HANDELSBANKEN FINLAND

Liiketulos parani vuoden loppua kohtiHandelsbanken Suomi: Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:27 EET

- Loka-joulukuun liiketulos yli kaksinkertaistui edellisvuodesta (+124%)
- Alkuvuotta painaneet luottotappiovaraukset kääntyivät palautuksiksi vuoden
lopulla
- Johtaja Nina Arkilahti: Yritysrahoituksen kysyntä kasvussa
- EPSI Rating: Handelsbankenilla Suomen tyytyväisimmät asiakkaat
- Pankki aloitti korttimaksujen tilittämisen kauppiaille - hyvällä menestyksellä


Tammi-joulukuu 2010:

+---------------------+----------+---------+------+----------+----------+------+
| | 1-12 /| 1-12 /| | 10-12 /| 10-12 /| |
|Liiketulos (teur) | 2010| 2009|muutos| 2010| 2009|muutos|
+---------------------+----------+---------+------+----------+----------+------+
|Konttoriliiketoiminta| 26| 41| -36 %| 21| 10| 111 %|
+---------------------+----------+---------+------+----------+----------+------+
|Muut yksiköt | 16| 6| 173 %| 4| 1| 244 %|
+---------------------+----------+---------+------+----------+----------+------+
|Handelsbanken Suomi | 42| 46| -10 %| 24| 11| 124 %|
+---------------------+----------+---------+------+----------+----------+------+

Handelsbanken-konsernin Suomen toimintojen tammi-joulukuun 2010 liiketulos oli
42,0 miljoonaa euroa (46,4). Liiketulos pieneni edellisvuodesta 10 prosenttia,
mikä johtui luottotappiovarausten lisääntymisestä vuoden alkupuoliskolla. Tulos
ennen luottotappiovarauksia oli 86,7 miljoonaa euroa.

Handelsbanken Suomen tuotot lisääntyivät viime vuonna 23 prosenttia vuoden
takaisesta. Eniten kasvoivat palkkiotuotot, joita kertyi lähes puolet
edellisvuotta enemmän (48 %). Konttoriliiketoiminnan korkokate koheni 6
prosenttia ja nousi 107,8 miljoonaan euroon.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat 16 prosenttia.

Luotonanto henkilöasiakkaille lisääntyi vuoden aikana 4 prosenttia. Luotonanto
yrityksille puolestaan supistui 7 prosenttia.
Pankin myöntämien uusien asuntoluottojen keskimarginaali aleni hieman vuoden
aikana ja oli loka-joulukuussa 0,75 prosenttia.
Säästäminen jatkui vilkkaana koko vuoden. Henkilö- ja yritysasiakkaiden
tilivarat ja talletukset lisääntyivät 7 prosenttia vuoden aikana. Myös
rahastosäästämisen ja mm. erilaisten indeksilainojen kysyntä kasvoi.

Vuoden viimeinen neljännes oli pankille erinomainen. Loka-joulukuun liiketulos
nousi 24,3 miljoonaan euroon, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavaan
aikaan edellisvuonna (10,8).
Luottotappiovarausten palautuksia kirjattiin loka-joulukuussa 4 miljoonaa euroa.

Nina Arkilahti: Yritysrahoituksen kysyntä kasvussa

Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja Nina Arkilahti kuvaa päättynyttä
tilikautta ajaksi, jolloin korjattiin vielä osittain finanssikriisin jälkiä.

   - Globaalin talouskriisin vaikutukset heijastuivat vielä suomalaisyritysten
toimintaympäristöön ja joidenkin toimialojen elpyminen oli hidasta, hän arvioi.

   - Nyt tilanne on jo paljon valoisampi ja usko tulevaisuuteen näyttää
vahvistuneen  sekä yrityksissä että kotitalouksissa.

Arkilahden mukaan Suomen talouden elpyminen näkyy mm. luottojen kysynnän
vilkastumisessa - etenkin yrityskentällä. Hän uskoo, että alkaneen vuoden aikana
näemme myös yritysten investointihalujen kasvavan.

Nina Arkilahti nimitettiin Handelsbankenin Suomen toimintojen johtoon
toukokuussa 2010.
Hän seurasi tehtävässä eläkkeelle siirtynyttä Henrik Carlstedtia.

Handelsbankenin Suomen toimintoihin kuuluvat pankin 45 asiakaskonttoria eri
puolilla maata, pääkonttoritoiminnot Helsingissä sekä pankin rahoitus-, rahasto-
ja henkivakuutusyhtiöt, Capital Markets -toiminnot, Handelsbanken Private
Banking sekä arvopapereiden säilytyksestä vastaava Handelsbanken Custody. Näissä
toiminnoissa työskenteli vuoden lopussa 631 henkilöä.


Merkittäviä tapahtumia pankissa vuonna 2010:

EPSI Rating 2010: Handelsbankenin asiakastyytyväisyys Suomen korkein

Handelsbankenin asiakkaat ovat Suomen tyytyväisimpiä pankkiasiakkaita, kertoo
tutkimuslaitos EPSI Ratingin lokakuussa julkistama vertailu Suomessa toimivien
pankkien asiakastyytyväisyydestä. Handelsbanken sai erikseen tutkituista
yrityksistä parhaat arvosanat sekä henkilö- että yritysasiakkailtaan.

Handelsbankenin asiakastyytyväisyys on erittäin korkea myös eri toimialojen
välisessä vertailussa. EPSI Ratingin on tutkinut pankkitoimialan ohella mm.
apteekkien, vahinkovakuutusyhtiöiden sekä sähkö- ja teleyhtiöiden
asiakastyytyväisyyttä. Myös toimialojen välisessä vertailussa oli
Handelsbankenin asiakastyytyväisyys korkeampi kuin muiden tutkittujen yritysten.


Pankki aloitti korttimaksujen tilittämisen kauppiaille

Handelsbanken laajensi lokakuussa 2010 liiketoimintaansa Visa- ja MasterCard-
korttimaksujen tilityspalveluihin. Palvelun avulla korttimaksut välittyvät
yrityksen maksupäätteeltä tai verkkokaupasta suoraan pankkiin, ilman välikäsiä.
Uusi palvelu on herättänyt laajalti kiinnostusta ja yhteistyö kaupan ja
palvelualojen yritysten kanssa on käynnistynyt menestyksellisesti eri puolilla
maata.
Handelsbanken on ensimmäinen pankki Suomessa, joka tilittää korttimaksuja
kauppiaille.

Uusia ratkaisuja säästämiseen ja sijoittamiseen

Handelsbanken laajensi viime vuoden aikana voimakkaasti säästämisen ja
sijoittamisen palveluvalikoimaansa.
Huhtikuussa pankki toi myös suomalaisten sijoittajien ulottuville
sertifikaattituotteitaan, jotka ovat olleet jo pitkään suosittuja muissa
Pohjoismaissa. Uudet Bull & Bear -sertifikaatit ovat arvopapereita, jotka
seuraavat tietyn kohde-etuuden, kuten esimerkiksi raaka-aineen tai indeksin
kehitystä ja niillä voi käydä kauppaa pörssissä.

Vuoden lopussa Handelsbankenin osuus Helsingin pörssin sertifikaattien
kokonaisvaihdosta oli lähes puolet. Suosituimpia olivat pankin kultaa, sähköä ja
Nokian osaketta seuraavat sertifikaatit.

Pankki toi asiakkailleen myös monia uusia sijoituspalveluja verkossa.
Verkkopalveluihin lisättiin muun muassa kaupankäynti sertifikaateilla ja
kuukausisäästäminen rahastoihin.
Pankin sijoitusrahastojen verkkopalvelu avattiin myös muiden pankkien
asiakkaille. Aktian, Nordean, OP-Pohjola-ryhmän ja Sampo Pankin asiakkaat ovat
voineet viime keväästä lähtien merkitä Handelsbankenin rahastoja omilla
verkkopankkitunnuksillaan.

Handelsbankenin rahastomerkinnät kasvoivat eniten

Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy:n rahastopääoma Suomeen rekisteröityjen rahastojen
osalta oli vuoden 2010 lopussa 3,1 miljardia euroa. Nettomerkinnät lisääntyivät
vuoden 2010 aikana 549 miljoonaa euroa, mikä oli suurin nettomerkintäkasvu
suomalaisissa rahastoyhtiöissä viime vuonna. Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy on
tällä hetkellä markkinaosuudeltaan Suomen 6. suurin rahastoyhtiö.
Suosituimpia rahastoja vuoden 2010 aikana olivat kehittyvien talouksien
markkinoille sijoittavat sijoitusrahastot.


Handelsbanken-konsernin avainlukuja tammi-joulukuussa 2010:

- Liiketulos* kasvoi 6 % ja oli 3 833 milj. kruunua (3 606)
- Oman pääoman tuotto kasvoi ja oli 12,9 % (12,6)
- Korkokate pieneni 3 % ja oli 21 337 milj. kruunua (22 000)
- Osakekohtainen tulos nousi 17,72 kruunuun (16,44)
- Luottotappiotaso aleni 0,10 prosenttiin (0,21)

* jatkuvat toiminnot

Konsernin tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://www.handelsbanken.se/ir">www.handelsbanken.se/ir


Lisätiedot:

Nina Arkilahti, Handelsbankenin Suomen toimintojen johtaja
puh: +358 10 444 2700, +358 50 3230056

Anders Norrena, talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi
puh: +358 10 444 2327

Niina Hyrsky, viestintäjohtaja, Handelsbanken Suomi
puh: +358 10 444 2787 tai +358 400 937167Handelsbanken on pohjoismainen, kansainvälisesti toimiva pankkikonserni.
Pankilla on toimintaa kaikkiaan 22 maassa eri puolilla maailmaa ja sen
palveluksessa on yli 11 000 henkilöä. Pankki tunnetaan vahvasta
yrityskulttuuristaan ja asiakaskeskeisestä, joustavasta palvelustaan. Jo vuosien
ajan Handelsbanken on ollut laajan asiakastyytyväisyysvertailun kärjessä sekä
Suomessa että muissa Pohjoismaissa (EPSI Rating). Handelsbanken on perustettu
Tukholmassa vuonna 1871 ja se on vanhin Tukholman pörssissä listattu yritys.
Suomessa Handelsbanken on toiminut vuodesta 1985.This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Handelsbanken Suomi via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486873]

Source: Millistream