Valtioneuvosto

Liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinto Kari Uotilalle

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 13:54 EET

Tämän vuoden liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinto on myönnetty kansanedustaja Kari Uotilalle. Palkinto on suuruudeltaan 4000 euroa, ja sen jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki perjantaina 4.11.  Helsingissä.

Seitsemännentoista kerran jaettu Piikkarit-palkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain myöntämä tunnustus sukupuolten välisestä tasa-arvotyöstä liikunnassa. Palkinto myönnetään liikunnan tasa-arvotyötä tekeville hankkeille, yhteisöille, tapahtumille tai yksityishenkilöille. Esityksen palkinnon saajasta opetus- ja kulttuurimininisteriölle tekee Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kokoama Piikkarit-palkintolautakunta.

Palkintolautakunnan perustelut:

Kari Uotila on edistänyt kaikissa liikunnan ja urheilun luottamustoimissaan (mm. TUL:n I varapj., Suomen Palloliiton hallituksen jäsen, SPL:n Uudenmaan piirin pj.) vaikuttaessaan niin sukupuolten välistä tasa-arvoa kuin myös yhdenvertaisuutta laajemminkin. Hänen toimintansa on johtanut useisiin konkreettisiin sukupuolten tasa-arvoa edistäviin käytäntöihin. Kari Uotilan arvomaailmaa kuvaa hyvin se, että on sitten suuremman valiokunnan tai pienemmän työryhmän perustamisesta kyse, hän muistaa aina tarkistaa sukupuolten edustavuuden.

Uotilan aktiivisen toiminnan tuloksena TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä kehitettiin vuoden 2007 liittokokouspäätösten jälkeen ja liittoon perustettiin tasa-arvovaliokunta, jonka puheenjohtajana Uotila toimii. Tasa-arvovaliokunta on toteuttanut TUL:n liitto- ja piiritasoilla tasa-arvokartoituksen vuonna 2008. Vuonna 2009 tasa-arvovaliokunnan toimesta tehtiin seurakenttään laaja tutkimus, joka oli pohjana TUL:n 27. liittokokouksen keväällä 2010 hyväksymässä TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmassa on konkreettiset toimenpide-esitykset TUL:n eri toiminnan tasoille; seura-, piiri- ja liittotasoille. Näitä toimenpiteitä jalkautetaan vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa ja ohjelman onnistumisia arvioidaan liittokokouksessa 2013.

Uotila on toiminnassaan jalkapallon parissa edistänyt vahvasti sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hänen aloitteestaan laadittiin vuonna 2009 Uudenmaan piirissä tasa-arvoselvitys, jossa käsitellään sukupuolten välisiä tasa-arvokysymyksiä jalkapallotoiminnassa. Uotilan aloitteesta Uudenmaan piirissä toimii tasa-arvotyöryhmä, jonka tavoitteeksi on määritelty: ?Piirin tasa-arvotoiminnan tavoitteena on taata yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet miehille ja naisille. Kaikessa toiminnassa on huomioitava, että tasa-arvo on perustavanlaatuinen ihmisarvo, jonka loukkaus on erittäin tuomittavaa.? Uudenmaan piirin internet-sivuilla toimii erityinen tasa-arvosivusto, jonne kerätään jalkapalloilun miesten ja naisten tasa-arvoon liittyvää asiaa sekä aiheeseen liittyvää palautetta. Uudenmaan piirissä tehdään myös kahdesti vuodessa jäsenseuroille kysely, jossa pyydetään tasa-arvopalautetta.

Kari Uotilan aloitteesta Suomen Palloliitto on sitoutunut kasvattamaan naisten määrän toiminnan kaikilla tasoilla vuoteen 2015 mennessä vähintään samalle tasolle kuin naisten määrä on harrastajista (25 % v. 2010). Suomen Palloliitto hyväksyi Kari Uotilan aloitteesta liittokokouksessa 2009 ns. Kouvolan julistuksen, joka asettaa tavoitteet liiton tasa-arvotyölle. Julistuksen vaikutukset ovat näkyneet liittotasolla mm. SPL:n valtuustossa, jossa naisiaon yli 30 prosenttia.

Lisätietoja:
-kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen (OKM), puh. 09 160 77278
-erityisavustaja Jussi Saramo, puh. 041 503 4000