Valtioneuvosto

Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke käyntiin

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 11:58 EEST

Opetusministeri Henna Virkkunen on myöntänyt rahoituksen lukioiden opinto-ohjauksen kehittämishankkeeseen 12 koulutuksen järjestäjälle.

Kehittämishankkeen painopiste on opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisessä. Opetusministeri Virkkunen painottaa lukio-opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta. Virkkusen mukaan lukioiden opinto-ohjauksen suurimmat puutteet liittyvät koulujen välisiin eroihin, ohjauksen yksilöllistämiseen ja opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaamiseen.

- Jokaiselle lukio-opiskelijalle laaditaan jatko-opintoihin orientoiva henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Tavoitteena on pilotin aikana kehittää toimiva ohjausmalli lukioiden, korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten ja työelämän kesken, Virkkunen sanoo

Kehittämishanke liittyy koulutukseen siirtymisen nopeuttamista ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän maaliskuussa tekemiin ehdotuksiin, joilla nopeutetaan nuorten siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluopintoihin.

Kehittämispilottien avulla pyritään luomaan pysyviä toimintarakenteita lukioihin ja lukioiden, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä alueen työvoimaviranomaisten ja työelämän välille.

Valtionavustusta saa käyttää lukion opinto-ohjauksen laadun ja tarvittavien yhteistyörakenteiden kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen, kuten koulutukseen osallistumisesta aiheutuviin sijais- ja matkakustannuksiin sekä tilaisuuksien järjestelyihin. Lisäksi valtionavustusta saa käyttää toimintaa ohjaavan ja organisoivan opinto-ohjaajan/koordinaattorin palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Rahoitus myönnettiin Hämeenlinnan kaupungille, Juuan kunnalle, Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle, Järvenpään kaupungille, Kaustisen kunnalle, Kemijärven kaupungille, Kirkkonummen kunnalle, Mustasaaren kunnalle, Lappeenrannan kaupungille, Mäntsälän kunnalle sekä Rovaniemen kaupungille. Vantaan kaupunki koordinoi Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteistä hanketta. Hakemuksia saapui kaikkiaan lähes 60.

- - -

Lisätietoja:
- johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 09 160 77268
- ylitarkastaja Anna Mikander, puh. 09 160 77256