Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Liikenteellisten olojen parantamisen suunnittelu on käynnistynyt Pudasjärven taajamassa

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 10:54 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa toimenpideselvityksen laatimisen Pudasjärven keskustan liikennejärjestelyistä.

Suunnittelualue käsittää valtatien 20 liikenneturvallisuustarkastelun
välillä Teollisuustien liittymä – Ranuantien liittymä (kantatie 78) sekä Pudasjärven kaupungin Kurenalan keskustaajaman Varsitien ja Rimmintien liikennejärjestelyt välillä Kauppatie- Tuulimyllyntie. 
 

Toimenpideselvityksessä esitetään suunnittelualueen tie-, katu- ja kevytliikennejärjestelyt siten, että ratkaisut painottavat liikenneturvallisuutta ja tukevat alhaista nopeustasoa. 

Valtatien 20 kehittämistavoitteena on valtatien liikenneturvallisuuden parantaminen, liittymien sujuvuuden parantaminen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen. Keskustaajaman liikenneolosuhteiden kehittämistavoitteet ovat liikenneturvallisuuden parantaminen, opastuksen ja viitoituksen selkeyttäminen, alhaisen nopeustason tukeminen sekä Kurenalan koulun ja uuden päiväkotialueen liikennejärjestelyjen jäsentäminen.

 Toimenpideselvityksessä määritetään ratkaisut valtatien 20 varren kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi Iijoen sillan kohdalla sekä valtatien 20 suuntaisen kevyen liikenteen väylän tarpeelle välille

Teollisuustie -  Rimmintie. Lisäksi tarkastellaan Varsitien ja valtatien
liittymäalueen liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia keskus-taajaman opasteiden ja viitoituksen uusimisella sekä Riihitien ja
Urheilutien liittymäalueen parantamista Urheilutien liittymää siirtämällä.

Toimenpideselvityksen yhteydessä on alustavasti tarkasteltu Kurenalan taajamaan sijoittuvan uuden päiväkodin vaikutuksia Kurenalan koulun liikenneyhteyksille. Päiväkodin ja koulun liikenne- ja pihajärjestelyjen suunnittelua on jatkettu omana tarkempana katusuunnitteluna.

Toimenpideselvityksen aikana pidetään helmikuun 10. päivänä kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus kello 18.00 alkaen Pudasjärven kaupungintalon Otava-salissa. Tilaisuudessa esitellään Pudasjärven taajaman toimenpide-selvityksen sekä Kurenalan koululle johtavan uuden katuyhteyden laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja -ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmia koskevaa palautetta.

Toimenpidesuunnitelman on arvioitu valmistuvan maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Uuden katuyhteyden rakennussuunnitelmat valmistuvat kevään 2011 aikana. Pudasjärven kaupungin tavoitteena on toteuttaa uusi katuyhteys viimeistään vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja:
tieinsinööri Marjo Paavola puh. 040 571 6067 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, tekninen johtaja Ritva Kinnula, puh. 0400 324 013 ja maankäyttöinsinööri Markku Mattinen, puh. 08 587 553 08 Pudasjärven kaupunki tai projektipäällikkö Eila Köngäs puh. 040 544 1768 Destia Oy.