Tutoris Oy

Linnuntietä kuntoutukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2017 09:18 EET

Palvelujen digitalisoiminen on Suomen hallituksen tavoite kaudelle 2015-2019. Etäkuntoutuksen kehittämisen aika on nyt, kun digilaitteista on tullut käyttäjille arkipäivää ja etäkuntoutukseen soveltuvaa helppokäyttöistä teknologiaa on jo runsaasti saatavilla.

Kelalla on käynnissä etäkuntoutushanke, jonka tarkoituksena on Kelan kuntoutuspalveluiden kehittäminen siten, että tulevaisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen etäteknologian välityksellä. Osana laajempaa etäkuntoutushankettaan Kela rahoittaa yhteensä 13 hanketta, joissa uusia etäkuntoutuspalveluita kehitetään pääosin vuosien 2016-2018 aikana. Kela valitsi Tutoris Oy:n Linnuntie -lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishankkeen yhdeksi 67 hankehakemuksen joukosta.

Puheterapiapalveluista on kova pula ja alueelliset erot palveluiden saamisessa ovat suuria. Etäkuntoutusta kehittämällä mahdollistetaan monipuolisemmat ja paremmin saatavissa olevat kuntoutuspalvelut niin syrjäseuduille kuin kasvukeskuksiin. Etäkuntoutus mahdollistaa kuntoutuksen tarjoamisen pienemmillä odotusajoilla, ja kuntoutus toteutuu tiiviimmin sekä rytmittyy arkeen entistä sujuvammin. Etäkuntoutuksen avulla kuntoutuksesta voidaan tehdä joustavaa, tehokasta ja motivoivaa – välimatkoista välittämättä.

Yhteistyöllä toimivaan lasten etäkuntoutukseen

Linnuntie-hankkeessa kehitetään toimivia toteutustapoja 1-7-vuotiaiden lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen. Hankkeessa toteutetaan puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutuspilotit, joissa etäkuntoutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien ja heidän lähiyhteisönsä kanssa. Lapsi osallistuu hankkeessa toteutettaviin etäkuntoutustapaamisiin yhdessä arjen yhteisöstä nimettävän eAvustajan kanssa. eAvustajalla on tärkeä rooli lapsen ohjaamisessa ja kuntouttavien keinojen siirtämisessä osaksi arkea. Kuntoutuksesta saadaan toimivaa ja vaikuttavaa, kun perhe- ja päiväkoti- tai kouluyhteisö yhdessä ottavat vastuuta lapsen tukemisessa. Asiakasvalinnat etäkuntoutuskokeiluihin ovat käynnissä ja etäkuntoutuskokeilut käynnistyvät kevään 2017 aikana.

Etäkuntoutuksen kehittäminen on aloitettu Tutoriksessa jo vuonna 2013 ja yrityksen kaikki työntekijät ovat vuoden 2016 aikana suorittaneet etäkuntoutussertifikaatin – ainutlaatuista koko maailmassa. Tutoris on pyrkinyt edistämään etäkuntoutustietoutta monin eri tavoin järjestäen vuonna 2015 etäkuntoutusseminaarin ”Välimatkoista välittämättä”, jossa puheenvuoroja pitivät etäkuntoutusasiantuntijat ympäri maailman. Vuosien 2015-2016 aikana Tutoris on ollut mukana Kelan etäkuntoutusselvityksessä, jossa tarkasteltiin etäkuntoutuksen nykytilannetta Suomessa ja selvitettiin sen toimivuutta vaativassa kuntoutuksessa. Tämän lisäksi yritys on tehnyt muun muassa Turun yliopiston kanssa yhteistyötä etäpuheterapiatiedon lisäämiseksi pro gradu -tutkimuksen merkeissä. Lokakuun 2016 alussa käynnistynyt Linnuntie-hanke on näin ollen luonnollinen jatkumo Tutoriksessa tehtävään etäkuntoutuksen kehittämistyöhön.

Lue lisää hankkeesta www.tutoris.fi/linnuntie.

Lisätietoja: Kristiina Kotilainen, Tutoris Oy, 044 712 1903, kristiina.kotilainen@tutoris.fi