Deloitte

Luksustuotteet kiinnostavat pääomasijoittajia

Lehdistötiedote   •   Helmi 28, 2014 08:45 EET

Deloitten Consumer Products M&A -tutkimuksen mukaan kuluttajatuoteyritysten optimismi on erittäin korkealla. Jopa 70 % vastaajista kokee alan yritysten talousnäkymät positiivisena seuraavan 12 kuukauden aikana. Yritykset hakevat nyt kasvua kansainvälistymisen ja rinnakkaisten tuotekategorioiden kautta. Myös investoinnit uusiin kanaviin ja markkinointiin koetaan tärkeiksi.

Deloitten tuore Consumer Products -tutkimus luotaa eurooppalaisten kuluttajatuoteyritysten yritysjärjestelynäkymiä. Kuusi kuukautta sitten toteutetussa edellisessä kyselyssä 56 % vastaajista näki talousnäkymät positiivisena seuraavan 12 kuukauden aikana. Nyt vastaava luku oli noussut jo 70 %:iin. Myös tulevaisuuden näkymät ovat toiveikkaat. Helpottunut luotonsaanti, matala korkotaso sekä elpyvät pääomamarkkinat kannustavat tekemään yritysjärjestelyjä. Samanaikaisesti hyvä markkinatilanne on nostanut myyjien odotuksia kohteen mahdollisesta kauppahinnasta.

Myös pääomasijoittajat ovat kiinnostuneet kuluttajatuotetoimialasta uudelleen. Kuluttajien kiinnostus luksus- ja muita kalliimman hintaluokan tuotteita kohtaan houkuttelee pääomasijoittajia. ”Elintarviketeollisuuden yritysjärjestelyt ovat perinteisesti hallinneet kuluttajatuotetoimialaa, mutta vuoden 2013 aikana luksus- ja hygieniatuotteiden yrityskaupat lisääntyivät huomattavasti. Väestön vaurastuessa yritykset haluavat vahvojen brändien avulla päästä käsiksi uusiin markkinoihin”, toteaa Deloitten yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Eija Kuittinen.

Yrityskauppoja kiihdyttää yritysten halu laajentua kansainvälisesti ja kasvattaa rinnakkaisia tuotekategorioita. Yritysjärjestelyjä hidastavat kuitenkin talouden epävarmuus, ristiriitaiset hintaodotukset myyjän ja ostajan välillä sekä sidosryhmien ja johdon varovaisuus. 

Aasialaiset tähyävät Euroopan markkinoille
Globaalin ruokateollisuuden yhdentyminen jatkuu kansainvälisten ostajien aktiivisuuden lisääntyessä Euroopan markkinoilla. Erityisesti japanilaiset, kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset tähyävät kohti Eurooppaa. Rahoituksen saatavuus, matala riskiprofiili ja yritysten halu kasvaa Euroopassa lisäävät ostajien innokkuutta maksaa enemmän kohdeyrityksistä. 

Juomateollisuudessa suurehkot strategiset kaupat jatkuvat alan yritysten järjestellessä tuoteportfolioitaan. Vaikka alan yritykset suuntaavat katseensa kohti Kaakkois-Aasian, Kiinan ja Intian kasvavia markkinoita, kasvua haetaan myös koti- ja lähimarkkinoilta. Esimerkiksi tanskalainen panimoyhtiö Royal Unibrew osti viime vuonna suomalaisen Hartwallin hollantilaiselta Heinekenilta, Suomalainen juomayhtiö Altia ilmoitti pyrkivänsä ulkomaiden markkinoille ja vahvistavansa asemiaan Pohjoismaissa ja Baltiassa hankkimalla Larsen-konjakkimerkin Remy-Cointreaulta. ”Suomessa panimoalaa myllertävät suuret muutokset. Alkoholintuonti Virosta kasvaa koko ajan, mainontaa tiukennetaan ja alkoholilainsäädännön kiristymistä pohditaan”, Kuittinen pohtii.

Muutos kuluttajakäyttäytymisessä haastaa yritykset
Kuluttajakäyttäytymisen muutos haastaa alan yritykset etsimään uusia keinoja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Hinta- ja arvotietoiset kuluttajat vaativat yrityksiltä ostamisen helppoutta ja aiempaa parempaa tuoteinformaatiota. Erityisesti monikanavaisuus ja mobiilin hyödyntäminen liiketoiminnassa koetaan tärkeiksi tekijöiksi sitouttaa asiakas. ”Yritykset suuntaavat nyt investointinsa kohti uusia kanavia yhä monimutkaisemmassa kulutusympäristössä. Hyödyntämällä analytiikkaa ja sosiaalista mediaa yritykset haluavat varmistaa, että kuluttajien tarpeet on todella huomioitu ja oikea viesti välittyy oikean kanavan kautta. Voi sanoa, että markkinointi on taas noussut kasvun moottoriksi”, sanoo Deloitten kaupan alan ja kuluttajatuotteiden toimialajohtaja Kari Ekholm.

Deloitten seitsemättä kertaa toteutettu Consumer Products M&A -tutkimus selvittää Euroopan kuluttajatuoteyritysten näkymiä. Kaksi kertaa vuodessa toteuttavan tutkimuksen kohderyhmänä on kuluttajatuotetoimialalla työskenteleviä toimitusjohtajia, talousjohtajia, M&A-johtajia sekä sijoittajia ympäri Eurooppaa.

Tutustu tutkimukseen The Deloitte Consumer Products M&A Survey


Lisätietoja:
Eija Kuittinen
M&A-johtaja, Deloitte
Puh. 0400 884 845

Kari Ekholm
Kaupan alan ja kuluttajatuotteiden toimialajohtaja, Deloitte
Puh. 040 740 3540

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi