Oulun Kaupunki

Lisäveden johtaminen Pyykösjärveen alkaa

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2010 11:33 EET

Lisäveden pumppaaminen Oulujoesta Pyykösjärveen aloitetaan 1.11.2010. Pumppauksen mahdollistava rakentamistyö on valmistunut ja lisäveden johtaminen voidaan aloittaa. Vettä pumpataan talvella Oulujoesta enintään 100 l/s neljän kuukauden ajan. Pumpattava vesi jakaantuu siten, että 2/3 osaa siitä johdetaan järven keskelle ja 1/3 osa Hiltusenlahteen. Tavoitteena on parantaa Pyykösjärven veden laatua mm. pitämällä happitilannetta hyvänä myös talvikautena. Lisäksi Pyykösjärveen ja Kuivasjärveen asennetaan ilmastimet aikaisempien vuosien tapaan.

Pyykösjärven ja Kuivasjärven jäällä liikkuvia varoitetaan avannoista ja heikoista jäistä hapetinlaitteiden ja lisäksi Pyykösjärvellä etenkin lisäveden johtamisen purkukohtien läheisyydessä. Vesi pysyy sulana ilmastimien luona sekä lisäveden purkukohdissa. Lisäksi toimenpiteet aiheuttavat myös jään heikkenemistä laajemmalla alueella. Purkukohta on merkitty punaisella poijulla. Järven rannalle on asetettu varoitustauluja.

Pyykösjärven virkistysmahdollisuuksien kehittämistyö jatkuu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 18.8.2010 myöntänyt jatkotyöhön osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Jatkotyössä on jo voitu toteuttaa puistopolun kunnostus välillä Järvenkorventie-uimaranta kokonaisuudessaan. Lisäksi jatkossa laaditaan suunnitelma järven itäosan kiertävästä rantapolusta sekä uimarannan ja Ranta-Koskelan välisen polun kunnostamisesta. Nämä suunnitelmat asetetaan nähtäville tulevantalven aikana. Jatkotyön yhteydessä päivitetään myös aikaisemmin laadittu hulevesiselvitys ja suunnitellaan hulevesien käsittelyyn tarvittavia altaita.

Lisätietoja: Tekninen keskus, apulaiskaupungingeodeetti, Eero Keski-Oja, p. 044 7032302

 

 

 

 

Julkaisija: Tekninen keskusTerttu Mikkola  044 703 2022