Radio Rapu

Lausunto: Kaupalliselle puheradiolle pitkäaikainen taajuus Helsinkiin

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2014 12:16 EEST

Hyvä Liikenne- ja viestintävaliokunta, Opetus- ja viestintäministeri sekä Kansanedustajat.

Haluamme kertoa teille Helsingissä tapahtuvasta kaupallisesta radiotoiminnasta, joka mielestämme ei nykyisellään tue lain televisio- ja radiotoiminnasta määrittelemää monipuolista viestintäkentästä, jossa lausutaan ”Julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee asianomaisella alueella harjoitettava televisiotoiminta ja radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet.”

Kaupallinen radio Helsingissä toimii markkinoilla, joissa pitkällä kaupallisella toimiluvalla operoi 12 toimijaa. Taajuuksia Helsingin seudulla on käytettävissä 37.  Yleisradiolla on näistä 7 taajuutta, kaupallisilla pitkäaikaisilla luvanhaltijoilla 22 taajuutta ja lyhytaikaiseen toimintaan on varattu 8 taajuutta.

Pitkäaikaisen toimiluvan haltijoista Sanoma Media Finland/ Metroradio Finland operoi 7 taajuutta, SBS 3 taajuutta, NRJ 3 taajuutta ja Uutisradio (Nova) yhtä suurtehotaajuutta. Yhden taajuuden pitkäaikaisen toimiluvan operaattoreita on kahdeksan.

Lyhytaikainen luvanvarainen radiotoiminta on toimintaa joka kestää alle kolme kuukautta. Viestintävirasto myöntää toimiluvan, jos toimintaan voidaan osoittaa käyttökelpoinen radiotaajuus. Peräkkäisiä kolmen kuukauden jaksoja ei voida myöntää, vaan lupakausien välissä on oltava vähintään kuukauden tauko, kun lupa uusitaan ensimmäistä kertaa ja kahden kuukauden tauko, uusinnan ollessa toistuvaa. Jos käytettävän radiolähettimen säteilyteho on enintään 50 W, toimilupaa ei tarvita.

Lyhytaikaisten toimilupien hakijat ovat usein myös toimijoita, joilla on pitkäaikainen toimilupa jollain muulla alueella Suomessa. Näiden toimijoiden tuoma lisäarvo sananvapauteen tai alan työllisyyteen on olematon.

Lyhytaikaiseen toimintaa myönnettävät radiolähetintehot ovat Helsingin seudulla 100-400W. Hyvän kuuluvuuden saamiseksi lähettimen tehon on käytännössä oltava vähintään 200W, joten lyhytaikaiseenkin toimintaan on käytännössä pakko hakea toimilupa.

Kaikki pitkäaikaisella toimiluvalla toimivat kanavat lähettävät ohjelmia, joiden pääasiallinen sisältö perustuu musiikkiin, jota on ohjelmasisällöstä yli 50 %. Puheeseen perustuvaa sisältöä ei lähetä yksikään kaupallinen pitkäaikaisen toimiluvan haltija. Yleisradio lähettää puhesisältöön perustuvaa sisältöä yhdellä kanavallaan, jonka senkin puhesisältö on osittain urheilun selostamista.

Lyhytaikaisella toimiluvalla olevat toimijat lähettävät yhtä lukuun ottamatta ohjelmistoa, joka perustuu musiikkisisältöön. Puhesisältöä lähettää Radio Rapu, jonka sisältö on yli 90% puhetta. Radio Rapu on lähettänyt lyhytaikaisella toimiluvalla puheohjelmaa maaliskuun 2014 alusta alkaen.

Puheen sisältö perustuu politiikan ja talouden kommentointiin sekä politiikan toimijoiden haastatteluihin. Olemme pyrkineet saamaan haastateltaviksi ja ohjelmantekijöiksi politiikan toimijat niin vasemmalta kuin oikealtakin. Vain vihapuhetta emme suvaitse. Rapu on sanavapauden asialla.

Radiotoiminnan käynnistäminen sitoo yrittäjän pääomia huomattavia määriä. Puheradiossa henkilökulut ovat suurin menoerä ja ovat jopa nelinkertaiset musiikkiradioihin verrattuna, koska puheradio työllistää ja antaa harjoittelumahdollisuuksia nuorille kaksivertaisesti musiikkikanaviin nähden.

Liiketoiminnan kannattava pyörittäminen on millä tahansa medialla mahdotonta ilman pysyvyyttä. Miltä tuntuisi, jos sanomalehden verkko-osoite vaihtuisi kolmen kuukauden välein? Siksi nykyisenkaltainen pätkäyrittäjyys puheradiossa on vakava este kannattavuudelle ja siten myös sananvapaudelle.

Lyhytaikaisella toimiluvalla toimiva radioyrittäjä on syrjitty myös muilla tavoin. Yhtiö ei pääse radioalan edunvalvojan, Radiomedia ry:n varsinaiseksi jäseneksi ja kanavan kuuntelijamittaus on mahdotonta, sillä Finnpanel Oy ei ota kanavia mukaan Kansalliseen radiotutkimukseen (KRT), joka on mainosmyynnin kannalta ainoa tutkimus johon mainostajat ja mediatoimistot luottavat.

Puheradio tarvitsee oman erikoistaajuuden Helsinkiin, joka on jatkuva ja pitkäaikainen. Esitämmekin, että Liikenne- ja viestintävaliokunta suosittaa Liikenne- ja viestintäministeriötä osoittamaan puheradiolle pysyvän taajuuden Helsinkiin asetuksella.

Taajuuden tulee olla sellainen, että sillä voi lähettää ohjelmaa 1000W (1kW) teholla tai vähintään 400W teholla. Taajuus 102,0 MHz soveltuu ainakin tähän käyttöön.

Jos taajuus osoitetaan, on hakuprosessissa evättävä alan suurten toimijoiden mahdollisuutta hakea lupaa. Viestinnän keskittyminen ei tuo mitään lisäarvoa sananvapaudelle.

Helsingissä 11.9.2014

Timo Uusi-Kerttula
Radioyhtiö Rapu Oy
Luotsikatu 8 D 28
FI-00160 Helsinki
Puhelin: 050 328 2662
Sähköposti: timo@radiorapu.fi


Radio Rapu
Radio Rapu on Suomen ensimmäinen ja ainoa kaupallinen puheradio. Kanavan sisältö on toimitettua puhetta politiikasta ja taloudesta vuorokauden ympäri, viikon jokaisena päivänä. Kanavaa voi kuunnella internetissä osoitteessa www.radiorapu.com sekä pääkaupunkiseudulla FM taajuudella 102,0 MHz. Kuuluvuusalueella asuu noin 1,5 miljoonaa henkilöä. Radion ohjelmatuotannosta vastaa Radioyhtiö Rapu Oy, jonka omistavat media-alalla toimivat yksityishenkilöt.