Valtioneuvosto

Luvatonta verkkojakelua pyritään vähentämään ilmoituksia lähettämällä

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 02:45 EEST

Luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämiseen tähtääviä muutoksia esitetään tekijänoikeuslakiin ja sähköisen viestinnän tietosuojalakiin. Oikeudenkäynnin vaihtoehdoksi esitetään mahdollisuutta, että tekijänoikeuksia valvova organisaatio, joka on havainnut loukkauksen, voisi lähettää ilmoituksen mahdolliselle tekijänoikeuksien loukkaajalle. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa tätä koskeva esitys eduskunnalle perjantaina.

Teleyrityksillä olisi velvollisuus toimittaa teleliittymän haltijalle tekijänoikeuksien valvontaorganisaation lähettämä määrämuotoinen ilmoitus hallussaan olevien yhteystietojen perusteella. Tieto liittymänhaltijan henkilöllisyydestä säilyisi teleyrityksellä, eikä sitä saisi paljastaa ilmoituksen lähettäjälle. Ilmoitusten ja niitä seuraavan käyttäytymisen muutoksen arvioidaan osaltaan vähentävän tarvetta poliisitutkintaan ja oikeudenkäynteihin.

Tekijänoikeuslakia ehdotetaan täydennettäväksi siten, että tekijänoikeuden loukkaukseen käytettävän teleliittymän yhteystietojen saamista koskevan asian ollessa vireillä, tuomioistuin voisi velvoittaa teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot tuomioistuimelle. Muutoksella pyritään varmistamaan teleyhteystietojen säilyminen siihen asti, kunnes tuomioistuimen määräys teleyhteystietojen antamisesta on saanut lainvoiman.

Hallituksen esitys on jatkoa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin syksyllä 2008 käynnistämille toimialakeskusteluille, joiden tarkoituksena oli etsiä keinoja luovien sisältöjen sähköisen kaupankäynnin edistämiseen ja luvattoman verkkojakelun vähentämiseen.

Laajamittainen laiton tarjonta haittaa sähköisten sisältöjen laillisten markkinoiden kehittymistä. Luoville aloille luvattomasta verkkojakelusta aiheutuvien vuotuisten taloudellisten menetysten on arvioitu olevan kymmeniä tai jopa satoja miljoonia euroja. Arvion pohjana on, että aineisto olisi laittoman lataamisen sijaan hankittu laillisista kauppapaikoista. Esityksellä pyritään vaikuttamaan positiivisesti laillisen liiketoiminnan edellytyksiin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2011.

Lisätietoja.
- hallitusneuvos Jorma Waldén, puh. 09 160 77384