ovat 140 000 euroa. Rahoittajatahot ovat EU:n aluekehitysrahasto, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Alavuden kaupunki, Kuortaneen kunta, Lapuan kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Töysän kunta ja Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteydessä toimiva Lapuanjoki-rahasto. Mukana yhteistyössä ovat myös Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus.

 

Lisätietoja Salonjoen kunnostussuunnitelmasta:

  • Tutkija Mika Sivil, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 572 210, mika.sivil@ely-keskus.fi

Lisätietoja Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeesta:

  • Suunnittelija Eeva Nuotio, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 517 856, eeva.nuotio@ely-keskus.fi

Hankkeen kotisivut: 

Hankkeen kotisivuilla on linkki Salonjoen kunnostussuunnitelmaan.