Salcomp

LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUA, RAHAVIRTA PARANI SELVÄSTI

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 10:49 EET

Heinä-syyskuu 2010:
-Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 86,5 milj. euroon (68,1 milj. euroa
heinä-syyskuussa 2009).
-Toimitettujen latureiden määrä kasvoi 18 prosenttia 80,1 milj. kappaleeseen
(68,0 milj. kappaletta).
-Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa kasvoi 2 prosenttiyksiköllä noin 25
prosenttiin (23 %).
-Liiketulos heikkeni 23 prosenttia 3,4 milj. euroon (4,4 milj. euroa).
-Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/-tappioita oli 3,8 milj. euroa (4,4
milj. euroa).
-Osakekohtainen tulos parani 17 prosenttia 0,07 euroon (0,06 euroa).
-Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa oli vertailukaudella 0,08
euroa.
-Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 6,3 milj.
euroa positiivinen (4,6 milj. euroa positiivinen).

Tammi-syyskuu 2010:
-Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 218,3 milj. euroon (176,8 milj. euroa
tammi-syyskuussa 2009).
-Toimitettujen latureiden määrä kasvoi 24 prosenttia 214,6 milj. kappaleeseen
(173,5 milj. kappaletta).
-Liiketulos oli 7,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa).
-Liiketulos ilman valuuttakurssivoittoja/tappioita oli 6,6 milj. euroa (7,2
milj. euroa).
-Osakekohtainen tulos parani 114 prosenttia 0,15 euroon (0,07 euroa).
-Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroa oli vertailukaudella 0,13
euroa.
-Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen myyntisaatavien muutosta oli 12,6 milj.
euroa positiivinen (1,9 milj. euroa negatiivinen).
-Konsernin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa -4,0 milj. euroa (6,2
milj. euroa)
-Rahavarat syyskuun lopussa olivat 22,5 milj. euroa (21,5 milj. euroa).
-Edellä esitetyt luvut eivät huomioi vaikutusta, joka jäljempänä selostetulla
suunnitteilla olevalla konsernin sisäisellä järjestelyllä voi olla.
Toteutuessaan sisäisellä järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2010
tulokseen.

Tilikauden 2010 näkymät:
-Salcompin liikevaihtoennuste vuodelle 2010 pysyy ennallaan: liikevaihdon
odotetaan vuonna 2010 paranevan vuoden 2009 tasosta. Sen sijaan vuoden 2010
liiketuloksen ennustetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009.
Edellisen osavuosikatsauksen näkymissä vuoden 2010 liiketuloksen odotettiin
paranevan verrattuna vuoden 2009 tasoon.

Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi:
”Matkapuhelinmarkkinat ja samalla laturimarkkinat jatkoivat kasvuaan. Salcompin
arvion mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä myytiin noin 320 miljoonaa
rekisteröidyllä tuotemerkillä varustettua matkapuhelinta, mikä on 11 prosenttia
enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Salcompin toimittamien latureiden määrä ja liikevaihto kasvoivat vuoden
kolmannella neljänneksellä selvästi verrattuna viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan. Vahva kasvu johtui markkinoiden piristymisestä ja markkinaosuutemme
paranemisesta kahdella prosenttiyksiköllä. Lisäksi liikevaihtoa kasvatti
latureiden keskihintojen nousu.

Vaikka liikevaihto kasvoi, liiketulos verrattuna viime vuoden kolmanteen
neljännekseen heikkeni. Tämä johtui materiaali- ja komponenttihintojen
kallistumisesta sekä työvoimakustannusten noususta, joka oli seurausta
alhaisemmasta tuottavuudesta. Tuottavuutta laskivat uusien tuotteiden tuotantoon
sovittaminen, kapasiteetin kasvattaminen sekä materiaalipulan aiheuttamat
tuotantohäiriöt. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman ja asiakaskunnan
laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia.

Katsauskauden aikana otimme tärkeän strategisen askeleen tuomalla markkinoille
oman CHARGZ-tuotemerkin. Sen alla markkinoitavia lisälaitelatureita tullaan
myydään suurimpien elektroniikka-, matkustus- ja toimistoalan
vähittäiskauppaketjujen sekä teleoperaattorien kautta. Vaikka
ydinliiketoimintaamme ovat edelleen matkapuhelinvalmistajille myytävät laturit,
haluamme hyödyntää yli 35 vuoden kokemustamme latureiden kehittämisestä ja
valmistamisesta myös kasvavassa lisälaitelaturien segmentissä.”

Heinä-syyskuun 2010 taloudellinen kehitys
Salcompin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 27 prosenttia ja oli 86,5 milj.
euroa (68,1 milj. euroa heinä-syyskuussa 2009). Liikevaihdon kasvu johtui
laturien kappalemääräisen myynnin kasvusta 18 prosentilla 80,1 milj.
kappaleeseen (68,0 milj. kappaletta). Lisäksi liikevaihtoa kasvatti laturien
keskihintojen nousu. Salcompin markkinaosuus matkapuhelinlatureissa oli noin 25
prosenttia (noin 23 %).

Liikevaihdon kasvusta huolimatta liiketulos heikkeni 23 prosenttia 3,4 milj.
euroon (4,4 milj. euroa). Tämä johtui kallistuneista materiaali- ja
komponenttihinnoista sekä työvoimakulujen kasvusta, joka oli seurausta
alhaisemmasta tuottavuudesta. Tuottavuutta laskivat uusien tuotteiden tuotantoon
sovittaminen, kapasiteetin kasvattaminen sekä materiaalipulan aiheuttamat
tuotantohäiriöt. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman ja asiakaskunnan
laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia. Liiketulosta heikensivät myös
katsauskauden noin 0,4 milj. euron realisoituneet ja realisoitumattomat
valuuttakurssitappiot (0 milj. euroa). Liiketulosprosentti vuoden kolmannella
neljänneksellä oli 3,9 prosenttia (6,4 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Kolmannen
neljänneksen rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvaa
laskennallista tappiota 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa tappiota).

Kauden verot olivat 0,3 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Vertailukauden veroihin
sisältyy 0,7 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä
verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Liikearvo tuli kokonaan poistetuksi
lokakuussa 2009.

Kauden tulos oli 2,6 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,07 euroa (0,06 euroa) ja osakekohtainen tulos laimennettuna 0,07 euroa (0,06
euroa)(ilman suunnitteilla olevaa konsernin sisäisen järjestelyn vaikutusta).

Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 6,9 milj. euroa positiivinen (4,6
milj. euroa positiivinen). Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen
myyntisaatavien muutosta oli 6,3 milj. euroa positiivinen (4,6 milj. euroa
positiivinen).

Tammi-syyskuun 2010 taloudellinen kehitys
Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 24 prosenttia ja oli 218,3 milj. euroa
(176,8 milj. euroa tammi-syyskuussa 2009). Laturien kappalemääräinen myynti
kasvoi 24 prosenttia 214,6 milj. kappaleeseen (173,5 milj. kappaletta).

Konsernin liiketulos oli tammi-syyskuussa 7,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa).
Vaikka liikevaihto katsauskaudella kasvoi merkittävästi, liiketulos pysyi
samalla tasolla kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Tämä johtui
materiaali- ja komponenttihintojen kallistumisesta sekä työvoimakustannusten
noususta, joka oli seurausta alhaisemmasta tuottavuudesta. Tuottavuutta laskivat
uusien tuotteiden tuotantoon sovittaminen, kapasiteetin kasvattaminen sekä
materiaalipulan aiheuttamat tuotantohäiriöt. Lisäksi panostukset tuotevalikoiman
ja asiakaskunnan laajentamiseen lisäsivät kiinteitä kustannuksia. Liiketulosta
paransivat 0,6 milj. euron (0 milj. euroa) realisoituneet ja realisoitumattomat
valuuttakurssivoitot. Liiketulosprosentti tammi-syyskuussa oli 3,3 prosenttia
(4,1 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Kauden
rahoituskuluihin sisältyy sisäisten lainojen kurssieroista johtuvia
laskennallisia voittoja 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa voittoa).

Kauden verot olivat 0,8 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Vertailukauden veroihin
sisältyy 2,2 milj. euron laskennallinen vero, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä
verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta. Liikearvo tuli kokonaan poistetuksi
lokakuussa 2009.

Kauden tulos oli 5,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,15 euroa (0,07 euroa) ja osakekohtainen tulos laimennettuna 0,15 euroa (0,07
euroa).

Tuotekehitys ja investoinnit
Konsernin tuotekehityskulut olivat tammi-syyskuussa 5,0 milj. euroa (4,0 milj.
euroa) eli 2,3 prosenttia liikevaihdosta (2,2 %). Tuotekehityksen painopiste oli
uusien tuotteiden kehittämisessä nykyisille ja uusille asiakkaille sekä
nykyisten tuotteiden kustannusrakenteen jatkuvassa parantamisessa.

Elokuussa Salcomp esitteli oman CHARGZ-laturituotemerkin, jonka alla
markkinoitavia lisälaitelatureita tullaan myymään valikoitujen
vähittäiskauppaketjujen ja teleoperaattoreiden kautta, aluksi Pohjois-Amerikassa
ja myöhemmin myös Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Salcomp toi syyskuussa markkinoille uuden Twist-laturituotealustan.
Twist-laturit ovat markkinoiden ensimmäiset laturit, joiden tyhjäkäyntiteho on
aidosti nolla. Salcomp on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun, jossa
pistorasiassa oleva laturi saadaan nolla-tyhjäkäyntitilaan eli sähköenergiaa
kuluttamattomaan tilaan kääntämällä laturin runkoa pistokeosaan nähden.
Laturista voidaan siis valmiustilassa katkaista virta ja taas latausta
tarvittaessa käynnistää laturi uudelleen.

Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 7,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
Investoinnit kohdistuivat lähinnä pien- ja keskiteholuokan laturituotteiden
tuotantokapasiteetin kasvattamiseen.

Rahoitus
Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 13,5 milj. euroa positiivinen (3,0
milj. euroa negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirta ilman myytyjen
myyntisaatavien muutosta oli 12,6 milj. euroa positiivinen (1,9 milj. euroa
negatiivinen). Rahavarat syyskuun lopussa olivat 22,5 milj. euroa (21,5 milj.
euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 40,3 prosenttia (40,5 %) ja
velkaantumisaste -5,7 prosenttia (8,9 %). Kauden lopussa korollista nettovelkaa
oli -4,0 milj. euroa (6,2 milj. euroa).

Konsernin rahoituspaketin uudistamisesta kesäkuussa aiheutui noin 0,2 milj.
euron kertaluontoinen kulu.

Henkilöstö
Syyskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 11 007 (7 757). Kiinassa
työskenteli 6 820 henkilöä, Brasiliassa 1 738 henkilöä, Intiassa 2 383 henkilöä
sekä Suomessa ja muissa maissa yhteensä 66 henkilöä. Viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna henkilöstömäärää kasvattivat lähinnä lisääntyneet
tuotantomäärät.

Salcompin uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin
kasvatustieteen maisteri Tiina Vartiainen 1.1.2011 alkaen. Salcompin edellinen
henkilöstöjohtaja Niilo Oksa jäi eläkkeelle syyskuun lopussa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Salcompin osakepääoma on 9 832 735,12 euroa, joka jakaantuu 39 023 840 täysin
maksettuun ulkona olevaan osakkeeseen sekä 337 000 yhtiön hallussa olevaan
osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtiössä
yhtäläiset oikeudet.

Salcompin osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 1,80 ja 2,19 euron välillä
tammi-syyskuussa. Keskikurssi oli 2,0 euroa ja syyskuun lopun päätöskurssi 1,98
euroa. Osakkeen vaihto oli 3,4 milj. euroa ja 1,7 milj. kappaletta, sisältäen
kesäkuussa toteutetussa suunnatussa osakeannissa merkityt osakkeet, yhteensä
385 650 osaketta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan Salcompilla oli
1 094 osakasta
kauden lopussa. Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 78,6 prosenttia ja osakekannan
markkina-arvo 77,9 milj. euroa syyskuun lopussa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Salcompin liiketoimintaan liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla
vaikutuksia yhtiön lähiajan taloudelliseen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa
tuleva matkapuhelinmarkkinoiden yleinen kehitys, merkittävät muutokset
latureissa käytettävien materiaalien ja komponenttien hankintahinnoissa ja
saatavuudessa sekä muutokset matkapuhelinlaturimarkkinoiden kilpailutilanteessa.
Lisäksi asiakaskunnan keskittyminen tai merkittävän asiakkaan taloudellisen
tilanteen heikentyminen saattavat vaikuttaa negatiivisesti Salcompin
liiketoimintaan.

Lyhyen aikavälin muina epävarmuustekijöinä voidaan pitää merkittäviä
valuuttakurssien muutoksia, erityisesti Yhdysvaltain dollarin osalta suhteessa
euroon ja valuuttoihin niissä maissa, joissa Salcompilla on omaa tuotantoa.
Lisäksi maailmantalouden vaikutuksilla rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja
rahoituksen saatavuuteen on merkitystä Salcompin liiketoiminnalle.

Matkapuhelinlaturien standardointihankkeet eri markkina-alueilla saattavat
vaikuttaa Salcompin liiketoimintaan keskipitkällä aikavälillä. Standardoinnin
seurauksena on mahdollista, että tulevaisuudessa joillakin markkina-alueilla osa
matkapuhelinmyyntipakkauksista ei sisällä erillistä matkapuhelinlaturia.

Riskejä pyritään hallitsemaan niiltä osin kuin ne ovat yhtiön vaikutettavissa.
Riskeistä ja riskien hallinnasta on kerrottu tarkemmin vuoden 2009
vuosikertomuksessa.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat
Raportointikauden päättymispäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi
olennaista vaikutusta osavuosikatsauksessa esitettäviin lukuihin.

Muutos konsernirakenteessa
Yhtiö suunnittelee toteuttavansa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä
konsernin sisäisen rakennejärjestelyn, jossa emoyhtiön tiettyjä toimintoja
siirretään yhtiön tytäryhtiölle. Mikäli järjestely toteutetaan, konsernin
emoyhtiössä realisoituisi 35 milj. euron suuruinen verotettava myyntivoitto.
Myyntivoitto kasvattaisi koko määrällään emoyhtiön voitonjakokelpoisia varoja ja
pienentäisi vahvistettuja verotappioita. Edellä mainituista vahvistetuista
tappioista tähän järjestelyyn liittyen ei ole aiemmissa tilipäätöksissä eikä
tässä osavuosikatsauksessa kirjattu laskennallista verosaatavaa. Järjestelyllä
ei ole vaikutusta konsernin tilikauden koko vuoden tulokseen.

Näkymät vuodelle 2010
Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esittämien arvioiden ja eri
markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna
2010 kasvavan noin 10 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Kappalemääräisesti
tämä tarkoittaisi noin 1,3 miljardin matkapuhelimen ja samalla
matkapuhelinlaturin myyntiä vuonna 2010. Tämä antaa hyvän pohjan Salcompin
toimittamien laturien määrän ja liikevaihdon kasvattamiselle myös vuoden 2010
viimeisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Toisaalta työvoimakustannusten ja latureissa käytettävien materiaalien ja
komponenttien hintojen odotetaan jatkavan nousuaan jonkin verran vuoden
viimeisellä neljänneksellä, mikä luo haasteita liiketuloksen parantamiseen.

Salcompin liikevaihtoennuste vuodelle 2010 pysyy ennallaan: liikevaihdon
odotetaan vuonna 2010 paranevan vuoden 2009 tasosta. Sen sijaan vuoden 2010
liiketuloksen ennustetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2009.
Edellisen osavuosikatsauksen näkymissä vuoden 2010 liiketuloksen odotettiin
paranevan verrattuna vuoden 2009 tasoon.

Helsingissä 11.11.2010

Salcomp Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi, p. 040 7310 114
talousjohtaja Jari Saarinen, p. 040 5004 206

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja median edustajille
pidetään 11.11.2010 klo 15.30. Tarkemmat tiedot puhelinkonferenssiin
osallistumista varten osoitteesta ext-paivi.luoti@salcomp.com.
Osavuosikatsauksen englanninkielinen kalvoesitys löytyy pörssitiedotteen
julkistuksen jälkeen Salcompin internetsivuilta osoitteesta www.salcomp.com >
Sijoittajat.

Salcompin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkaistaan perjantaina 18.2.2011.--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA | | | | |
| KONSERNITULOSLASKELMA | | | | |
| (tEUR) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2010 | 1-9/2009 | Muutos-% | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 218 275 | 176 756 | 23,5 % | 239 455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita | -196 680 | -157 645 | 24,8 % | -213 167 |
| vastaavat kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 21 595 | 19 111 | 13,0 % | 26 288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 103 | 22 | 368,2 % | 90 |
| tuotot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin | -2 339 | -1 515 | 54,4 % | -2 063 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -7 151 | -6 360 | 12,4 % | -8 685 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimuksen ja | -4 972 | -3 965 | 25,4 % | -5 283 |
| tuotekehityksen kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -64 | -109 | -41,3 % | -131 |
| kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 7 172 | 7 184 | -0,2 % | 10 216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 675 | 707 | -4,5 % | 1 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -1 370 | -1 601 | -14,4 % | -2 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 6 477 | 6 290 | 3,0 % | 9 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -761 | -3 391 | -77,6 % | -3 861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 5 716 | 2 899 | 97,2 % | 5 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen |   |   |   |   |
| erät | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 1 645 | 2 293 | -28,3 % | 3 069 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | 1 645 | 2 293 | -28,3 % | 3 069 |
| erät yhteensä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS | 7 361 | 5 192 | 41,8 % | 8 327 |
| YHTEENSÄ | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,15 | 0,07 | 114,3 % | 0,13 |
| laimentamattomana, euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,15 | 0,07 | 114,3 % | 0,14 |
| laimennettuna, euroa | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA | | | |
| (tEUR) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/2010 | 7-9/2009 | Muutos-% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 86 470 | 68 078 | 27,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -77 956 | -59 776 | 30,4 % |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate | 8 514 | 8 302 | 2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 | 11 | -90,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -878 | -551 | 59,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -2 559 | -2 141 | 19,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimuksen ja tuotekehityksen | -1 656 | -1 236 | 34,0 % |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -57 | 0 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 3 365 | 4 385 | -23,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -324 | -309 | 4,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -190 | -652 | -70,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 2 851 | 3 424 | -16,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -293 | -1 173 | -75,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | 2 558 | 2 251 | 13,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | -1 837 | 117 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | -1 837 | 117 | - |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 721 | 2 368 | -69,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0.07 | 0.06 | 16,7 % |
| laimentamattomana, euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0.07 | 0.06 | 16,7 % |
| laimennettuna, euroa | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Muutos-% | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 24 127 | 19 550 | 23,4 % | 19 886 |
| käyttöomaisuus- | | | | |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 66 412 | 66 412 | 0,0 % | 66 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat | 729 | 378 | 92,9 % | 405 |
| hyödykkeet | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 3 252 | 3 057 | 6,4 % | 3 180 |
| verosaamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 94 520 | 89 397 | 5,7 % | 89 883 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 31 742 | 18 955 | 67,5 % | 20 329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | 44 204 | 41 373 | 6,8 % | 32 623 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 22 536 | 21 539 | 4,6 % | 18 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 98 482 | 81 867 | 20,3 % | 71 824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 193 002 | 171 264 | 12,7 % | 161 707 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 9 833 | 9 833 | 0,0 % | 9 833 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman | 5 820 | 22 035 | -73,6 % | 22 035 |
| pääoman rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 62 120 | 37 527 | 65,5 % | 40 741 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 77 773 | 69 395 | 12,1 % | 72 609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | 17 299 | 17 049 | 1,5 % | 17 313 |
| verovelat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat | 0 | 10 000 | - | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 15 644 | 14 467 | 8,1 % | 5 882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 32 943 | 41 516 | -20,6 % | 33 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut | 79 861 | 57 120 | 39,8 % | 52 671 |
| velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | 2 425 | 3 233 | -25,0 % | 3 232 |
| korolliset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 82 286 | 60 353 | 36,3 % | 55 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 193 002 | 171 264 | 12,7 % | 161 707 |
| yhteensä | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Osake- | Sijoitetu | Muunto- | Kerty- | Oma |
| | | pääoma | n vapaan | erot | neet | pääoma |
| | | | oman | | voitto- | Yht. |
| | | | pääoman | | varat | |
| | | | rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | -784 | 32 695 | 63 779 |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden laaja | 0 | 0 | 2 337 | 2 899 | 5 236 |
| | tulos | | | | | |
| | yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kannustinjärj | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| | estely | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 1 553 | 35 974 | 69 395 |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 22 035 | 2 285 | 38 456 | 72 609 |
| 1.1.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kauden laaja | 0 | 0 | 1 645 | 5 716 | 7 361 |
| | tulos | | | | | |
| | yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakeanti | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Pääoman | 0 | -2 730 | 0 | 0 | -2 730 |
| | palautus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tappioiden | 0 | -13 581 | 0 | 13 581 | 0 |
| | kattaminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Kannustinjärj | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
| | estelyt | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 9 833 | 5 820 | 3 930 | 58 190 | 77 773 |
| 30.9.2010 | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2010 | 1-9/2009 | Muutos-% | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen | 11 528 | 11 227 | 2,7 % | 15 535 |
| käyttöpääoman muutosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | 4 175 | -12 374 | - | -10 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja verot | -2 210 | -1 900 | 16,3 % | -1 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 13 493 | -3 047 | - | 3 162 |
| nettorahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat | -6 998 | -671 | 942,9 % | -1 592 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutukset | 24 | 19 | 26,3 % | 64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | -6 974 | -652 | 969,6 % | -1 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta | 6 519 | -3 699 | - | 1 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 18 257 | 27 000 | -32,4 % | 27 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -19 333 | -29 425 | -34,3 % | -38 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | 96 | 0 | - | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot* | -2 730 | 0 | - |  0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -3 710 | -2 425 | 53,0 % | -11 092 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 2 809 | -6 124 | - | -9 458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| |   |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa | 18 872 | 26 590 | -29,0 % | 26 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | 855 | 1 073 | -20,3 % | 1 740 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa | 22 536 | 21 539 | 4,6 % | 18 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
*pääoman palautus--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/ | 1-9/ | Muutos- | 1-12/ |
| | 2010 | 2009 | % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt laturit, | 214,6 | 173,5 | 23,7 % | 243,3 |
| milj. kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen | 1,02 | 1,02 | 0,0 % | 0,98 |
| myyntihinta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | 218,3 | 176,8 | 23,5 % | 239,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, MEUR | 11,1 | 10,9 | 2,0 % | 15,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökateprosentti, | 5,1 % | 6,2 % | | 6,3 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, MEUR | 7,2 | 7,2 | 0,0 % | 10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulosprosentti, | 3,3 % | 4,1 % | | 4,3 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,15 | 0,07 | 114,3 % | 0,13 |
| laimentamattomana, | | | | |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,15 | 0,07 | 114,3 % | 0,14 |
| laimennettuna, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos | 0,15 | 0,13 | 15,4 % | 0,20 |
| ilman laskennallista | | | | |
| veroa, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma | 1,99 | 1,78 | 11,8 % | 1,86 |
| pääoma, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | 10,7 % | 1,6 % | | 7,7 % |
| % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 12,1 % | 10,2 % | | 12,3 % |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuuden | 49,1 % | 40,8 % | | 61,2 % |
| tuotto, % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 40,3 % | 40,5 % | | 44,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | -5,7 % | 8,9 % | | 0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 7,0 | 0,7 | 899,7 % | 1,6 |
| MEUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, | 3,2 % | 0,4 % | | 0,7 % |
| % liikevaihdosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 9 505 | 7 036 | 35,1 % | 7 312 |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden | 11 007 | 7 757 | 41,9 % | 7 900 |
| lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevien | 38 992 668 | 38 975 190 | | 38 975 190 |
| osakkeiden lukumäärä | | | | |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevien | 39 023 840 | 38 975 190 | | 38 975 190 |
| osakkeiden lukumäärä | | | | |
| kauden lopussa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkona olevien | 38 824 522 | 37 985 895 | | 38 187 925 |
| osakkeiden | | | | |
| laimennettu | | | | |
| lukumäärä | | | | |
| keskimäärin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden ylin kurssi, | 2,19 | 1,94 | | 1,99 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alin kurssi, | 1,80 | 1,15 | | 1,15 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden keskikurssi, | 2,00 | 1,53 | | 1,60 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, milj. | 1,7 | 0,8 | | 1,9 |
| kpl | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto, MEUR | 3,4 | 1,3 | | 3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Konserni on 1.1.2009 ottanut käyttöön uudistetun IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen -standardin ja uuden IFRS 8 Toimintasegmentit
-standardin. Muilla uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. IFRS 8:n käyttöönotolla ei ollut
vaikutusta raportoitavien segmenttien määrään, vaan ainoastaan tilinpäätöksessä
annettaviin liitetietoihin. Salcompilla on yksi toimintasegmentti, laturit.
Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia, ja tästä syystä erillisiä
täsmäytyksiä ei esitetä.--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Muutos-% | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yritys- ja | 82 000 | 82 000 | 0,0 % | 82 000 |
| | kiinteistö-kiinn | | | | |
| | itykset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut | 5 | 5 | 0,0 % | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokra- ja | 6 142 | 7 698 | -20,2 % | 7 359 |
| leasingvastuut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 88 147 | 89 703 | -1,7 % | 89 364 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KVARTAALITIEDOT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/10 | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/09 | 7-9/09 | 10/09-9/ |
| | | | | | | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt | 80 098 | 68 586 | 65 941 | 69 817 | 68 040 | 284 442 |
| laturit, | | | | | | |
| tuhatta kpl | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, | 86 470 | 72 170 | 59 635 | 62 699 | 68 078 | 280 974 |
| tEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, | 3 365 | 2 327 | 1 480 | 3 032 | 4 385 | 10 204 |
| tEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos-pr | 3,9 % | 3,2 % | 2,5 % | 4,8 % | 6,4 % | 3,6 % |
| osentti, % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräine | 1,08 | 1,05 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,99 |
| n | | | | | | |
| myyntihinta, | | | | | | |
| EUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------OPTIO-OIKEUDET

Tilikauden 2007 aikana yhtiökokous päätti laskea liikkeeseen optio-ohjelman,
jossa optio-oikeuksia on yhteensä 2 047 500 kappaletta, ja ne oikeuttavat
merkitsemään vastaavan määrän yhtiön uusia osakkeita. Optio-ohjelma jakaantuu
tunnuksiin 2007A, 2007B ja 2007C. Yhtiön hallitus ei ole kuluvalla tilikaudella
jakanut optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille. Osakeperusteiset kannustimet
ovat ehdollisia. Oikeuden syntymisehtona on yhtiön osakkeelle asetettu 8 %
vuotuinen arvonnousu. Optiot menetetään henkilön lähtiessä yrityksestä ennen
oikeuden lopullista syntymistä. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa
päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää tarjotut optiot tai osan niistä.
Optioiden arvostuksessa on käytetty Cox-Ross-Rubinstein -binomiaalimallia.


--------------------------------------------------------------------------------
| Optio-ohjelmi | 2007A | 2007B | 2007C | Yhteensä |
| en tunnukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaettavien | 657 500 | 682 500 | 707 500 | 2 047 500 |
| optioiden | | | | |
| määrä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikeuden | 1.4.2007- | 1.4.2008- | 1.4.2009- | |
| syntymisajan- | 31.3.2010 | 31.3.2011 | 31.3.2012 | |
| jakso | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennen kuluvaa | 497 500 | 545 000 | 627 500 | 1 670 000 |
| tilikautta | | | | |
| jaettu määrä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0 | 0 | 0 | |
| myönnetyt | | | | |
| optiot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | -32 500 | -37 500 | 0 | -70 000 |
| menetetyt | | | | |
| optiot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintä | 1 | 1 | 1 | |
| (osaketta/ | | | | |
| optio) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkintäaika | 1.4.2010- | 1.4.2011- | 1.4.2012- | |
| | 31.3.2012 | 31.3.2013 | 31.3.2014 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämis-päi | 02.05.07 | 07.05.08 | 11.08.09 | |
| vämäärä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toteutushinta | 2,81 | 3,33 | 1,40 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakehinta | 3,51 | 3,79 | 1,51 | |
| myöntämis-het | | | | |
| kellä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myöntämis-päi | 1,44 | 1,44 | 0,61 | |
| vänä | | | | |
| määritelty | | | | |
| instrumentin | | | | |
| arvo | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------OSAKEPERUSTEINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Salcomp Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta konsernin avainhenkilöitä
koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet järjestelmät ovat
osakeomistusta edellyttävä osakepalkkiojärjestelmä (Matching Share program)
yhtiön laajennetun johtoryhmän jäsenille ja suoriteperusteinen
osakepalkkiojärjestelmä (Performance Share Program) 53 avainhenkilölle mukaan
lukien laajennetun johtoryhmän jäsenet. Molemmissa osakepalkkiojärjestelmissä on
yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2010-2012. Mahdolliset palkkiot
kannustinjärjestelmistä maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana
vuonna 2013. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta aiheutuvat
henkilökohtaiset verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei makseta
osallistujalle, jos hän ei täytä osakeomistusedellytystä tai hänen työ- tai
toimisuhteensa konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy ennen palkkion maksamista.
Ansaintajakson 2010-2012 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä
enintään 532 000 Salcomp Oyj:n osakkeen arvoa. Johtoryhmä voi ansaita yhteensä
281 000 kpl Salcomp Oyj:n osakkeita ansaintajakson aikana. Tiedotteet uusista
kannustinjärjestelyistä on julkaistu 19. toukokuuta ja 21. kesäkuuta 2010.--------------------------------------------------------------------------------
| LÄHIPIIRITIEDOT |
| (tEUR) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat | 30.9.2010 | 30.9.2009 | Muutos % | 31.12.2009 |
| Nordstjernan AB:n kanssa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat | 0 | 10 000 | - | 10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen korot | 0 | 176 | - | 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten myynti | 0 | 83 | - | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut kauden aikana | 553 | 176 | 214,2 % | 787 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Salcomp on uusinut rahoitusjärjestelynsä toukokuussa. Tässä yhteydessä |
| pääomalainat on maksettu takaisin Nordstjernan AB:lle. Asiaa koskeva tiedote |
| on julkaistu 25. toukokuuta 2010. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeet (kpl) | 337 000 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo

Oman pääoman tuotto (%) = Kauden tulos x 100 : Taseen oma pääoma (keskimäärin
kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut
rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat(keskimäärin kauden
aikana))

Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liiketulos x 100 : (Pitkäaikaiset varat -
laskennallinen verosaaminen - liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset
saamiset - korolliset lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana))

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma

Osakekohtainen tulos = Kauden tulos : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä
(keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä
kauden lopussa

Osakekohtainen tulos, laimennettu = Kauden tulos : Ulkona olevien osakkeiden
osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä