Valtioneuvosto

Luonnon monimuotoisuus kiinnostaa yrityksiä ja asiakkaita

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 19:16 EET

Säätytalolle kokoontui tänään suuri joukko yritysmaailman edustajia keskustelemaan yritysten mahdollisuuksista osallistua luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävään työhön. Suomen ensimmäisessä Bisnes ja biodiversiteetti -seminaarissa nousi erityisesti esiin asiakkaiden kasvava tietoisuus ja muuttuvat asenteet luonnon monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tilaisuuden avannut ympäristöministeri Paula Lehtomäki kannusti yrityksiä ottamaan luonnon monimuotoisuuden osaksi yhteiskuntavastuuraportointiaan. "Yritykset ovat sisäistäneet melko hyvin erilaisten ympäristöhaasteiden tärkeyden. Samoin ne tietävät, että haasteisiin pitää varautua osana toiminnan strategista suunnittelua. Pidän hyvin tärkeänä, että yritykset ryhtyisivät yhä enemmän raportoimaan luonnon monimuotoisuudesta ja sen kestävästä käytöstä. Tämä korostui myös lokakuussa Japanin Nagoyassa pidetyssä biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa."

Seminaarin pääpuhuja oli Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton pääekonomisti Joshua Bishop. Bishop on yksi "biodiversiteetti-stern -raportin" päätekijöistä. Raportissa laskettiin globaalisti hintaa luonnon monimuotoisuuden vähenemiselle ja yritysten roolille tämän kadon pysäyttämisessä.

Bishop korosti, että yritykset ovat tähän saakka aliarvioineet riippuvaisuutensa luonnon monimuotoisuudesta. "Yritysten toiminnalla on suuri vaikutus biodiversiteettiin, minkä lisäksi ne käyttävät merkittävässä määrin ekosysteemien tuottamia palveluja. Yritysten tulisi toimia luonnon monimuotoisuuden eteen nykyistä enemmän - myös sen vuoksi, että kuluttajat vaativat luonnon huomioimista tuotteissa ja palveluissa yhä enemmän."

Seminaarissa esimerkkejä yritysten toimista luonnon monimuotoisuuden eteen esittivät muun muassa Fortum, Stora Enso, Nokia ja Metsähallitus. Tilaisuuden järjesti ympäristöministeriö yhteistyökumppaneinaan Elinkeinoelämän keskusliitto, FIBS ry, Nokia, Fortum, Metsähallitus, Stora Enso, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Jussi Soramäki, ympäristöministeriö, puh. 050 301 4721, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

TEEB-raportti:
http://www.teebweb.org/InformationMaterial/TEEBReports/tabid/1278/Default.aspx