Aluehallintovirasto

Leipomon ylitöistä sakkoja

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 22:48 EET

Keski-Suomen käräjäoikeus on Jämsässä 17.11.2010 tuominnut paikallisen leipomon toimitusjohtajan ja tuotantopäällikön sakkoihin työaikasuojelurikoksesta. Molemmille johtohenkilöille tuomittiin 8 päiväsakkoa, ja heidän ansiotulojensa perusteella maksettavaa tuli yhteensä 1060 euroa. Tässä tapauksessa työnantajan menettelyllä ei katsottu syntyneen sellaista taloudellista hyötyä, joka olisi voitu tuomita valtiolle.

Leipomon johtohenkilöiden tuomio perustui toukokuussa 2009 tehtyyn työsuojelutarkastukseen, jossa oli todettu, että kolmella työntekijällä oli teetetty edellisenä kalenterivuonna 2008 työsuojeluviranomaisen kehotuksesta huolimatta ylityötä yhteensä 254 tuntia enemmän kuin työaikalaki sallii. Työnantajaa oli edellisen kerran huomautettu asiasta kesällä 2007, jolloin seitsemän työntekijän kohdalla oli ylitetty työaikalain enimmäismäärä

Työaikalain mukaan ylityötä saadaan teettää kullakin työntekijällä enintään 250 tuntia kalenterivuodessa, ja lisäksi työnantajan ja työntekijöiden edustajien tai koko henkilöstön tai asianomaisen henkilöstöryhmän tekemillä paikallisilla sopimuksilla lisäylityötä voidaan teettää vielä 80 tuntia enintään 330 tuntiin saakka.

Käräjäoikeus katsoi, että työpaikalla ei ollut tehty työaikalain tarkoittamaa paikallista sopimusta lisäylitöiden teettämisestä, vaikka asiasta oli ollut työpaikalla puhetta. Työsuojelutarkastajan antamassa tarkastuskertomuksessa esitettyä kirjallista sopimusta ei tehty. Näin ollen ylitöiden enimmäismääräksi vuonna 2008 todettiin 250 tuntia. Mikäli työpaikalla olisi ollut asiasta nimenomainen ja todennettavissa oleva sopimus, työaikalakia olisi silti rikottu yhden työntekijän osalta.

Käytännössä ylitöitä tehtiin vapaaehtoisesti ja vuositasolla ylityöt kertyivät erityisesti muutamille tuotannon kannalta keskeisille avainhenkilöille. Erilaisilla työaika- ja muilla järjestelyillä ylityömääriä saatiin leipomossa vähennettyä, mutta ei riittävästi.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 10/2467.

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 040-759 2285