Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisäselvityksiä YVA-selostukseen valtatie 3:n parantamiseen välillä Ylöjärvi–Hämeenkyrö

Lehdistötiedote   •   Loka 30, 2010 11:05 EEST

Valtatie 3:n parantamisen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on toimitettu seuraavia lisäselvityksiä:

  • Natura-tarvehankinta
  • Hankkeen mahdolliset vaikutukset alueen ekologisiin yhteyksiin, laadukkaiden virkistysreittien säilyminen sekä vaikutukset kulttuurimaisemaan ja arkeologisiin kohteisiin
  • Linjausvaihtoehtojen muinaisjäännösinventointi.

Lisäselvitykset ovat yleisön nähtävillä 28.10.–26.11.2010 (30 pv) ja luettavissa kirjastoissa: Ylöjärven tekninen virasto, Räikäntie 3 B, kirjasto Koivumäentie 2 ja kirjastoauto, Hämeenkyrön tekninen virasto, Hollitie 7, kirjasto Kyrönsarventie 16 ja kirjastoauto sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 5. krs, Tampere sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen internetsivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/kuulutukset > VT 3.

Lisäselvityksestä voi esittää kirjallisia mielipiteitä 26.11.2010 mennessä osoitteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville joulukuussa 2010 edellä mainittuihin paikkoihin ja ELY-keskuksen internetsivuille.

ELY-keskuksen saaman alustavan tiedon mukaan Pirkanmaan liiton on tarkoitus asettaa loppuvuodesta nähtäville 2. vaihemaakuntakaavan luonnos, joka koskee muun muassa VT3 välillä Ylöjärvi-Hämeenkyrö.

Lisätietoja: ylitarkastaja Leena Ivalo, puh. 020 636 0050

Tiedotus: tiedottaja Mari Peltonen, puh. 040 714 6298.