Ruukki Group

LISÄTIETOJA KOSKIEN KIISTAA MOGALE ALLOYSIN MYYJIEN KANSSA

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2010 19:30 EEST

Ruukki Group Oyj (”Ruukki” tai ”Yhtiö”) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V) haluaa         
informoida osakkeenomistajiaan tiettyjen Mogale Alloys (Proprietary) Limitedin 
myyjien (”Myyjät”) kanssa olevan kiistan etenemisestä. Kiista koskee           
yrityskauppaa, jolla Yhtiö hankki Mogale Alloysin.                             

Ruukki hankki Mogale Alloysin toukokuussa 2009. Viimeinen 30 prosenttia Mogale 
Alloysin täydestä kauppahinnasta oli yrityskauppasopimuksessa kuvatulla tavalla
viivästetty ja ehdollinen. Ehtojen pitää täyttyä ennen toukokuuta 2014, tai    
muutoin kyseinen kauppahinnan osa raukeaa. Ruukki aikoo täyttää tämän          
velvollisuutensa täysin, jos ja kun se tulee ajankohtaiseksi. Myyjille on jo   
maksettu yli 70 prosenttia kauppahinnasta.                                     

Kuten kesäkuussa 2010 julkaistussa Lontoon pörssin listalleottoesitteessä on   
kerrottu, käsillä on riita siitä, ovatko yrityskauppasopimuksen edellytykset   
maksuvelvollisuuden syntymisestä täyttyneet. Maksamatta oleva 600 miljoonan    
randin (63,6 miljoonan euron) kauppahinta tulee yrityskauppasopimuksen mukaan  
maksettavaksi vasta, kun viimeinen jäljellä oleva, jokaiseen neljään hankittuun
Mogale Alloysin sulattoon liittyvä ehto on täytetty.                           

Ruukki on saanut ilmoituksen siitä, että Myyjät ovat aloittaneet oikeustoimet  
Yhtiötä vastaan Etelä-Afrikassa liittyen jäljellä olevaan 600 miljoonan randin 
summaan, joka muodostaa 30 prosenttia Mogale Alloysin täydestä kauppahinnasta. 
Myyjät vaativat lisäksi summalle maksettavaksi korkoa yhteensä 88,2 miljoonaa  
randia (9,3 miljoonaa euroa). Ruukki on jo kirjannut suurimman osan vaaditusta 
summasta Ruukin konsernitaseeseen velkana. Tästä johtuen oikeudenkäynnin ei -  
sen lopputuloksesta riippumatta - odoteta vaikuttavan merkittävästi Yhtiön     
taloudelliseen asemaan.                                                        

Yrityskauppasopimuksen ehtojen mukaan riippumattoman asianajajan tulisi        
ratkaista mahdolliset riitaisuudet sen suhteen, onko maksuvelvollisuus syntynyt
vai ei. Myyjät ovat tästä huolimatta kuitenkin aloittaneet oikeustoimet Ruukkia
vastaan, ja Ruukki tulee puolustautumaan kannetta vastaan voimakkaasti.        

Lisäksi 12 miljoonaa randia (1,3 miljoonaa euroa) jäljellä olevasta 600        
miljoonan randin summasta on erehdyksessä maksettu Myyjille sen jälkeen, kun   
Myyjät olivat virheellisesti väittäneet, että yksi sulatoista olisi ollut      
kaikkien kaupan ehtojen mukainen. Ruukin tarkoituksena on vaatia tämä summa    
takaisin. Ruukin hankittua riippumattoman oikeus- ja ympäristöasiantuntijan    
arvion, jossa selvästi todetaan, että Myyjät eivät ole toteuttaneet kaikkia    
ehtoja, Ruukki ilmoitti Myyjille, että maksamatta oleva summa ei eräänny       
maksettavaksi ennen kuin kaikki asetetut ehdot on täytetty                     
yrityskauppasopimuksen mukaisesti.                                             

RUUKKI GROUP OYJ                                                               
Alwyn Smit                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                

Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen
konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Lontoon
pörssissä.                                                                     


Lisätietoja:                                                                   

Ruukki Group Oyj                                                               
Alwyn Smit, toimitusjohtaja: +44 20 7368 6763                                  
Alex Buck, sijoittajasuhteet: +44 7932 740 452                                 
www.ruukkigroup.fi                                                             

Investec Bank plc                                                              
Stephen Cooper: +44 20 7597 5104                                               

Pelham Bell Pottinger                                                          
Charles Vivian: +44 20 7861 3126                                               
James MacFarlane: +44 20 7861 3864