Laser Tilkka

Laser Tilkassa on aloittanut viiden korvakirurgin tiimi Kuulonparannusleikkauksille runsaasti kysyntää

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:17 EET

Laser Tilkka on käynnistänyt vaativat korva- ja kuulonparannusleikkaukset viiden korvakirurgin muodostaman tiimin voimin. Tiimillä on käytössään alan viimeisin tekniikka.  Tiimin vetäjänä toimii kokenut korva- ja kallonpohjakirurgi, professori Jussi Jero, jonka mukaan suomalaispotilaiden lisäksi Laser Tilkkaan on tulossa enenevässä määrin potilaita myös muista maista. Uuden tiimin tuoman vahvistuksen jälkeen Laser Tilkassa ja siihen kuuluvassa Sairaala Tilkassa toimii noin 30 lääkäriä.  Laser Tilkka käynnistyi vuonna 2009.

Professori Jussi Jero kertoo, että välikorvaperäistä kuulonalenemaa aiheuttavat erilaiset tulehdukselliset sairaudet, vammat ja perinnölliset tekijät. Korvaleikkausten tulokset ovat nykyisin erittäin hyvät, ja kuulo palautuu lähes ennalleen suurella osalla potilaista.  Kuurouteen tai syvään sisäkorvaperäisen huonokuuloisuuteen käytettävät sisäkorvaistutteet auttavat sekä syntymäkuuroja että aikuisena kuuroutuneita. Syntymästään kuuroille lapsille implantti pitäisi asentaa noin vuoden ikäisenä. Aikuisina kuuroutuneille sisäkorvaimplantti asetetaan siinä vaiheessa kun perinteisistä kuulolaitteista ei enää ole riittävää apua kuulonvaraisessa kommunikaatiossa.

Sairauksien ja perinnöllisten tekijöiden lisäksi erilaiset onnettomuudet, kuten pään ja korvien vammat, aiheuttavat sekä välikorva- että sisäkorvaperäisiä kuulonalenemia.  Ne työllistävät korva- ja kallonpohjakirurgeja. Jeron mukaan uusin huipputekniikka ja välineistö, joihin myös uudet hienomekaaniset välikorvaproteesit ja laser kuuluvat, lisäävät sekä leikkauksilla saatua hyötyä ja niiden turvallisuutta että lyhentävät leikkaukseen käytettävää aikaa. Osassa leikkauksista kuulo palautuu välittömästi, osassa kuulonpalautumista joutuu odottaman muutaman kuukauden.

Kuulonparannusleikkaukset maksavat Laser Tilassa noin 2 000 – 6 000 euroa. Yksityisestä sairauskuluvakuutuksesta voi saada korvausta vakuutusehtojen mukaisesti. Kela maksaa korvausta joistakin toimenpiteistä.

Vaativien kuulonparannusleikkausten lisäksi korvakirurgien tiimi tekee tärykalvon ilmastointiputkitusta sekä nielu- ja kitarisaleikkauksia.  Niin sanottu topsipuikko-vamma on korvakirurgien hyvin tuntema välikorvan leikkausta vaativa onnettomuus.