Valtioneuvosto

Lisää joustavuutta muuttoilmoitusten käsittelyyn

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:28 EEST

Hallitus esittää, että maistraatin toimivallan alueellisista rajoituksista kotikuntamerkintöjen tekemisessä luovutaan. Muutoksen jälkeen rekisterimerkinnän väestötietojärjestelmään muutto- ja maastamuuttoilmoituksen johdosta saisi tehdä kaikissa tapauksissa mikä tahansa maistraatti riippumatta siitä, missä ilmoituksen tehnyt henkilö asuu tai on asunut. Uudistus tehostaa ja nopeuttaa muuttoilmoitusten käsittelyä ja parantaa sitä kautta asiakaspalvelua sekä vähentää päällekkäistä työtä maistraateissa.

Hallitus hyväksyi kotikuntalain säännösten muutoksia koskevan esityksen sisällön 7.10.2010 ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 8.10.2010. Laki tulisi voimaan 1.1.2011.

Esityksellä laajennettaisiin mahdollisuutta jakaa ilmoitusten rekisteröintiin liittyviä tehtäviä maistraattien kesken. Tarkemmat säännökset tehtävien jaosta annettaisiin valtiovarainministeriön asetuksella. Esityksen tavoitteena on tasata työmäärää maistraattien kesken siten, että ilmoitusten rekisteröintiin liittyviä tehtäviä siirrettäisiin pääkaupunkiseudun ruuhkautuneista maistraateista muualla Suomessa toimiviin maistraatteihin laajemmin kuin nykyisin. Tehtävien siirtäminen on tarkoitus toteuttaa sitä mukaa kun tehtäviä vastaanottavissa maistraateissa on mahdollisuus ottaa vastaan lisää tehtäviä.

Muuttoilmoitusten tekeminen sähköisesti on viime vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti, mikä edesauttaa muutosten toteuttamista. Esimerkiksi vuonna 2005 kaikista väestötietojärjestelmään rekisteröidyistä muuttoilmoituksista tehtiin 49 % lomakkeilla, 34 % puhelimitse ja 17 % sähköisesti verkkopalvelun kautta. Vuonna 2010 ensimmäisen puolen vuoden aikana vastaavat osuudet olivat 35 % lomakkeilla, 15 % puhelimitse ja 50 % sähköisesti.

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, puh. 09 160 32239.