Valtioneuvosto

Lauri Tarasti etsimään keinoja vähentää tuulivoimarakentamisen esteitä

Lehdistötiedote   •   Joulu 07, 2011 20:49 EET

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies on kutsunut 7.12.2011 ministeri Lauri Tarastin laatimaan selvityksen tuulivoiman rakentamisen hallinnollisista esteistä. Selvitysmiehen raportin tulee olla työ- ja elinkeinoministeriön käytettävissä 31.3.2012 mennessä.

Tarastin tulee tehdä ehdotuksia, joilla voidaan vähentää tuulivoiman rakentamiseen liittyviä esteitä ja rajoitteita sekä sovittaa yhteen eri ministeriöiden hallinnonalojen tavoitteita. Selvitystyön pääpaino on tuulivoimaloiden maankäyttöön ja rakentamiseen sekä ympäristöasioihin liittyvissä lupa-, korvaus- ja muissa kysymyksissä.

- Tuulivoimaa voidaan rakentaa nopeasti, ja nykyinen korotettu syöttötariffi tekee hankkeista kannattavia. Meillä vain menee nyt kohtuuttoman kauan aikaa suunnitteluun ja selvityksiin ennen kuin rakentamaan päästään, arvioi ministeri Häkämies.

Suomen tavoitteena on nostaa tuulivoiman tuotanto kuuteen terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsisi noin 700 uuden tuulivoimalan rakentamista ja 2 500 megawatin kapasiteettia. Keväällä 2011 voimaan tullut syöttötariffijärjestelmä on kannustanut alan toimijat vauhdittamaan tuulivoimahankkeita, joita on vireillä jo yli 6 000 megawatin edestä.

Suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden suuri määrä on tuonut julkiseen keskusteluun tuulivoimarakentamiseen liittyviä esteitä ja hidasteita, jotka eivät liity tuulivoimainvestointien taloudelliseen kannattavuuteen. Tyypillisesti kysymys on energia- ja ilmastopolitiikan ja muiden tavoitteiden yhteensovittamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö ja puolustusministeriö ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tuulivoimarakentamisen esteiden ja hidasteiden poistamiseksi. Työtä tulee kuitenkin tiivistää, jotta laitosten suunnitteluun ja rakentamiseen kuluvaa aikaa voidaan lyhentää. Selvitysmiehen työstä toivotaan ratkaisuja ja yhteistä pohjaa tuulivoimarakentamisen edellytysten tarkastelulle eri hallintosektoreilla.

Tutkavaikutusten osalta on toiveita, että tuulivoiman rakentamiseen liittyvät ongelmat ratkeavat VTT:n tänään julkaistun ja puolustusvoimille luovutetun työkaluohjelmiston avulla. Liikenteen osalta LVM on käynnistämässä kansainvälisiin kokemuksiin arvioivaa selvitystä, jonka pohjalta voidaan tarkentaa kansallista ohjeistusta. Lentoesterajoitukset voivat poistua laajoilta alueilta, jos Trafi hyväksyy uudet mittarilentopintojen määrittelyt. Näiden seikkojen vuoksi selvitystyön pääpaino on maankäyttöön ja rakentamiseen sekä ympäristöasioihin liittyvissä lupa- ja muissa kysymyksissä. 

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Jyri Häkämies, puh.            010 606 3500      

elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen, puh.             040 592 1499      

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh.            010 606 4819