Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lohi lisääntyy Kokemäenjoen alaosan koskissa

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 15:00 EET

Kokemäenjoen alajuoksulla Harjavallan voimalaitoksen alapuolisella jokiosuudella elo- syyskuussa 2010 tehdyissä sähkökoekalastuksissa löydettiin luonnonkudusta peräisin olevia lohenpoikasia. Sähkökoeka-lastuksia tehtiin kuudessa koski- ja virtapaikassa, joista kolmessa tavattiin lohenpoikasia.

Sähkökoekalastukset tehtiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmän toimeksiannosta, työn toteutuksesta vastasivat iktyonomit Kimmo Puosi ja Tapio Mäkelä. Sähkökoekalastusten tarkoituksena oli selvittää koski- ja virtapaikkojen kalastoa.

Vaelluskalat pääsevät nousemaan merestä noin 36 kilometrin matkan Harjavallan voimalaitokselle asti, johon niiden nousu pysähtyy. Harjavallan voimalaitoksen alapuolisella jokiosuudella on kuusi koski- ja virtapaikkaa ja ne kuuluvat Nakkilan seudun virkistyskalastusalueeseen. Koski- ja virtapaikkojen pinta-ala on yhteensä noin 11,9 ha. Lohelle ja taimenelle soveltuvaa poikastuotantoaluetta on kaikissa koski- ja virtapaikoissa niukasti, lisäksi virtavesikalojen lisääntymistä haittaa Harjavallan voimalaitoksen harjoittama voimakas virtaaman vuorokausi- ja viikkosäännöstely.

Koekalastussaalis koostui yhteensä 14 kalalajista. Kaloja saatiin yhteensä 449 kappaletta. Runsaimmat lajit olivat salakka kivennuoliainen ja kivisimppu. Kalastuksissa saatiin saaliiksi yhteensä 16 lohenpoikasta. Lohia saatiin saaliiksi Ruskilankoskelta, Kortteen virtapaikasta, ja Arantilankosken molemmilta koealoilta. Ruski-lankoskelta ei vuonna 2008 tehdyissä sähkökoekalastuksissa löytynyt lohenpoikasia. Arantilankosken toinen koeala sijaitsi vuonna 2002 kunnostetulla alueella. Tältä alueelta löytyi eniten lohen poikasia, yhteensä 10 kappaletta. Koekalastusten tulokset osoittavat, että vaikeista olosuhteista huolimatta lohen lisääntyminen onnistuu Kokemäenjoen alaosan koskissa.


Lisätietoja:
Iktyonomi Kimmo Puosi, puh. 040 831 5998
Iktyonomi Tapio Mäkelä, puh. 044 345 5793
Kalastusbiologi Leena Rannikko Varsinais- Suomen ELY-keskus, puh. 050 395 2560 (s-posti leena.rannikko@ely-keskus.fi)