Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liikennejärjestelmätyötä Itä-Suomen hyväksi

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:16 EEST

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii liikenneasioissa kolmen maakunnan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.  ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen juuri valmistuneessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2012–2015 on keskeistä kansalaisten ja elinkeinoelämän päivittäisen liikkumisen turvaaminen koko Itä-Suomen tieverkolla.

Liikenneasioita kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Itä-Suomen liikennestrategia valmistuu syksyn 2011 aikana. Pohjois-Savon ELY-keskus laatii strategiaa tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen ja seudullisten liikennejärjestelmätyöryhmien kanssa.

Liikenneturvallisuusalan yhteistyötä edistämään perustettu Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä laatii Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueita koskevan poikkitieteellisen liikenneturvallisuussuunnitelman. Liikenneturvallisuussuunnitelma laaditaan vuosille 2012–2015 ja se valmistuu vuoden 2011 aikana.

Peruspalveluluonteisen kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien väliseen joukkoliikenteen palvelutason säilyttämiseksi kehitetään uusia toimintamalleja. ELY-keskus on yhdessä kuntien kanssa käynnistänyt Keski-Savon alueen kaikkia henkilökuljetuksia koskevan suunnittelun, jossa etsitään tehokkaampia kilpailukokonaisuuksia sekä uusia ratkaisuja liikenteen hallinnointiin.

Päivittäinen liikennöitävyys turvataan

Asiakkaat ovat tällä hetkellä melko tyytyväisiä tiestön kuntoon. Hyvä palvelutaso pystytään jatkossakin säilyttämään vilkkaimmilla teillä, mutta vähäliikenteisen tiestön ylläpidosta joudutaan tinkimään rahoituksen niukentuessa.  Myös siltojen kunto huononee hieman. Sorateiden kunto pysyy puuhuoltorahoituksen turvin kohtuullisena vuoteen 2012 asti, minkä jälkeen niidenkin kunto alkaa heiketä. Päivittäinen liikennöitävyys turvataan kuitenkin koko tieverkolla.

Perusväylänpidon investointirahoitus käytetään pääasiassa taajamien liikenneturvallisuuden parantamiseen ja kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämiseen pääteiden varsilla.

Julkisen liikenteen rahoitus käytetään valtaosin kuntakeskusten välisen linja-autoliikenteen ostoihin ja lipputukeen. ELY-keskus tulee lisäämään lipputuen osuutta joukkoliikenteen rahoituksesta.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 - 2015 

 

Lisätietoja antaa johtaja Petri Keränen, puh. 0400 197 187.