Eduskunta

Lievät pahoinpitelyt virallisen syytteen alaiseksi

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2010 12:16 EET

Lakivaliokunta kannattaa lievän pahoinpitelyn muuttamista virallisen syytteen alaiseksi silloin, kun se kohdistuu alaikäiseen, tekijälle läheiseen henkilöön tai henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään.

Lakivaliokunta hyväksyi tiistaina 9. marraskuuta mietinnön (LaVM 21/2010 vp – HE 78/2010 vp)., jossa alaikäiseen, läheiseen sekä henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistetut lievät pahoinpitelyt tulevat virallisen syytteen alaisiksi.  Rikoksen esi­tutkinta, syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely eivät siten enää jatkossa ole riippuvaisia asianomistajan tahdosta.

Lievään pahoinpitelyyn liittyy edellä mainituissa tapauksissa erityispiirteitä, jotka tekevät rikoksen erityisen moitittavaksi. Uhri, joka on tekijälle läheinen, on usein haavoittuva ja tekijästä jollain tapaa riippuvaisessa asemassa. Syyteoikeutta koskeva muutos parantaa uhrin asemaa ja on vahva signaali siitä, ettei lieväkään väkivalta läheissuhteessa ole hyväksyttävää. Lisäksi muutos parantaa viranomaisten mahdollisuuksia puuttua läheissuhdeväkivaltaan.

Alle 15-vuotiaaseen kohdistuva lievä pahoinpitely on jo nykyisin virallisen syytteen alainen. Lakivaliokunta puoltaa ikärajan nostamista alle 18-vuotiaaseen, sillä myös 15–17-vuotiaat ovat erityisen suojelun tarpeessa.

Työssä esiintyvä väkivalta ja sen uhka ovat työhön liittyvä terveys- ja turvallisuusriski. Syyteoikeutta koskeva muutos parantaa työtehtäviensä vuoksi lievän pahoinpitelyn kohteeksi joutuneen uhrin asemaa. Muutos koskee tilannetta, jossa rikoksentekijä on työyhteisön ulkopuolinen, kuten asiakas, vierailija tai muu näihin rinnastettava henkilö