Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Leppähampaanjoen kunnostus käynnistyy Orivedellä

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 14:49 EEST

Juupajoelta Längelmäveteen virtaavan Leppähampaanjoen kalataloudellinen kunnostus käynnistyy. Tavoitteena on taimenen luontaisen lisääntymisen edistäminen ja kalastuskelpoisten virta-alueiden lisääminen koskissa. Kunnostustoimia tehdään Leppähampaankoskella ja Putaankoskella.
 
Leppähampaanjoessa on lisääntyvä taimenkanta, jolla on vaellusyhteys Längelmäveteen. Luonnonvaraiset taimenkannat ovat melko harvinaisia Pirkanmaalla. Hankkeessa luodaan taimenen kudulle ja erityisesti pienpoikasille sopivia monimuotoisia ympäristöjä. Vesistöalueella esiintyvä harjus hyötyy myös kunnostuksesta.

Leppähampaankoski ja Putaankoski ovat virkistyskalastuskohteita, ja koskilla käy mm. perhokalastajia.  Hanke lisää koskien houkuttelevuutta kalastuspaikkoina. Kunnostuksen jälkeen kalastus ja kalakantojen hoito järjestetään uudelleen ja mm. kalastuslupien ostaminen pyritään järjestämään helpoksi.

Leppähampaanjoen koskia on aikanaan perattu uitto varten. Jokireitin alaosassa Putaankoskessa on toiminut pieni voimalaitos, jonka toiminta loppui jo vuonna 1956. Kunnostushankkeen aikana koskia ennallistetaan mahdollisimman luonnontilaisiksi. Samalla niistä saadaan myös paremmin maisemaan sopivia. Kunnostuksessa otetaan myös huomioon alueen läpi kulkeva melontareitti.

Kunnostuksen luvanhaltija ja vastuullinen vetäjä on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hämeen ELY-keskus on myös hankkeen päärahoittaja. Lisäksi kustannuksiin osallistuvat Pitkäjärven – Laasolan osakaskunta ja Oriveden kaupunki. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat runsaat 25 000 euroa. Käytännön maastotyöt urakoi Apajax Oy.