Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lasten ja nuorten luontokasvatukseen panostetaan Rovaniemellä ja Pelkosenniemellä

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 10:23 EET

Lapin ELY-keskuksessa marraskuun alussa käynnistynyt Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke tavoittelee päiväkoti- ja peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria kehittäessään lähiluontoon kohdistuvaa luontokasvatusta. Hankkeeseen osallistuu päiväkoteja ja peruskouluja molemmista kunnista sekä luonto- ja ympäristöalojen asiantuntijoita ja viranomaisia monilta eri tahoilta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä päiväkoti- ja peruskouluikäisten lasten ja nuorten luontotietoutta sekä tietoisuutta omasta kotiseudusta kehittämällä paikallisen tason yhteistyötä ja oppimisympäristöjä. Hankkeessa kehitetään yhteistyömuotoja luontokeskusten, ympäristöviranomaisten, koulujen ja päiväkotien välille ja edistetään niiden leviämistä maakunnassa. Lisäksi lisätään luonnossa oppimisen mahdollisuuksia päiväkotien ja koulujen lähiympäristössä. Päiväkoti- ja peruskouluikäisille lapsille kootaan oppimispaketteja, jotka suunnitellaan ja kootaan yhteistyössä ympäristö- ja kasvatusalojen ammattilaisten kesken.

 

Alueellista verkostoitumista luontokasvatuksessa edistetään muodostamalla luontokasvatuksen yhteistyöryhmät. Yhteistyöryhmät ohjaavat luontokasvatuksen toimintamallien kehittämistä. Ryhmät muodostuvat monella eri tasolla toimivista luontokasvattajista: opettajista, viranomaisista, yhdistyksistä ja järjestöistä. Hankkeessa laaditaan luontokasvatuksen kehittämissuunnitelma, jota voidaan hyödyntää myöhemmin koko Lapissa. Luontokasvatukseen liittyvää materiaalia ja hyödyllisiä linkkejä kootaan verkkosivuille, jotka liitetään Rovaniemen ja Pelkosenniemen kuntien verkkosivujen yhteyteen.

 

Projektissa järjestetään kaksi päiväkotien ja peruskoulujen opettajille ja ohjaajille suunnattua työpajaa. Ensimmäinen työpaja järjestetään tammikuun 21 päivä 2011. Kohdekunnissa pidetään myös tietoiskuja luonto-opetuksen hyvistä käytännöistä. Kansainvälisessä luontokasvatuksen seminaarissa luontokasvatuksen asiantuntijat ja osaajat kertovat toimivista käytännöistä ja kokemuksista naapurivaltioissa. Seminaari järjestetään vuoden 2011 aikana.

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke käynnistyi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella 1.11.2010. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Rovaniemen kaupunki, Pelkosenniemen kunta, Metsähallituksen Lapin luontopalvelut ja Lapin luonnonsuojelupiiri. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy 31.10.2012. 

Lisätietoja
Projektipäällikkö Noora Raasakka, p
uh. 0400 658 420,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi