Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lestijoen ja Lestijärven rantapeltojen suojavyöhyketarpeet selvitetty

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 08:12 EEST

Elinvoimainen Lestijoen vesistö -hanke on kesän 2010 aikana kartoittanut suojavyöhyketarpeita Lestijoen ja Lestijärven sekä muutamien niihin laskevien jokien ja ojien rantapelloilla Kalajoen Himangalla, Kannuksessa ja Lestijärvellä. Toholammilla vastaava kartoitus tehtiin jo kesällä 2009. Kartoitusten pohjalta on valmistunut suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma, josta viljelijät saavat tietoa peltojensa suojavyöhyketarpeista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset apuvälineen ympäristötuen erityistuen kohdentamiseen. Yleissuunnitelman avulla myös "Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito" -erityistuen hakeminen ja saaminen viljelijöille helpottuu. Yleissuunnitelma ei kuitenkaan velvoita viljelijöitä mihinkään, vaan suojavyöhykkeiden perustaminen ja tuen hakeminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

 

Yleissuunnitelmassa rantapeltojen suojavyöhyketarve on luokiteltu kolmeen eri luokkaan. Lähelle vesistöä viljellyille, kalteville ja vesistöä kuormittaville pelloille on suojavyöhyke todettu erittäin tarpeelliseksi. Pelloille, joissa rantaluiska on pitkä ja pensoittunut ja vesistökuormitus on todennäköistä, on suojavyöhyke luokiteltu tarpeelliseksi. Erittäin jyrkkärantaisille, tiheää puustoa kasvaville tai kauaksi rannasta rajoittuville lohkoille suojavyöhykettä ei ole pystytty suosittelemaan, vaan nämä pellot on merkitty luokkaan suositellaan säilytettävän ennallaan. Erityisen paljon tarvetta suojavyöhykkeille olisi Himangan ja Kannuksen taajaman välisellä alueella sekä Ypyänojan, Lehtosenjoen ja Pappilanjoen rantapelloilla. Kannuksesta Toholammin suuntaan Lestijoen rannat muuttuvat jyrkkäpiirteisiksi ja rantapellot vaihteleviksi, niinpä tällä välillä myös luokitukset vaihtelevat enemmän. Lestijärven rannoilla ei tarvetta suojavyöhykkeille juuri ole.  

 

Yleissuunnitelma esitellään tarkemmin kunkin kunnan alueella tiedotustilaisuuksissa, jotka järjestetään syyskuun aikana. Tilaisuuksissa kerrotaan tarkemmin myös suojavyöhykkeisiin liittyvästä EU-tuesta ja sen hakemisesta sekä hankkeen viljelijöille tarjoamasta maksuttomasta suojavyöhykesuunnitelman ja tulonmenetyslaskelman tekoavusta. Lestijärvellä tilaisuus on ti 14.9. klo 10, Lestijärven kunnanvirastossa valtuustosalissa (Lestintie 39), Kannuksessa ti 14.9. klo 14 Kannuksen kaupungintalon valtuustosalissa (Asematie 1) ja Kalajoen Himangalla ke 15.9. klo 14, Himangan palvelutoimistolla (Raumankarintie 2). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

 

Suojavyöhyke on valtaojan tai vesistön varrelle perustettu vähintään 15 m leveä vyöhyke, joka estää tehokkaasti erityisesti maa-aineksen, mutta myös ravinteiden huuhtoutumista pellolta vesistöön. Viljelijöiden on mahdollista saada ympäristötuen erityistukea suojavyöhykkeiden perustamiseen ja hoitoon.

 

Lisätietoja: