Seinäjoen ammattikorkeakoulu

​Luonnonvarakeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu syventävät yhteistyötään sopimuksella

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2017 13:30 EET

SeAMK ja Luke ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta. Tavoitteena on tehdä aiempaa monipuolisempaa yhteistyötä luonnonvara-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, osaamisen viennissä sekä agrobiotalouden kehittämisessä.

Organisaatiot pyrkivät verkottumaan ja hakemaan synergiaetuja saadakseen aikaan parempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Luonnonvarakeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan yhteisestä TKI-toiminnasta, opiskelijayhteistyöstä, infrastruktuurien hyödyntämisestä, koulutuksen ja asiantuntijuuden viennistä, asiantuntijuuksien täydentämisestä sekä agrobiotalouden yritystoiminnan kehittämisestä.

  • Seinäjoki on yksi Luken strategisista toimipaikoista. SeAMKin ja Luken välistä yhteistyötä halutaan syventää. Yhdessä toimiminen tuo synergiaetua erityisesti mahdollisiin kansainvälisiin hakuihin, kertoo SeAMKin rehtori, toimitusjohtaja Tapio Varmola.

Yhteisellä TKI-toiminnalla pyritään tuottamaan ratkaisuja ja innovaatioita, jotka hyödyttävät asiakkaita sekä laajemmin yhteiskuntaa. SeAMK tekee tulevaisuudessa tiiviimpää yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen kanssa mm. opiskelijoiden erikoisharjoittelussa.

Yhteiset infrastruktuurit mahdollistavat saumattoman yhteistyön tutkimuksessa. Esimerkiksi SeAMKin auto- ja työkonetekniikan laboratorioita ja elintarvikelaboratoriota voidaan hyödyntää yhteisessä agroteknologian tutkimuksessa.

  • Luonnonvarojen tutkimus edellyttää jatkuvaa panostusta tutkimusalustoihin ja aineistonhankintaan. Yhteinen suunnittelu mahdollistaa infran kehittämisen meitä molempia hyödyttävällä tavalla, kertoo Luken kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila.

Osaamisen vienti on yksi yhteistyön muoto, jossa Luke voi olla kumppanina HAMKin, JAMKin, Savonian, TAMKin ja SeAMKin yhteisessä FLEN-verkostossa (Food Learning Export Network).

Lisätietoja:

projektipäällikkö Ari Sivula, AB Seinäjoki –hanke, SeAMK, p. 040 830 2374
rehtori, toimitusjohtaja Tapio Varmola, SeAMK, p. 040 830 4100
kehitysjohtaja Ilkka P. Laurila, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6311

SeAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.


Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) is a multidisciplinary institution of higher education and an efficient actor in education and research, development and innovation (RDI).

SeAMK has 5000 students, of which about 10 % are international students. The educational offer consists of nearly 30 degree programmes and three of them are totally taught in English. Also double degree programmes are available in the fields of technology and business.

www.seamk.fi