Lumon Oy

Lasitettu parveke auringonsuojaverhoin on mukavin

Lehdistötiedote   •   Joulu 03, 2013 07:00 EET

Ramboll Finland Oy tutki asuinkerrostalojen parvekkeiden käyttömukavuuseroja vertaamalla erilaisten parveketyyppien lämpötilaolosuhteita. Tutkimustulokset osoittivat, että auringonsuojaverhoilla varustetut lasitetut parvekkeet ovat tästä näkökulmasta parhaita.

Parvekelasituksia on Suomessa asennettu 1980-luvun puolivälistä lähtien, koska asukkaat alkoivat arvostaa mahdollisuutta käyttää parveketta muulloinkin kuin kesäaikana. Jo tuolloin ilmeni, että etelänpuoleisilla julkisivuilla sijaitsevilla parvekkeilla lämpötila voi kesäaikana nousta kiusallisen korkeaksi, vaikka lasituksia pidettäisiin osittain tai kokonaan auki.

Parvekelasitusten suosio kasvoi 1990-luvulla niin, että lasittamaton parveke alkoi vähitellen muodostua poikkeukseksi säännöstä. Samaan aikaan alan suomalaiset uranuurtajat, Lumon Oy etunenässä, alkoivat kehittää keinoja, joiden avulla lasitettujen parvekkeiden käytettävyyttä myös lämpimimmillä säillä voi parantaa.

Aurinkosuojaverhoilla lämpötila sopivaksi

Lämpötilaolojen säätämiseksi optimaaliselle tasolle on nyt löytynyt tuotteistettu ratkaisu. Lumon Oy toimittaa nyt – asiakkaan niin toivoessa – parvekelasitukset auringonsuojaverhoilla varustettuina. Ratkaisu perustuu yhtiön yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa tehtyyn kehitystyöhön sekä toisaalta ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelmassa ”D3/Rakennusten energiatehokkuus” asuinkerrostalojen huonelämpötiloille asetettuihin lämmitys- ja jäähdytysrajoihin.

Rakennusmääräysten mukaan 27 lämpöasteen ylittävä astetuntimäärä huoneessa ei saa olla enempää kuin 150 °Ch kesäkuun alusta elokuun loppuun. Määräysten täyttyminen osoitetaan rakenteiden ajasta riippuvaiset lämmönvarausominaisuudet huomioon ottavalla dynaamisella laskentaohjelmalla.

_ Huoneisto, jossa lasitettu parveke on varustettu auringonsuojaverhoilla, on tekemiemme mallinnusten perusteella selvimmällä erolla minimivaatimukset täyttävä ja samalla siis käyttömukavin ratkaisu. Tukalinta on huoneistoissa, joissa on ranskalainen parveke. Astetuntiluvuissa näiden kahden ääripään välillä on liki kymmenkertainen ero, Ramboll Finland Oy:n energiasuunnittelija Eerik Mäkitalo toteaa.

Lumon on suomalainen parvekejulkisivu- ja terassilasitustuotteiden myyntiin, valmistukseen, asennukseen ja huoltoon keskittynyt kansainvälinen konserni. Yrityksellä on tytäryhtiöitä Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä, Venäjällä, Espanjassa, Kanadassa ja Kiinassa. Lumonin tuotevalikoimaan kuuluvat parvekelasit, lasiterassit ja erilaiset parvekejulkisivuratkaisut. Tuotteiden suunnittelu ja valmistus tapahtuu pitkälle automatisoidussa tehtaassa Kouvolassa. Lumon tarjoaa myös apuvälineitä ja asiantuntemusta parvekejulkisivusuunnittelun avuksi. Lumon yhtiöiden palveluksessa on 800 työntekijää. Päämarkkina-alueena on Eurooppa. Lumon on saanut Suomalaisen työn liiton Avainlippu ja Design from Finland tunnukset.