Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lempäälän Tuljamon happoterva-altaiden kunnostus ja Sastamalan Järventaan kartanon korjaus vauhtiin EU-tuella

Lehdistötiedote   •   Joulu 01, 2011 11:24 EET

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt avustusta kahdelle hankkeelle Pirkanmaalla. Avustusta saivat Lempäälässä sijaitsevien Tuljamon happoterva-altaiden kunnostushanke ja Sastamalassa sijaitsevan Järventaan kartanon päärakennuksen korjaushanke.

Tuljamon happoterva-altaat sijaitsevat Lempäälässä kunnan suljetulla kaatopaikka-alueella. Altaiden jäte on peräisin 1950–1970 -luvuilta Kajomeri Oy:n regenerointilaitoksesta. Jäte sisältää muun muassa raskasmetalleja ja öljyjätettä. Kunnostuksessa neljän avonaisen jätealtaan sisältö keskitetään kahteen katettuun altaaseen. Tyhjennettävien kahden altaan maapohjasta poistetaan saastuneet maa-ainekset, jotka toimitetaan ongelmajätelaitokselle käsiteltäväksi. Tyhjennetyt altaat täytetään lopuksi puhtaalla maa-aineksella. Rakennettavilla katerakenteilla estetään sadeveden pääsy altaisiin ja haitallisten aineiden kulkeutumien vesistöihin.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Järventaan kartano sijaitsee Sastamalassa Riipilänjärven rannalla. Kartanon vanhimmat osat ovat 1700-luvulta. Rakennusta on laajennettu 1800- ja 1900-luvuilla. Nykyisin kartanon päärakennus palvelee Lakeside Golfin klubirakennuksena.  Hankkeessa kartanon osin jo huonokuntoinen päärakennus restauroidaan keskeisiltä osin 1800-luvun loppupuolen asuun. Peruskorjauksen jälkeen rakennuksessa aloittaa toimintansa ympärivuotinen ravintola.

Avustusta myönnettiin Euroopan aluekehitysrahastosta Tuljamon kunnostushankkeeseen Lempäälän kunnalle 367 500 euroa ja Järventaan kartanon päärakennuksen kunnostamiseen Kiinteistö Oy Järventaan kartanolle 200 000 euroa. Avustus kattaa puolet hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Avustuksia kulttuuriympäristön kehittämiseen ja saastuneiden maiden kunnostukseen

Avustusta voi edelleen hakea nykyisellä EU-ohjelmakaudella, joka ulottuu vuoden 2013 loppuun asti. Varoilla voidaan tukea saastuneiden maa-alueiden kunnostusta ja sellaisia kulttuuriympäristön kehittämishankkeita, joilla voidaan edistää yritystoiminnan edellytyksiä. Hankkeet edellyttävät yleensä noin 50 prosentin omarahoitusosuutta. Hankkeen yhtenä rahoittajana tulisi olla kunta.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pirkanmaan ELY-keskuksessa:

  • Saastuneiden maa-alueiden kunnostus: ympäristöinsinööri Kari Pyötsiä, p. 0500 832 520
  • Rakennettujen kulttuuriympäristöjen kunnostukset: ylitarkastaja Pekka Kinanen, p. 040 7146 288

Tiedotus

Tiedottaja Anna Vilhula, p. 040 714 6298

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.