Valtioneuvosto

Lauri Ihalainen: Suomeen Euroopan paras työelämä

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2011 13:43 EET

- Tulevaisuuteen katsovan hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen tehtävä on parantaa työelämän laatua pitkäjänteisesti. Työelämän kehittäminen on tärkeä osa kasvun varmistamista ja talouspolitiikkaa. Seinien, koneiden ja uuden teknologian lisäksi on investoitava ihmisiin, ja työssä tarvitaan sosiaalisia innovaatioita, sanoi työministeri Lauri Ihalainen 2. marraskuuta Helsingissä pidetyssä työelämän kehittämisstrategian käynnistysseminaarissa.

- Työelämän laatu on entistä tärkeämpi tuottavuustekijä. Laadukas työelämä sekä osaava ja jaksava työntekijä luovat yhdessä menestyksen edellytykset. Myös muutos ja turvallisuus pystytään yhdistämään työelämän kehittämistyössä. Tavoitteeni onkin, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2017, Ihalainen totesi.

Työelämän kehittämisstrategia valmistuu huhtikuun 2012 loppuun mennessä. Sen valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön asettama johtoryhmä, jota vetää työministeri Ihalainen. Strategian laadinnan taustalla on tavoite saada Suomen työllisyysaste nousuun. Tämä edellyttää parannuksia työelämän laatuun, työhyvinvointiin sekä työn tuottavuuteen.

Ihalainen korosti seminaarissa kehittämisstrategian ajankohtaisuutta ja kertasi työelämän keskeisimmät muutostrendit. Hän luonnosteli tulevaisuuden tavoitetilaa ja tähdensi sitä, miten tärkeää on ryhtyä kehittämään työelämää uusilla raikkailla tavoilla. Esimerkki tuoreesta näkökulmasta on Ihalaisen mukaan ns. raamisopimuksessa todetut vuosittaiset koulutus- ja työhyvinvointipäivät, joista työnantajat saisivat verohelpotusta

- Strategia antaa selkänojan kehittää suomalaista työelämää. Sen pohjalle rakennetaan erilaisia toimenpideohjelmia ja tavoitteita. On selvää, että tärkein työelämän laatua parantava työ tehdään työpaikoilla. Myös työmarkkinaosapuolilla on keskeinen rooli ja vastuu yhteisten tavoitteiden jalkauttamisesta arjen työelämään. Strategia näyttää suuntaa ja edesauttaa levittämään hyviä käytäntöjä, Ihalainen muistutti.

- Kannustaisin myös työpaikoilla pohtimaan sitä, miten yhdessä rakentaisimme hyvän työelämän huoneentaulun omalle työpaikalle.

Työelämän kehittämisstrategian johtoryhmän jäseninä ovat työmarkkinaosapuolet sekä Tekes, Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, Työturvallisuuskeskus ja Vates-säätiö. Ministeriöistä mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Työryhmä kuulee laajasti myös muiden tahojen asiantuntijoita.

http://www.tem.fi/index.phtml?s=4698

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Janne Metsämäki, TEM, puh. 010 60 48014

Erityisavustaja Pilvi Torsti, TEM, puh. 010 60 48005

Työmarkkinaneuvos Teija Felt, TEM, puh. 050 396 0169

Työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen, TEM, puh. 050 396 0008