Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luosukangas-Ylläsjärvi välille rakennetaan yhdysvesijohto ja siirtoviemäri

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:20 EET

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt Luosukangas-Ylläsjärvi yhdysvesijohto ja siirtoviemäri –hankkeen yhteistyössä Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n kanssa. Vesihuoltotyön valmistuttua alueella voidaan luopua kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä. Lisäksi hanke parantaa koko Ylläksen alueen vedenjakelua hyödyntämällä alueen pohjavesiesiintymät. Valtion vesihuoltotyönä toteutettavan hankkeen kokonaiskustannuksista valtion osuus on 350 000 € ja Ylläksen Yhdyskuntatekninen huolto Oy:n osuus 500 000 €.

Luosukangas-Ylläsjärvi välisen yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin rakentaminen on ensimmäinen vaihe Kurtakko-Ylläsjärvi –alueen vesihuollon kokonaisratkaisua. Hankkeen valmistumisen jälkeen on mahdollista toteuttaa myöhemmässä vaiheessa myös Kurtakko-Luosukangas välinen vesihuoltohanke.

Rakennustyöt Luosukangas-Ylläsjärvi välisellä, noin 9,6 kilometrin pituisella linjalla on aloitettu vuoden 2010 lopussa ja ne painottuvat keväälle 2011. Viimeistelytyöt tehdään kesällä ja syksyllä 2011. Valmis hanke luovutetaan käyttäjälle Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:lle.

Kurtakon kylä ja Kurtakko-Ylläsjärvi välialue on Ylläksen lähialuetta ja merkittävä matkailurakentamisen leviämissuunta. Vesihuoltotyöllä saadaan hyödynnettyä alueella olevat pohjavesiesiintymät ja varmistettua koko Ylläksen alueen vedenjakelua. Jätevesien johtaminen Ylläksen Rautuvaaran puhdistamolle ei aiheuta välittömiä puhdistamon investointitarpeita. Myönteisiä sosiaalisia- ja ympäristövaikutuksia syntyy vesihuollon varmuuden noustessa ja kiinteistökohtaisten jätevesienkäsittelylaitteiden poistuessa. Hanke parantaa vesihuollon turvaamista erityistilanteissa ja edistää vesihuollon aikaansaamista maaseutuyhdyskunnassa ja haja-asutusalueella.

 

Hankkeen yhteistyöosapuolet ja vesihuoltotyön rahoitus

 

Hanke toteutetaan valtion vesihuoltotyönä yhteistyössä Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaisesti Lapin ELY-keskus toimii hankkeen päätoteuttajana ja sillä on hankkeen rakennuttamis-, koordinointi- ja kustannusvastuu.

 

Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy vastaa suunnitelmien laadinnasta sekä maanomistaja ja muiden lupien hankinnasta. Hankkeen valmistuttua Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy vastaa alueen kiinteistöjen liittämisestä verkoston piiriin.

 

Vesihuoltotyötä tuetaan maa- ja metsätalousministeriön Lapin ELY-keskukselle osoittamin varoin. Hankkeen 850 000 (alv 0 %) euron kokonaiskustannuksista valtion osuus on 350 000 € ja Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy:n osuus 500 000 €.

 

Hankkeen on suunnitellut Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy ja linjaosan pääurakoitsijana toimii Maanrakennus Kantmark Oy.

 Lisätietoja

Lapin ELY-keskus
Hankintaryhmän esimies Jukka Kuoksa, p. 0400 124 253
Hankinta-alueen esimies Timo Tauriainen, p. 0400 393 893         

Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy
Toimitusjohtaja Petri Laiho, p. 0400 291 922