Euro RSCG

Lihavuusleikkauksen kustannusvaikuttavuudesta jälleen uutta tietoa

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 11:14 EET

Lihavuusleikkausten yhteys tyypin 2 diabeteksen paranemiseen on vahvistunut entisestään. Tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa lihavuusleikatuista pääsee eroon diabeteslääkityksestä. ”Terveydenhuollon päättäjien täytyy pian linjata uudelleen ylipainon hoitosuositukset, ja lihavuusleikkaukset on saatava hoitotakuun piiriin”, sanoi Lihavuuden Hoidon Asiantuntijoiden, FOTEG:n puheenjohtaja Mikael Victorzon Operatiivisilla päivillä Helsingissä.

Tuoreessa Archives of Surgery -lehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa¹ kävi ilmi, että 2235:stä lihavuusleikatusta tyypin 2 diabeetikosta lähes 75 prosenttia pystyi jättämään diabeteslääkityksen pois kuuden kuukauden sisällä lihavuusleikkauksesta. Vuoden sisällä lähes 81 prosenttia, ja kahden vuoden jälkeen lähes 85 prosenttia leikatuista oli voinut luopua lääkityksestä.

Tutkimuksen mukaan leikkauksen ja sairaalahoidon mediaanikustannus oli noin 30 000 dollaria eli noin 22 200 euroa. Leikkausta seuraavana vuotena potilaan sairaanhoidon kustannukset nousivat 9,7 prosenttia (616 dollaria eli 456 euroa), mutta laskivat jo toisena vuonna hieman yli 34 prosenttiin (2179 dollaria eli 1611 euroa) ja kolmantena vuonna jopa 70,5 prosenttiin (4498 dollaria eli 3326 euroa) verrattuna muutamaan leikkausta edeltäneeseen vuoteen, jolloin vuosittainen kustannus oli noin 6376 dollaria eli 4715 euroa.

Yhdysvaltalaistutkijoiden näkemys oli, että sairausvakuutuksen tulisi korvata lihavuusleikkaus, koska se kohottaa niin merkittävästi terveyttä ja laskee terveydenhuollon kustannuksia.

”Koska Suomessakin leikkaustoiminta laajenee jatkuvasti, terveydenhuollon päättäjien täytyy linjata pian ylipainon hoitosuositukset uudelleen. Lihavuusongelmaa ei saa lakaista maton alle”, sanoo Lihavuuden Hoidon Asiantuntijoiden, FOTEG:n puheenjohtaja Mikael Victorzon.

Mallia Ruotsista

FOTEG kertoi tuoreinta tietoa ylilihavuuden hoidosta Suomen Anestesiologiyhdistyksen (SAY) ja Suomen Kirurgiyhdistyksen (SKY) Helsingissä järjestämillä Operatiivisilla päivillä. FOTEG:n vieraana oli ruotsalaisasiantuntija, Ruotsin sisaryhdsityksen, SOTEG:n puheenjohtaja Mikael Wiren, jonka kotimaassa Ruotsissa leikataan tänä vuonna 7500 potilasta.

”Sairaalloisen lihavien tyypin 2 diabetes kannattaa hoitaa leikkauksella. Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus on kiistatta osoitettu jo useissa tutkimuksissa”, Wiren sanoo.

”Vaikka Suomella on paljon petrattavaa leikkausmäärissä, meillä tehdään runsaasti alan korkeatasoista tutkimusta. Olemme juuri liittyneet kansainvälisen lihavuuden hoidon asiantuntijaryhmän, IFSO:n (International Federation for the Surgery of  Obesity and metabolic disorders) jäseneksi, joten olemme jatkossa vieläkin verkostoituneempia ja saamme tietoa ja koulutusta heti ensimmäisten joukossa”, Victorzon sanoo.

Vaasalainen Victorzon jatkaa Operatiivisten päivien yhteydessä vuosikokouksensa järjestäneen FOTEG:n puheenjohtajana myös vuonna 2011. Varapuheenjohtajana toimii Anne Juuti Helsingistä, sihteerinä Paulina Salminen Turusta ja varainhoitajana Pipsa Peromaa Tampereelta. Jäseniä ovat Jussi Pihlajamäki Kuopiosta, Vesa Koivukangas Oulusta ja Markku Luostarinen Lahdesta. Yhdistyksen varajäseniä ovat Kaj Lahti Vaasasta, Sari Grönlund Kuopiosta ja Seppo Silvasti Joensuusta.

FOTEG on avannut uudet kotisivunsa osoitteessa www.foteg.fi. Sivustolla kerrotaan muun muassa lihavuuden hoidosta sekä lihavuusleikkauksiin liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista.

 

Lisätietoja:

FOTEG ry:n puheenjohtaja, Vaasan keskussairaalan operatiivisen tulosalueen johtaja, ylilääkäri, vatsaelinkirurgian dosentti Mikael Victorzon, puh. 040 554 1459.

¹ Makary MA, Clarke JM, Shore AD, Magnuson TH, Richards T, Bass EB, Dominici F, Weiner JP, Wu AW, Segal JB.: Medication utilization and annual health care costs in patients with type 2 diabetes mellitus before and after bariatric surgery. Arch Surg. 2010 Aug;145(8):726-31.

FOTEG ry eli Lihavuuden Hoidon Asiantuntijat on kirurgisiin lihavuusleikkauksiin erikoistuneiden lääkärien itsenäinen yhdistys, joka kokoaa ja jakaa lihavuuden hoitoon ja lihavuusleikkauksiin liittyvää tuoreinta tietoa. Ryhmä kouluttaa kollegojaan ja sen jäsenet kouluttautuvat itse sekä Suomessa että ulkomailla. Lihavuuskirurgien lisäksi ryhmään kuuluu myös muita sairaalloisen lihavuuden hoitoon osallistuvia lääkäreitä, kuten diabeteksen hoitoon erikoistuneita sisätautilääkäreitä.

www.foteg.fi