Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Levähavainnot ovat lisääntyneet syyskuun alussa

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:29 EEST

Syyskuun alussa viikolla 36 on saatu useita valtakunnallisen seurantaverkon ulkopuolisia havaintoja runsaahkoista leväesiintymistä muutamilla rehevämmillä järvillä, ja on mahdollista että esiintymät vielä lisääntyvät.

Järvien vedet viilenneet nopeasti

Järvien vedet ovat kylmenneet nopeasti sään viilenemisen myötä. Elo-syyskuun vaihteessa lämpötilat olivat jo laskeneet laajalti lähelle 15 astetta ja syyskuun ensimmäisellä täydellä viikolla lämpötilat olivat suuremmissa vesissä yleisesti noin 13 asteisia.

Vielä elokuun puolivälin jälkeen vesien lämpötilat olivat selvästi keskimääräistä lämpimämpiä, yleisesti yli 20 astetta. Yleensä vesien lämpötilat alkavat laskea jo heinä-elokuun vaihteen jälkeen.

Keskikesän haittalevien vähäisyys johtui todennäköisesti vesien vähäravinteisuudesta ja kuivuudesta

Kesän pitkän hellejakson aikana leväkukinnat olivat vähäisiä sekä Etelä-Savossa että koko maassa. Tilanne oli helteisiin nähden jopa poikkeuksellisen hyvä.

Järvien sinilevien vähäisyyden yhdeksi syyksi on esitetty, että erittäin lämmin sääjakso toukokuussa 2010 aiheutti sisävesille poikkeuksellisen voimakkaan leväkasvun ja nämä alkukesän levät veivät vähätkin ravinteet pintavesistä. Tällöin myös sinileviä esiintyi poikkeuksellisen aikaisin kesäkuussa useissa järvissä mutta heinäkuun alun jälkeen ei ilmoituksia leväesiintymistä juurikaan ole tullut huolimatta poikkeuksellisen lämpimästä heinäkuun ja elokuun alkupuolen säästä. Ravinteiden vähäisyyden heinä-elokuussa selittää se, että kuivan kesän johdosta ei järviin ole tullut uusia ravinnetäydennyksiä valuma-alueilta.

Kuluva vuosi on, päinvastoin kuin kaksi edellistä vuotta, ollut hydrologialtaan normaali. Useiden esimerkkijärvien, kuten Kyyveden ja Puulan, ravinnetasot laskivat kesällä 2010. Järviin maalta valuma-alueilta tulevan pienemmän vesimäärän vuoksi järvet olivat myös veden väriltään vähemmän ruskeita eli vähemmän humuspitoisia kuin edellisinä vuosina.

Sinilevien terveysriskeistä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Selviä leväongelmia tulee Etelä-Savossa ympäristöviranomaisen tietoon vuosittain eri järvistä noin 20-50 kpl. Näistä noin 70 % on sinilevien ja loput 30 % on muiden levien aiheuttamia.

Etelä-Savon ELY-keskus on seurannut viikoittain alueensa levätilanteen kehittymistä havaintoverkon paikoilla koko lomakauden ajan. Levätilannekartta päivitetään torstaisin. Tiedote ja levätilannekartta ovat nähtävissä Etelä-Savon ELY-keskuksen internet-sivuilla:

Etelä-Savon levätilanne

Valtakunnallinen levätiedotus sekä tarkemmat tiedot löytyvät ympäristöhallinnon internet-sivuilta:

Valtakunnallinen levätilanne

Lisätietoja:  

Hydrobiologi Pertti Manninen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 595 562

Suunnittelija Kirsti Muinonen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus puh. 0400 576 620