Tampereen Yliopisto

London School of Economics Tampereen yliopisto

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 10:42 EEST

Yksi kahdeksasta eurooppalaislapsesta sanoo kokeneensa jotain epämiellyttävää internetissä,
uusi EU Kids Online -tutkimus kertoo

Vain 12 % lapsista kertoo kokeneensa kiusaamista tai nähneensä epämiellyttävää aineistoa internetissä. Tänään julkaistussa 23.000 eurooppalaisen lapsen haastatteluihin perustuvassa EU Kids Online -raportissa kerrotaan, että suurin osa lapsista ei ole kokenut mitään järkyttävää ja eikä useinkaan näe ongelmaksi sellaista, mitä aikuiset kokevat riskeinä.

Tutkimuksessa kartoitettiin lasten kokemuksia internetin riskeistä kuten pornografia, seksuaaliset viestit, kiusaaminen ja mahdollinen käyttäjien luoma haitallinen materiaali. Tutkimuksen mukaan lasten vanhemmat eivät useinkaan ole tietoisia lasten kokemista riskeistä. Esimerkiksi nettikiusattujen lasten vanhemmista yli puolet ei tiennyt kiusaamisesta. Suomalaisvanhemmat muodostavat tässä poikkeuksen: lähes 70 % kiusattujen lasten vanhemmista ilmoitti tietävänsä asiasta.

25 Euroopan maassa tehdyissä 9 - 16 -vuotiaiden lasten haastatteluissa selvisi, että 5 % lapsista on kokenut nettikiusaamista. Tutkimuksen mukaan kiusaaminen näyttää olevan kuitenkin yleisempää internetin ulkopuolella. Nuoremmat lapset kokivat netin sisällöt haitallisimpina. Tutkimus suosittelee, että nettiturvallisuudessa resursseja suunnattaisiin nuorempiin ikäluokkiin, koska esimerkiksi 11 - 12 -vuotiailta puuttuvat perusnettiturvallisuustaidot kuten tieto siitä, miten yksityisyys suojataan ja miten epäasialliset yhteydenotot torjutaan. Näin myös siksi, että lapset käyttävät nettiä yhä aikaisemmin, Ruotsissa seitsemän vuoden iässä ja Suomessa sekä useassa Pohjois-Euroopan maassa kahdeksanvuotiaina.

Maiden välisessä vertailussa suomalaislapset kertovat hallitsevansa eniten erilaisia internetin käyttöön liittyviä turvataitoja. He ovat kohdanneet myös keskimääräistä enemmän internetin riskejä mutta toisin kuin monessa muussa korkean "riskitason" maassa, asia ei ole vaivannut heitä erityisen paljon.

Eniten internetin riskejä lapset kertovat kokeneensa Tšekin tasavallassa, Virossa, Liettuassa ja Ruotsissa ja vähiten Portugalissa ja Turkissa.

Tutkimuksessa painotetaan, että mitä enemmän lapset käyttävät internetiä, sitä enemmän he kokevat riskejä mutta myös mahdollisuuksia. Riskit eivät useinkaan johda ongelmiin. Tutkimus osoittaa että lapset käyttävät internetiä monipuolisesti ja hyötyvät siitä monin tavoin.

"Suomalaislapsilla tutkimus osoittaa olevan keskimääräistä vähemmän erilaisia aktiviteetteja ja toimintamuotoja netissä, vaikka netin päivittäinen käyttö on useita muita maita yleisempää. Siksi Suomessa tulisi panostaa mediakasvatukseen, joka ohjaa monipuoliseen, osallistuvaan ja positiiviseen internetin käyttöön," sanoo Suomen tutkimusryhmää johtanut tutkija Reijo Kupiainen Tampereen yliopiston tiedotusopin laitokselta. "Tutkimuksen mukaan puolet lapsista kokee, että on helpompi ilmaista itseään netissä kuin oikeassa elämässä netin ulkopuolella."

EU Kids Online -tutkimus on toteutettu 25 Euroopan maan tutkimusverkostossa. Tutkimuksen johtaja on professori Sonia Livingstone, London School of Economics. Suomalaisessa tutkimusryhmässä ovat FT, tutkijatohtori Reijo Kupiainen ja YTT, erikoistutkija Kaarina Nikunen tiedotusopin laitokselta Tampereen yliopistosta sekä FT, YTL, Annikka Suoninen Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimusyksiköstä. Tutkimuksen rahoittajana on Euroopan Unionin Safer Internet -ohjelma ja Suomen osalta opetus- ja kulttuuriministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen koordinaatiosta vastaa Pelastakaa Lapset ry.

Tutkimusraportti Risks and safety on the internet on saatavilla osoitteesta www.eukidsonline.net <http://www.eukidsonline.net/> ja www.pelastakaalapset.fi <http://www.pelastakaalapset.fi/>. Lyhyet kysymys ja vastaus -videot sekä tutkimuksesta että mediakasvatuksesta löytyvät myös osoitteesta www.pelastakaalapset.fi <http://www.pelastakaalapset.fi/>.

Raportin laajennettu versio, joka sisältää suositukset sekä tietoja vanhempien osallisuudesta lasten internetin käyttöön julkaistaan marraskuussa.

Lisätietoja EU Kids Online -tutkimuksesta:

Reijo Kupiainen, tutkijatohtori, tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto
puhelin +44 7754 121 620 (21. - 23.10.) ja 044 090 2190 (25. - 30.10.)
sähköposti rkupiainen@gmail.com <mailto:rkupiainen@gmail.com> tai reijo.kupiainen@uta.fi <mailto:reijo.kupiainen@uta.fi>

Kaarina Nikunen, erikoistutkija, tiedotusopin laitos, Tampereen yliopisto
puh. 045 636 3458 ja sähköposti kaarina.nikunen@uta.fi <mailto:kaarina.nikunen@uta.fi>

Lisätietoja lasten mediakasvatuksesta:

Riitta Kauppinen, mediakasvatustyön asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry
puhelin 050 433 1260 ja sähköposti riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi <mailto:riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi>

Kaisa Hirvensalo, tiedotuspäällikkö, Pelastakaa Lapset ry
puhelin 040 535 8221 ja sähköposti kaisa.hirvensalo@pelastakaalapset.fi <mailto:kaisa.hirvensalo@pelastakaalapset.fi>

--
Tampereen yliopisto
Viestintäyksikkö
33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. (03) 3551 7902
Sähköposti: viestinta@uta.fi
Mediatiedotteet: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tiedotteet