Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Leväseuranta käynnistyi Kainuussa

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 13:15 EEST

Valtakunnallinen leväseuranta käynnistyi jälleen tällä viikolla ja se jatkuu elo-syyskuulle. Ensimmäisellä seurantaviikolla (viikko 23) Kainuussa havaittiin ainoastaan männyn siitepölyä.

Kainuun ELY-keskus seuraa kesällä viikoittain alueensa järvien sinilevätilannetta ja julkaisee tarvittaessa levätiedotteen. Aiemmista vuosista poiketen havainnot tallennetaan Järviwiki-verkkopalveluun (www.jarviwiki.fi), jossa ne ovat kaikkien nähtävissä.

Kainuun alueella levätilannetta seurataan seitsemän kunnan alueella yhteensä 26 havaintopaikalla. Kuntien ympäristöviranomaiset tai yksityiset henkilöt arvioivat levän ja erityisesti sinilevän määrän havaintopaikoilla silmämääräisesti. Havaituista levästä otetaan näyte tarkempaa määritystä varten. Näyte voidaan ottaa myös, jos vesi haisee voimakkaasti tai näyttää muuten epätavalliselta. Kainuun ELY-keskus ottaa levänäytteitä myös vesinäytteenoton yhteydessä.

Sinileväkukintojen määrään vaikuttaa kesän vallitseva säätila ja niitä esiintyy yleensä eniten heinäkuulla. Tuulisella ja epävakaisella säällä laajat ja pitkäkestoiset leväesiintymät ovat harvinaisia. Pitkän tyynen hellejakson aikana laajat sinileväesiintymät ovat mahdollisia jopa järvissä, joissa ei yleensä sinilevää esiinny. Mikäli kukintaa esiintyy reilusti, tulee uimista välttää, eikä levävettä tule käyttää löylyvetenä eikä ravinnoksi käytettävien kasvien kasteluun. Loppukesästä Kainuussa voi esiintyä myös keltalevää (Gonyostomum semen), joka aiheuttaa uinnin jälkeen kutinaa iholla.

Ilmoita levähavainnosta

Leväkukinnoista ja muista vesien haittailmiöistä voi ilmoittaa puhelimitse Kainuun ELY-keskuksen leväyhdyshenkilölle Reima Leinoselle p. 040 529 6896. Samalla on mahdollista sopia myös levänäytteen määrittämisestä. Kansalaiset voivat myös tallentaa Järviwikiin omia levähavaintojaan.

Lisätiedot

Viikoittainen levätilanne Kainuussa:
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Levätilanne/Kainuun_elinkeino-,_liikenne-_ja_ympäristökeskus

Kansalaisten levähavainnot:
http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kansalaisten_levähavainnot

Kainuun leväseurannasta antavat lisätietoja Kainuun ELY-keskuksessa:
-
suunnittelija Reima Leinonen, p. 040 529 6896 tai
-yksikönpäällikkö Sirkka-Liisa Markkanen, p. 040 777 2223.