Metsähallitus

LUONNON MONIMUOTOISUUS EI OLE TURHUUTTA Keskustelua Camera Borealis -tapahtumassa

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 21:42 EET

YK on nimennyt kuluvan vuoden Luonnon monimuotoisuuden teemavuodeksi. Camera Borealis –luontokuvatapahtumaa vietetään samaan aiheeseen pureutuen Metsähallituksen Luontokeskus Siidassa Inarissa 20.–21.11.2010. Lauantai-iltana ohjelma huipentuu Metsäntutkimuslaitoksen erikoistutkijana toimivan dosentti Timo Helteen johdattelemana Leirinuotiolla-keskusteluun. Leirinuotiolla tarkastellaan mikä on luonnon monimuotoisuuden hinta.

Vielä 1980-luvulla luonnon monimuotoisuuden katsottiin yhteiskunnan ja talouden kannalta olevan varsin merkityksetöntä, ja yksittäisten lajien häviämisellä koettiin olevan merkitystä vain pienelle erityisjoukolle. ”Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida, kun ennen yleiset, ekosysteemin toimintaan eniten vaikuttavat lajit alkavat vähetä. Ne ovat kuitenkin niitä, joiden varassa ekosysteemi toimii”, toteaa Timo Helle.

Joka kuudes maapallon ihminen hankkii toimeentulonsa, suoraan tai välillisesti, suojelualueilta. Ennen luonnosta saatavaa hyötyä, kuten puhdasta vettä, kauniita maisemia tai luonnon monimuotoisuutta, on pidetty ilmaisena. Vasta viimeaikoina on luonnosta saatavia hyödykkeitä hinnoiteltu ja niitä on ryhdytty kutsumaan ekosysteemipalveluiksi.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen koskettaa meitä kaikkia.
Monien ravintokasvien pölyttäjähyönteisten kannat ovat laskeneet, ja se vaikuttaa maataloustuotantoa alentavasti, mikä puolestaan nostaa elintarvikkeiden hintoja. Usein ajatellaan, että Lapissa ollaan turvassa muuta maailmaa heiluttavilta ongelmilta, mutta se ei ole näissä asioissa mikään erillinen saareke, vaikka tuotanto ei täällä vähenisikään.

Paikallistason päätöksenteossa ongelmaksi nousee usein se, että monimuotoisuuden säilyttämisen hyödyt ja kustannukset menevät eri toimijoille. Suojelualueista hyötyvät täällä pohjoisessa esimerkiksi poronhoito ja matkailu, kun metsätalous puhuu suojelun kustannuksista. Vastaavia esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon, yhtenä niistä suurpetojen suojelun ja poronhoidon suhteet.

Luonnon monimuotoisuuden hinta ei ole Timo Helteelle epäselvä. ”Välttämätön monimuotoisuuden säilyttäminen tulee kansantalouksille kalliiksi, mutta monimuotoisuuden palauttamisen kustannukset ovat vielä suuremmat. On selvää, että eri elinkeinoissa on löydettävä sellaisia toimintatapoja, jotka eivät johda monimuotoisuuden alenemiseen.”

Camera Borealis –tapahtumassa nähdään lauantaina upeita luontokuvaesityksiä mm. Antti Leinoselta, Sami Karjalaiselta ja Martti Rikkoselta. Sunnuntaina vietetään lastenpäivää, jolloin toteutetaan mm. ötökkätyöpajat suomen-, inarin- ja pohjoissaamenkielillä.

Tapahtuman ohjelma on nähtävissä internetissä osoiteissa www.siida.fi/sisalto/8-vuodenaikaa/ tai http://luontoon.fi/tapahtumat/Lappi.
Lisätietoja Camera Borealis –tapahtumasta: luontokeskus Siida p.0205 64 7740 tai siida@metsa.fi.

Metsähallitus, Luontokeskus Siida, Inarintie 46, 99870 INARI

Luontokeskuksen hoitaja Kirsi Ukkonen p. 0400-790 942