M-real

M-realin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 173 miljoonaa euroa vuonna 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:21 EET

Vuoden 2010 tulos

-- Liikevaihto 2 605 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2009: 2 432)
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 173 miljoonaa euroa (-150).
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 146 miljoonaa euroa (-267)
-- Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 92 miljoonaa euroa (-230).
Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät 48 miljoonaa euroa (-358)
-- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä
0,23 euroa (-0,66) ja sisältäen kertaluonteiset erät 0,09 euroa (-1,02)

Loka-joulukuun tulos

-- Liikevaihto 665 miljoonaa euroa (Q3/2010: 662)
-- Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 37 miljoonaa euroa (54). Liiketulos
sisältäen kertaluonteiset erät -4 miljoonaa euroa (66)
-- Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 20 miljoonaa euroa (33).
Tulos ennen veroja sisältäen kertaluonteiset erät -22 miljoonaa euroa (45)
-- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä
0,07 euroa (0,08) ja sisältäen kertaluonteiset erät -0,06 euroa (0,12)

Tapahtumat vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

-- Investointipäätökset Simpeleen kartonkitehtaan kapasiteetin laajennukseen
ja Kemiart Liners -tehtaan päällystysosan modernisointiin
-- Simpeleen erikoispaperituotanto lopetettiin. Vastaavien erikoispapereiden
tuotantoa jatketaan Gohrsmühlen tehtaalla
-- M-real myi osan Reflexin tehtaasta Metsä Tissue Oy:lle

Kauden jälkeiset tapahtumat

-- M-real käynnisti uuden 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman
-- M-real ilmoitti suunnittelevansa Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden
taivekartonkikapasiteetin kasvattamista”Kartongin kysyntä jatkuu erittäin vahvana ja M-real laajentaa kapasiteettiaan
lisätäkseen etenkin elintarvikekartonkien tuotantoa. Kiihtyneen
kustannusinflaation vaikutusten eliminoimiseksi käynnistetty uusi 70 miljoonan
euron tulosparannusohjelma keskittyy erityisesti paperiyksiköihin sekä koko
yhtiön muuttuviin kustannuksiin. Kartongin kohonnut hintataso parantaa
kannattavuutta vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.”

Toimitusjohtaja Mikko HelanderTUNNUSLUKUJA 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q1-Q4
------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. e 665 662 676 602 606 2 605 2 432
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA milj. e 74 95 61 82 132 312 88
ilman kertaluonteisia eriä, 71 85 77 72 51 305 44
milj. e
EBITDA, % 11,1 14,4 9,0 13,6 21,8 12,0 3,6
ilman kertaluonteisia eriä, % 10,7 12,8 11,4 12,0 8,4 11,7 1,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos milj. e -4 66 35 49 -52 146 -267
ilman kertaluonteisia eriä, 37 54 43 39 7 173 -150
milj. e
EBIT, % -0,6 10,0 5,2 8,1 -8,6 5,6 -11,0
ilman kertaluonteisia eriä, % 5,6 8,2 6,4 6,5 1,2 6,6 -6,2
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja
jatkuvista toiminnoista, milj. -22 45 0 25 -74 48 -358
e
ilman kertaluonteisia eriä, 20 33 24 15 -15 92 -230
milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos
jatkuvista toiminnoista, milj. -22 38 -8 19 -60 27 -331
e
lopetetuista toiminnoista, 0 0 0 0 -8 0 -23
milj. e
------------------------------------------------
Yhteensä, milj. e -22 38 -8 19 -68 27 -354
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista, e -0,06 0,12 -0,03 0,06 -0,19 0,09 -1,02
lopetetuista toiminnoista, e 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,07
------------------------------------------------
Yhteensä, e -0,06 0,12 -0,03 0,06 -0,21 0,09 -1,09
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos
ilman kertaluonteisia eriä, e 0,07 0,08 0,05 0,03 -0,20 0,23 -0,66
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % -8,7 15,5 -3,1 7,9 -24,3 2,8 -28,6
ilman kertaluonteisia eriä, % 8,7 10,7 6,8 3,6 -1,4 7,6 -18,3
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,7 11,6 3,8 9,1 -8,7 5,7 -8,9
ilman kertaluonteisia eriä, % 6,3 9,6 8,1 7,3 0,4 7,6 -4,5
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste kauden 32,1 31,8 31,1 32,7 29,6 32,1 29,6
lopussa, %
Velkaantumisaste kauden 135 135 140 121 153 135 153
lopussa, %
Nettovelkaantumisaste kauden 83 81 89 86 84 83 84
lopussa, %
Korolliset nettovelat kauden 827 821 845 821 777 827 777
lopussa, milj. e
Bruttoinvestoinnit, milj. e 18 31 10 7 18 66 73
--------------------------------------------------------------------------------
Toimitukset, 1 000 t
Paperiliiketoiminnat 297 269 278 311 266 1 155 1 132
Consumer Packaging 344 353 372 321 327 1 390 1 212
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa
jatkuvissa toiminnoissa 4 538 4 682 4 946 4 796 4 903 4 538 4 903


EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla
Loka-joulukuun tulos edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

M-realin liikevaihto oli 665 miljoonaa euroa (Q3/2010: 662). Vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 0,5 prosenttia. Liiketulos oli -4 miljoonaa euroa (66) ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 37 miljoonaa euroa (54).Loka-joulukuun liiketuloksen kertaluonteiset erät olivat nettona -41 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat:-- 28 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Speciality Papers
-liiketoiminta-alueella
-- 15 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Market Pulp and
Energy -liiketoiminta-alueella
-- 15 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden arvonalentumistappiota ja kuluvarauksia
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella liittyen Simpeleen paperikoneen
sulkemiseen
-- 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappion peruutus Office
Papers -liiketoiminta-alueella
-- 7 miljoonan euron tuotto Speciality Papers -liiketoiminta-alueella liittyen
Reflexin tehtaan osittaiseen myyntiin

Edellisen neljänneksen kertaluonteiset erät olivat nettona yhteensä +12
miljoonaa euroa.

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen kauteen verrattuna
heikensivät Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan kurssilasku ja
Ruotsin kruunun vahvistuminen euroa vastaan sekä kustannusten kausiluonteinen
kohoaminen. Katsauskauden liiketulokseen sisältyy Sappi-osakkeiden myynnistä
saatua myyntivoittoa 2 miljoonaa euroa, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin
tuottoihin. Vertailukauden liiketulokseen sisältyi 4 miljoonaa euroa
myyntivoittoa Sappi-osakkeiden myynnistä. Kaikki M-realin Graphic Papers
-liiketoiminnan vuoden 2008 lopussa toteutuneen myynnin yhteydessä saadut
Sappi-osakkeet on myyty.

Loka-joulukuussa paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 297 000
tonnia (269 000). Consumer Packagingin toimitukset olivat 344 000 tonnia (353
000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella yhteensä -15 miljoonaa euroa
(-20). Kurssierot myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja
valuuttasuojausten arvostuksesta olivat -2 miljoonaa euroa (-1). Nettokorot ja
muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -13 miljoonaa euroa (-19). Muihin
rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy korkosuojausten arvostusvoittoa 1
miljoonaa euroa (arvostusvoittoa 0).

Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -22 miljoonaa
euroa (+45). Tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja ilman kertaluonteisia
eriä oli 20 miljoonaa euroa (33). Tuloverot, mukaan lukien laskennallisen
verovelan muutos, olivat 0 miljoonaa euroa (-7).

Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (0,12). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (0,08). Oman
pääoman tuotto oli -8,7 prosenttia (15,5), ilman kertaluonteisia eriä 8,7
prosenttia (10,7). Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,7 prosenttia (11,6), ilman
kertaluonteisia eriä 6,3 prosenttia (9,6).

Vuoden 2010 tulos verrattuna vuoteen 2009

M-realin liikevaihto oli 2 605 miljoonaa euroa (2 432). Vertailukelpoinen
liikevaihto nousi 19,2 prosenttia. Liiketulos oli 146 miljoonaa euroa (-267) ja
liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 173 miljoonaa euroa (-150).

Liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat nettona -27 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat:

-- 28 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Speciality Papers
-liiketoiminta-alueella
-- 15 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Market Pulp and
Energy -liiketoiminta-alueella
-- 15 miljoonaa euroa käyttöomaisuuden arvonalentumistappiota ja kuluvarauksia
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella liittyen Simpeleen paperikoneen
sulkemiseen
-- 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappion peruutus Office
Papers -liiketoiminta-alueella
-- 10 miljoonan euron voitto ja arvonalentumistappion peruutus Speciality
Papers -liiketoiminta-alueella liittyen Reflexin tehtaan osittaiseen
myyntiin Metsä Tissuelle
-- 8 miljoonan euron nettokuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueella
littyen M-real Zandersin uudelleenjärjestelyyn ja Reflexin tehtaan
osittaiseen myyntiin Metsä Tissuelle
-- 10 miljoonan euron tuotto liiketulokseen Muussa toiminnassa
IT-järjestelyihin liittyen. Lisäksi järjestelystä kohdistui lopetettujen
toimintojen tulokseen 2 miljoonan euron tuotto
-- 8 miljoonan euron arvonalentumistappion peruutus Muussa toiminnassa Kankaan
paperikone 2:n myyntiin liittyen
-- 6 miljoonan euron myyntivoitto Sappille myydyistä patenteista Muussa
toiminnassa
-- 4 miljoonan euron lisäkuluvaraus Market Pulp and Energy
-liiketoiminta-alueella Alizayn sellutehtaan sulkemiseen liittyen

Vuoden 2009 liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset erät olivat nettona
yhteensä -117 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät olivat:

-- 134 miljoonan euron voitto Metsä-Botnia -järjestelyyn liittyen, josta 18
miljoonaa euroa kohdistuu Market Pulp and Energyyn ja 116 miljoonaa euroa
Muuhun toimintaan
-- 113 miljoonan euron arvonalentumistappio IAS 36:n mukaisesti, josta 66
miljoonaa euroa kohdistuu Speciality Papersiin ja 47 miljoonaa euroa Office
Papersiin. Liikearvoon näistä kohdistui 33 miljoonaa euroa.
-- 48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja kuluvarauksia Market Pulp and Energy
-liiketoiminta-alueella liittyen suunnitelmaan sulkea Alizayn sellutehdas
lopullisesti
-- 28 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Speciality Papers
-liiketoiminta-alueella Halleinin paperitehtaan sulkemiseen liittyen
-- 22 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian Kaskisten
tehtaan sulkemiseen liittyen. Tästä kohdistui 16 miljoonaa euroa Consumer
Packaging -liiketoiminta-alueelle ja 6 miljoonaa euroa Market Pulp and
Energy -liiketoiminta-alueelle.
-- 12 miljoonan euron kuluvaraus Muussa toiminnassa liittyen irtisanottuun
IT-sopimukseen
-- 11 miljoonan euron kuluvaraus liittyen Husumin tehtaan
tulosparannustoimiin, josta 9 miljoonaa euroa Office Papers
-liiketoiminta-alueella ja 2 miljoonaa euroa Market Pulp and Energy
-liiketoiminta-alueella
-- 5 miljoonan euron kuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueen
tulosparannusohjelmaan liittyen
-- 12 miljoonaa euroa nettona muita kertaluonteisia kuluja, joista 2 miljoonaa
euroa Consumer Packaging -liiketoiminta-alueella ja 1 miljoona euroa
Speciality Papers - liiketoiminta-alueella ja 9 miljoonaa euroa Muussa
toiminnassa

Liiketulosta ilman kertaluonteisia eriä edelliseen vuoteen verrattuna
paransivat toteutetut hinnankorotukset kartongeissa ja papereissa,
toimitusmäärien kasvu, kustannussäästöt sekä korkeampi sellun hinta.
Liiketulosta heikensivät Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden, Husumin
investointiseisokki ja Suomen satamalakko. Katsauskauden liiketulokseen
sisältyy Sappi-osakkeiden myynnistä saatua myyntivoittoa 8 miljoonaa euroa,
joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Vuonna 2010 paperiliiketoimintojen kokonaistoimitusmäärä oli 1 155 000 tonnia
(1 132 000). Consumer Packaging -liiketoiminnan toimitukset olivat 1 390 000
tonnia (1 212 000).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -74 miljoonaa euroa (-75). Kurssierot
myyntisaamisista, ostoveloista, rahoituseristä ja valuuttasuojausten
arvostuksesta olivat -9 miljoonaa euroa (5). Nettokorot ja muut rahoitustuotot
ja -kulut olivat -65 miljoonaa euroa (-80). Muihin rahoitustuottoihin ja
-kuluihin sisältyi korkosuojausten arvostusvoittoa 10 miljoonaa euroa
(arvostusvoittoa 0). Lisäksi vuoden 2009 rahoitustuottoihin sisältyi noin 31
miljoonan euron voitto M-realin oman joukkovelkakirjalainan takaisinostoista ja
rahoituskuluihin sisältyi 30 miljoonan euron tappio, joka aiheutui Sappille
myönnetyn velkakirjan ennenaikaisesta takaisinmaksusta.

Katsausvuoden tulos jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 48 miljoonaa euroa
(-358). Liiketuloksessa olevien kertaluonteisten erien lisäksi on riville
”Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta” liikevoiton jälkeen kirjattu -16 miljoonaa
euroa arvonalentumistappiota liittyen M-realin omistukseen Myllykoski Paper
Oy:ssä. Vuoden 2009 tulos sisälsi kertaluonteisena eränä rivillä ”Osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta” -11 miljoonaa euroa Myllykoski Paperin toisella
vuosineljänneksellä myymästä Sunilan sellutehtaasta. Tulos jatkuvista
toiminnoista ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 92 miljoonaa euroa
(-230). Tuloverojen, mukaan lukien laskennallisen verovelan muutos, vaikutus
oli -21 miljoonaa euroa (positiivinen 27).

Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (-1,09). Jatkuvien toimintojen
osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,23 euroa (-0,66). Oman
pääoman tuotto oli 2,8 prosenttia (-28,6), ilman kertaluonteisia eriä 7,6
(-18,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,7 prosenttia (-8,9), ilman
kertaluonteisia eriä 7,6 prosenttia (-4,5).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 4 538 (31.12.2009: 4 903), josta Suomessa
työskenteli 1 783 (1 824). Vuonna 2010 M-realin palveluksessa oli keskimäärin 4
772 henkilöä (5 913 vuonna 2009). Vuoden 2009 tammi-marraskuun
henkilöstömäärään sisältyi 30 prosentin osuus Metsä-Botnian henkilöstömäärästä.

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa yhteensä 66 miljoonaa euroa (2009:
73). Vuoden 2009 tammi-syyskuun investointeihin sisältyi 14 miljoonan euron
osuus Metsä-Botnian investoinneista, joka perustuu M-realin 30 prosentin
omistusosuuteen ja Metsä-Botnian lukujen yhdistelytapaan 8.12.2009 saakka.

M-real on ilmoittanut investoivansa 26 miljoonaa euroa laajentaakseen Simpeleen
tehtaan taivekartonkikapasiteettia noin 80 000 tonnilla. Samassa yhteydessä
laajennetaan tehtaan arkituskapasiteettia. Investoinnit toteutetaan kesällä
2011.

M-real on ilmoittanut investoivansa myös Kemiart Liners -tehtaan päällystysosan
modernisointiin. Arvio investoinnin kokonaisarvosta on noin 16 miljoonaa euroa.
Myös tämä investointi toteutetaan vuoden2011 aikana.

Rakennemuutos

M-realin rakennemuutos paperiyhtiöstä entistä selvemmin pakkausmateriaaleihin
keskittyväksi toimijaksi on edennyt strategian mukaisesti. Toiminnan painopiste
on siirtynyt yhä vahvemmin saneerauksesta kehittämiseen, mistä osoituksena
vuonna 2011 toteutettavat investoinnit Simpeleellä ja Kemiart Linersissa. Työ
tappiollisten paperiyksiköiden ongelmien ratkaisemiseksi jatkuu, mikä
onnistuessaan parantaisi M-realin kannattavuutta edelleen selvästi. Strateginen
tarkastelu paperiliiketoimintojen osalta jatkuu.

M-realin joulukuussa 2009 julkistettu 80 miljoonan euron tulosparannusohjelma
vuodelle 2010 toteutui suunnitellusti. Merkittävimmät toimenpiteet olivat:

-- Alizayn sellutehtaan lopullinen sulkeminen Ranskassa
-- Reflexin tehtaan erikoispaperikapasiteetin sulkeminen Saksassa
-- Zandersin organisaation ja johtamismallin uudelleenjärjestely
-- Kaikki liiketoiminta-alueet kattava 20 miljoonan euron sisäinen
tehostamisohjelma.

Lisäksi tulosparannusohjelmaan sisältyy 22 miljoonan euron investointi Husumin
tehtaan energiatehokkuuden parantamiseksi, joka on käynnissä suunnitellusti.

Yllä lueteltujen toimien sekä aiempina vuosina toteutettujen
tulosparannusohjelmien positiivisen yhteisvaikutuksen arvioidaan vuonna 2010
olleen noin 100 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:

-- Vuoden 2010 tulosparannusohjelma 40 miljoonaa euroa
-- Aiempina vuosina toteutetut ohjelmat 60 miljoonaa euroa

Reflexin tehdasta Saksassa kehitetään jatkossa Paper Park -konseptin
mukaisesti, eli tehdasalueelle pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään
teollisia kumppaneita. M-real julkaisi lokakuussa 2010 kehitystyön ensimmäisen
vaiheen, Reflexin tehtaan osittaisen myynnin Metsä Tissuelle noin 10
miljoonalla eurolla. Sopimukseen Metsä Tissuen kanssa kuului paperikone 5 ja
siihen liittyvät kiinteistöt sekä tiettyjä tehdasalueen infrastruktuuriin
liittyviä omaisuuseriä. Neuvottelut M-real Zanders -tehtaiden henkilömäärän
vähentämisestä saatiin päätökseen kesäkuussa.

M-real käytti optiotaan ja osti heinäkuussa Sappilta Kankaan entisen
paperitehtaan tehdaskiinteistön mukaan lukien maa-alueet 13 miljoonan euron
kauppahinnalla. Kiinteistökauppa oli osa sopimusta, jolla M-real ja Sappi
sopivat lopullisesti vuonna 2008 tehdyn M-realin Graphic Papers
-liiketoiminta-alueen myynnin avoinna olevat seikat. Jyväskylän kaupunki päätti
syyskuussa käyttää lain mukaista etuosto-oikeuttaan ja lunasti Kankaan
tehdaskiinteistön M-realilta samalla 13 miljoonan euron kauppahinnalla.

M-real Simpeleen erikoispaperituotanto lopetettiin vuoden lopulla. Vastaavien
tuotteiden tuotantoa jatketaan Gohrsmühlen tehtaalla Saksassa. Tuotannon
siirron arvioidaan parantavan M-realin vuotuista liiketulosta noin 4
miljoonalla eurolla.

Rahoitus

M-realin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 32,1 prosenttia (31.12.2009: 29,6)
ja velkaantumisaste 135 prosenttia (153). Nettovelkaantumisaste oli 83
prosenttia (84). M-realin tietyissä lainasopimuksissa on asetettu 120 prosentin
raja yhtiön nettovelkaantumisasteelle ja 30 prosentin raja
omavaraisuusasteelle. Lainasopimuksissa määritellyllä tavalla laskettu
velkaantumisaste vuoden lopussa oli noin 64 prosenttia (63) ja omavaraisuusaste
noin 38 prosenttia (35).

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos oli katsauskauden aikana
noin +28 miljoonaa euroa lähinnä Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden käyvän arvon
nousun takia.

Korolliset nettovelat olivat vuoden lopussa 827 miljoonaa euroa (777).
Lainoista oli valuuttamääräisiä 9 prosenttia, vaihtuvakorkoisia 83 prosenttia
ja loput kiinteäkorkoisia. Lainojen keskikorko oli vuoden lopussa 5,1
prosenttia ja pitkäaikaisten lainojen keskimaturiteetti 2,7 vuotta. Lainojen
korkosidonnaisuusaika oli vuoden lopussa 9,4 kuukautta. Kauden aikana
korkosidonnaisuusaika on vaihdellut 6 ja 10 kuukauden välillä.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat -49 miljoonaa euroa (Q1-4/2009:
110). Käyttöpääoma nousi 86 miljoonaa euroa (aleni 140) pääosin toimitusmäärien
ja hintojen nousun seurauksena. Operatiivisen käyttöpääoman kiertonopeus säilyi
vuoden 2009 tasolla.

Nettovaluuttavirrasta oli katsauskauden lopussa suojattuna keskimäärin 4,8
kuukautta. Suojausaste on kauden aikana vaihdellut keskimäärin 4 ja 6 kuukauden
välillä. Ei-euromääräisestä omasta pääomasta oli katsauskauden lopussa
suojattuna noin 70 prosenttia.

Maksuvalmius jatkuu hyvänä. Käytettävissä oleva likviditeetti oli katsauskauden
lopussa 415 miljoonaa euroa, josta 7 miljoonaa oli nostamattomia rahastoituja
TyEL-varoja ja 408 miljoonaa likvidejä varoja ja sijoituksia. Likvideistä
varoista ja sijoituksista 218 miljoonaa euroa on M-realin tytäryhtiö Metsä
Financeen muiden Metsäliitto-konsernin yhtiöiden tallettamia varoja.
Konsernilla oli myös lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään
ei-sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luottolimiittejä noin
520 miljoonan euron arvosta.

M-real lunasti tammikuussa ennenaikaisesti 250 miljoonan euron erän ja
heinäkuussa jäljellä olleen 90,05 miljoonan euron erän
joukkovelkakirjalainastaan lainaehtojen mukaiseen 100 prosentin
lunastushintaan. M-real on kesäkuussa 2010 nostanut TyEL takaisinlainoja 135
miljoonaa euroa kymmenen vuoden laina-ajalla. Joulukuussa yhtiö nosti TyEL
takaisinlainoja 31 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä M-real on pidentänyt
lainojensa erääntymisaikataulua sekä vahvistanut likviditeettiä.

Elokuussa Standard & Poor's nosti M-realin CCC+ luottoluokituksen tasolle B-.
Luokituksen näkymät säilyvät vakaina. Luottoluokituksen noston positiivinen
vaikutus rahoituskustannuksiin on noin 1 miljoonaa euroa vuodessa.

Syyskuussa Moody's Investors Service nosti M-realin Caa1 luottoluokituksen
tasolle B3. Luokituksen näkymät muuttuivat positiivisiksi. Luottoluokituksen
noston positiivinen vaikutus rahoituskustannuksiin on noin 1 miljoonaa euroa
vuodessa.

Osakkeet

M-realin A-osakkeen ylin kurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuonna 2010 oli 3,64
euroa, alin 1,93 euroa ja keskikurssi 2,85 euroa. Vuoden lopussa A-osakkeen
kurssi oli 2,85 euroa. Vuoden 2009 lopussa A-osakkeen kurssi oli 1,94 euroa ja
vuoden 2009 keskikurssi 1,52 euroa.

M-realin B-osakkeen ylin kurssi vuonna 2010 oli 3,26 euroa, alin 1,46 euroa ja
keskikurssi 2,44 euroa. Vuoden lopussa B-osakkeen kurssi oli 2,54 euroa. Vuoden
2009 lopussa B-osakkeen kurssi oli 1,53 euroa ja vuoden 2009 keskikurssi 0,66
euroa.

A-osakkeen vaihto oli 6 miljoonaa euroa, 5 prosenttia osakekannasta. B-osakkeen
vaihto oli 894 miljoonaa euroa, 125 prosenttia osakekannasta. A- ja
B-osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa yhteensä 845 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunta omisti vuoden lopussa 38,8 prosenttia osakkeista, ja
näiden osakkeiden tuottama äänivalta oli 60,5 prosenttia. Ulkomaisten
omistajien osuus osakkeista oli 14 prosenttia.

Norges Bankin omistus M-realissa laski 8.4.2010 4,4 prosenttiin osakepääomasta
ja 1,4 prosenttiin äänimäärästä.

Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

Johdon palkitseminen
M-realin hallitus päätti joulukuussa johdon uudesta osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja
johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa johto toteuttamaan
yhteistä strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva
palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat
kalenterivuodet 2011—2013, 2012—2014 ja 2013—2015. Yhtiön hallitus päättää
ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin
ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta
2011—2013 perustuu M-realin omavaraisuusasteeseen ja sijoitetun pääoman tuoton
(ROCE) sekä liikevoiton (EBIT) kehitykseen. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden
rajoitusjakso, jonka aikana osallistuja ei saa siirtää tai myydä osakkeita.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011—2013 maksetaan vuonna 2014 osittain
yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa
palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Alussa järjestelmän
piirissä on ensimmäisellä ansaintajaksolla 9 henkilöä mukaan lukien yhtiön
johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella ensimmäiseltä ansaintajaksolta
voidaan maksaa palkkioina enintään noin 1 000 000 yhtiön B-sarjan osakkeen
arvoa vastaava summa.

Toimitusjohtaja Mikko Helander osallistuu lisäksi Metsäliitto-konsernin johdon
osakeomistusyhtiöön, jonka perusteella hän omistaa yhtiön osakkeita
välillisesti.

Kauden jälkeiset tapahtumat

M-real käynnisti uuden 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman. Ohjelma
keskittyy parantamaan paperiliiketoimintojen kannattavuutta sekä pienentämään
kaikkien liiketoiminta-alueiden muuttuvia kustannuksia. Aikaisemmin
ilmoitettujen Simpeleen ja Kemin kartonki-investointien tulosparannus sekä
Simpeleen erikoispaperituotannon lopettaminen sisältyvät uuteen
tulosparannusohjelmaan. Ohjelman täysimääräinen 70 miljoonan euron
tulosvaikutus arvioidaan saavutettavan vuodesta 2012 alkaen. Tulosvaikutuksen
vuonna 2011 arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Kustannusinflaation
arvioidaan vuonna 2011 kiihtyvän. M-realin uuden sekä aiempina vuosina
toteutettujen tulosparannusohjelmien kokonaisvaikutuksen vuoden 2011 tulokseen
arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa positiivinen, jolla uskotaan pääosin
katettavan kustannusinflaatio.

Äänekosken ja Kyröskosken tehtaiden vuotuista taivekartonkikapasiteettia
suunnitellaan kasvatettavan yhteensä noin 70 000 tonnilla. Kyroskosken
investointi suunnitellaan toteutettavan vuoden 2011 lopulla ja Äänekosken
investointi keväällä 2012. Äänekoskella aloitetaan suunniteltuun investointiin
liittyen yhteistoimintaneuvottelut 18.2 2011 koskien kartonkitehtaan tuotannon
työntekijöitä, eli noin 130 henkilöä. Arvioitu henkilöstövähennys on
Äänekoskella enintään 10 henkilöä. Kyröskosken investoinnilla ei arvioida
olevan henkilöstövaikutuksia. Suunniteltujen investointien jälkeen vuotuinen
tuotantokapasiteetti nousee Kyröskoskella 190 000 tonniin ja Äänekoskella 240
000 tonniin. Tuotanto suunnitellaan suunnattavan lähinnä
elintarvikepakkaamiseen. M-realilla on näiden suunniteltujen investointien
jälkeenkin mahdollisuus kasvattaa edelleen Kyröskosken ja Äänekosken tehtaiden
tuotantokapasiteettia markkinatilanteen näin edellyttäessä. Sari Pajari
nimitettiin liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän on
koulutukseltaan puunjalostustekniikan diplomi-insinööri. Hänen
päävastuualueensa ovat liiketoiminnan kehitys ja laatujohtaminen (TQM). Pajari
aloittaa uudessa tehtävässään 1.4.2011 ja raportoi toimitusjohtaja Mikko
Helanderille. Pajari siirtyy M-realiin Metsäliitto-konsernin
tietohallintojohtajan tehtävästä, jossa hän toimi vuodesta 2009. Ennen
siirtymistään Metsäliitto-konserniin vuonna 2007 Pajari työskenteli johtavana
strategiakonsulttina Pöyryllä, PwC Consultingilla sekä IBM:llä.

Lähiajan näkymät

Kartongin kysyntätilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä myös lähikuukausina.
M-realin taivekartongin ja lainerin hintataso on Euroopassa tehtyjen korotusten
seurauksena yli 10 prosenttia viime vuoden alun tasoa korkeampi.

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä vaikuttaa jatkuvan ennallaan. M-real on
julkaissut 6-8 prosentin maaliskuussa voimaan astuvan hinnankorotuksen. Myös
erikoispapereiden kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana ja hintatason ennallaan.

Sellun keskihinnan arvioidaan olevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hieman
viime vuoden viimeistä neljännestä alhaisempi. Merkittävää sellun hinnan laskua
ei kuitenkaan ole näkyvissä.

Kustannusinflaation arvioidaan vuonna 2011 kiihtyvän. M-real käynnisti
tammikuussa 2011 uuden 70 miljoonan euron tulosparannusohjelman. Uuden sekä
aiempina vuosina toteutettujen tulosparannusohjelmien kokonaisvaikutuksen
vuoden 2011 tulokseen arvioidaan olevan noin 90 miljoonaa euroa positiivinen,
jolla uskotaan pääosin katettavan kiihtynyt kustannusinflaatio.

M-realin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2011
ensimmäisellä neljänneksellä paranevan vuoden 2010 viimeisestä neljänneksestä.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Riskit euroalueen talouden nousun hidastumisesta tai pysähtymisestä sekä
kartonki- ja paperituotteiden jo pääosin korjaantuneen kysyntätilanteen
kääntymisestä uudelleen laskuun ovat edelleen olemassa.

Jos M-realin päätuotteiden kysyntä merkittävästi vähenisi, on olemassa riski,
että hinnat kääntyvät laskuun.

M-realilla on hyvä mahdollisuus pääosin kattaa kiihtynyt kustannusinflaatio
omilla tulosparannustoimillaan. On kuitenkin olemassa riski siitä, että
tuotannontekijöiden kustannustasot nousevat nykyisiä arvioita enemmän, mikä
vaikuttaisi kannattavuuteen negatiivisesti.

Yhtiön lyhyen ja keskipitkän aikavälin rahoitusasema on turvattu.
Rahoitusmarkkinoiden lisääntyvän sääntelyn seurauksena luotto- ja
velkakirjamarkkinoiden toiminta voi vaikeutua, mikä saattaa vaikeuttaa yhtiön
kykyä hankkia pitkän aikavälin velkarahoitusta kilpailukykyiseen hintaan.

Koska tämän tilinpäätöksen tulevaisuutta koskevat arviot ja kannanotot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
muita epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat niitä koskevista kannanotoista. Lyhyellä aikajänteellä M-realin
tulokseen vaikuttavat erityisesti lopputuotteiden hinta ja kysyntä,
raaka-ainekustannukset, energian hinta sekä euron kurssikehitys. M-realin
vuoden 2009 vuosikertomuksen sivuilla 37-38 on lisää tietoa myös pidemmän
aikavälin riskitekijöistä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:

Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Lisätietoja 27.10.2010 kello 13 alkaen. Sijoittajille ja analyytikoille
tarkoitettu englanninkielinen puhelinkokous alkaa kello 15. Puhelinkokoukseen
osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen
puhelinkokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Eurooppa: +44 (0)20 7162 0025
Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Puhelinkokouksen tunnistenumero on 885744.Consumer Packaging2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
Consumer Packaging Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. e 303 305 310 257 255 250 1175 968
EBITDA, milj. e 49 48 51 52 50 51 200 140
ilman kertaluonteisia 52 48 51 52 51 51 203 146
eriä, milj. e
Liiketulos, milj. e 24 34 38 39 33 31 135 51
ilman kertaluonteisia 38 34 38 39 34 31 149 69
eriä, milj. e
Sijoitetun pääoman 13,7 18,1 21,1 22,8 18,8 16,4 19,4 6,9
tuotto, %
ilman kertaluonteisia 22,0 18,1 21,1 22,8 19,2 16,4 21,5 9,4
eriä, %
Toimitukset, 1 000 t 344 353 372 321 327 315 1390 1 212
Tuotanto, 1 000 t 362 353 363 342 342 323 1420 1 232
Henkilöstö kauden 1 521 1 544 1 761 1 529 1 533 1 545 1 521 1 533
lopussa


Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
parani edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 38 miljoonaa euroa (Q3/2010: 34).
Tulosta paransivat toteutetut hinnankorotukset. Tulosta heikensi euroa vastaan
heikentynyt Yhdysvaltain dollari.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -14 miljoonaa euroa,
joista merkittävin oli 15 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio
ja kuluvarauksia liittyen Simpeleen paperikoneen sulkemiseen. Edellisen
vuosineljänneksen tulokseen ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset olivat 1 prosentin alemmat
edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Consumer Packagingin taivekartongin
toimitukset laskivat 3 prosenttia.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009

Consumer Packagingin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoteen
verrattuna ja oli 149 miljoonaa euroa (69). Merkittävimmät tulosta parantaneet
tekijät olivat toteutetut hinnankorotukset sekä kysynnän elpymisen seurauksena
kasvanut toimitusmäärä. Vuonna 2010 tehtiin tuotanto- ja
toimitusmääräennätykset sekä taivekartongin että lainerin osalta.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -14 miljoonaa euroa,
joista merkittävin oli 15 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio
ja kuluvarauksia liittyen Simpeleen paperikoneen sulkemiseen. Vuoden 2009
tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -18 miljoonaa euroa liittyen
Metsä-Botnian Kaskisten tehtaan sulkemiseen sekä henkilöstövähennyksiin.

Euroopan taivekartongin tuottajien toimitukset nousivat edellisvuoteen
verrattuna 9 prosenttia. Consumer Packagingin taivekartongin toimitukset
nousivat 12 prosenttia.Office Papers2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
Office Papers Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. e 181 164 153 160 132 133 658 543
EBITDA, milj. e 9 17 6 11 6 0 43 1
ilman kertaluonteisia 10 17 6 11 13 0 44 8
eriä, milj. e
Liiketulos, milj. e 9 9 -4 0 -54 -15 14 -104
ilman kertaluonteisia 0 9 -4 0 0 -13 5 -48
eriä, milj. e
Sijoitetun pääoman 6,5 8,5 -4,0 -0,1 -47,0 -13,0 2,8 -21,1
tuotto, %
ilman kertaluonteisia 0,0 8,5 -4,0 -0,1 -0,1 -11,4 1,1 -9,8
eriä, %
Toimitukset, 1 000 t 248 212 212 237 198 199 909 790
Tuotanto, 1 000 t 238 228 209 235 213 181 910 795
Henkilöstö kauden 1 208 1 213 1 225 1 320 1 374 1 407 1 208 1 374
lopussa


Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Office Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 0 miljoonaa euroa
(Q3/2010: 9). Tulosta heikensi paperin keskimääräisen euromääräisen
myyntihinnan aleneminen johtuen epäedullisemmasta myyntijakaumasta ja
Yhdysvaltain dollarin sekä Ison-Britannian punnan heikkenemisestä. Lisäksi
tulosta heikensivät Ruotsin kruunun vahvistuminen euroa vastaan sekä korkeammat
puuraaka-ainekustannukset. Tulosta paransi sellun hinnan lasku.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden
arvonalentumistappion peruutus. Edellisen vuosineljänneksen tuloksessa ei ollut
kertaluonteisia eriä.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen laskivat 6 prosenttia. Office Papersin
toimitukset nousivat 17 prosenttia.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009

Office Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoteen
verrattuna ja oli 5 miljoonaa euroa (-48). Tulosta paransivat toteutettujen
hinnankorotusten ansiosta noussut keskihinta sekä yleisen kysyntätilanteen
elpymisen ansiosta kasvanut toimitusmäärä. Tulosta heikensivät kohonneet
kuitukustannukset sekä Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon nähden.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä 9 miljoonan euron käyttöomaisuuden
arvonalentumistappion peruutus. Vuoden 2009 tulokseen kirjattiin
kertaluonteisena eränä -56 miljoonaa euroa, josta 47 miljoonaa euroa oli
arvonalentumistappiota IAS 36:n mukaan ja 9 miljoonaa euroa kuluvarausta
Husumin tehtaan tulosparannustoimiin liittyen.

Euroopan päällystämättömän hienopaperin tuottajien kokonaistoimitukset nousivat
edelliseen vuoteen verrattuna 7 prosenttia. Office Papersin toimitusmäärä nousi
15 prosenttia..Speciality Papers2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
Speciality Papers Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. e 66 75 80 82 73 80 303 352
EBITDA, milj. e 0 5 -18 -4 -8 -7 -17 -65
ilman kertaluonteisia -7 -3 -2 -4 -2 -8 -16 -31
eriä, milj. e
Liiketulos, milj. e -31 4 -21 -6 -78 -10 -54 -151
ilman kertaluonteisia -8 -7 -5 -6 -6 -11 -26 -51
eriä, milj. e
Sijoitetun pääoman -155,6 18,0 -76,3 -19,6 -170,3 -16,0 -49,1 -55,8
tuotto, %
ilman kertaluonteisia -43,0 -24,5 -18,8 -19,6 -14,1 -17,6 -23,6 -18,7
eriä, %
Toimitukset, 1 000 t 49 57 66 74 68 76 246 342
Tuotanto, 1 000 t 46 52 67 70 63 69 235 297
Henkilöstö kauden 1 204 1 329 1 358 1 373 1 389 1 563 1 204 1 389
lopussa


Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Speciality Papers -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä
heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli -8 miljoonaa euroa
(Q3/2010: -7). Tulosta heikensi kausiluonteinen toimitusmäärän aleneminen ja
kustannusten nousu. Tulosta paransivat korkeampi myyntihinta sekä alentuneet
kuitukustannukset.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisia eriä yhteensä -23 miljoonaa euroa
seuraavasti:

-- 28 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio Gohrsmühlen
tehtaalla
-- 7 miljoonan euron voitto Reflexin tehtaan osittaisesta myynnistä Metsä
Tissuelle
-- 2 miljoonaa euroa muita kertaluonteisia kuluja

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä 11
miljoonan euron tuotto, josta 8 miljoonaa euroa oli kuluvarauksen purkua ja 3
miljoonaa euroa arvonalentumistappion peruutusta seurauksena Reflexin tehtaan
osittaisesta myynnistä Metsä Tissuelle sekä alentuneista uudelleenjärjestelyn
kustannuksista Zandersissa.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 14 prosenttia, lukuun sisältyy
päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009

Speciality Papersin liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani viime vuoteen
verrattuna ja oli -26 miljoonaa euroa (-51). Tulosta paransivat toteutetut
hinnankorotukset sekä kustannussäästöt. Tulosta heikensi sellun selvästi
korkeampi hinta.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -28 miljoonaa euroa
seuraavasti:

-- 28 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumistappio
-- 10 miljoonaa euroa voittoa ja arvonalentumistappion peruutusta liittyen
Reflexin tehtaan osittaiseen myyntiin
-- 8 miljoonan euron nettokuluvaraus Speciality Papers -liiketoiminta-alueella
littyen M-real Zandersin uudelleenjärjestelyyn ja Reflexin tehtaan
osittaiseen myyntiin Metsä Tissuelle
-- 2 miljoonaa euroa muita kertaluonteisia kuluja

Vuoden 2009 tulokseen sisältyi kertaluonteisia eriä -100 miljoonaa euroa
liittyen arvonalentumistappioon IAS 36:n mukaisesti, Halleinin paperitehtaan
sulkemiseen ja liiketoiminta-alueen tulosparannusohjelmaan.

Speciality Papersin toimitusmäärä laski 28 prosenttia, lukuun sisältyy
päällystetyn hienopaperin tuotannon lopettaminen.Market Pulp and Energy2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
Market Pulp and Energy Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. e 106 107 126 95 126 132 434 508
EBITDA, milj. e 19 19 23 14 -1 -6 75 -21
ilman kertaluonteisia eriä, 19 23 23 14 2 -6 79 -17
milj. e
Liiketulos, milj. e -1 12 16 9 -39 -15 36 -91
ilman kertaluonteisia eriä, 12 16 16 9 -9 -14 53 -54
milj. e
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,4 7,6 11,4 5,9 -22,1 -7,3 6,0 -12,2
ilman kertaluonteisia eriä, % 7,9 10,1 11,4 5,9 -4,8 -6,9 8,9 -7,2
Toimitukset, 1 000 t 168 167 194 161 246 295 690 1 155
Henkilöstö kauden lopussa 24 24 24 24 18 19 24 18


Loka-joulukuun tulos edelliseen neljännekseen verrattuna

Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä aleni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli 12 miljoonaa euroa
(Q3/2010: 16). Tulosta heikensi sellun alempi hinta ja Yhdysvaltain dollarin
heikkeneminen euroon nähden.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä nettona yhteensä -13 miljoonaa
euroa josta -15 miljoonaa euroa oli arvonalentumistappiota liittyen Halleinin
tehtaaseen ja +2 miljoonaa euroa muita kertaluonteisia eriä.

Edellisen vuosineljänneksen tulokseen kirjattiin kertaluonteisena eränä -4
miljoonaa euroa lisäkuluvarausta Alizayn sellutehtaan sulkemiseen liittyen.

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009

Market Pulp and Energy -liiketoiminta-alueen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä parani viime vuoteen verrattuna ja oli 53 miljoonaa euroa (-54). Tulosta
paransi korkeampi sellun hinta. Lisäksi vertailukelpoinen toimitusmäärä kasvoi
selvästi. Metsä-Botnian ulkoiset toimitukset olivat mukana viime vuoden
toimituksissa.

Tulokseen kirjattiin kertaluonteisina erinä yhteensä -17 miljoonaa euroa
seuraavasti:

-- -15 miljoonaa euroa oli arvonalentumistappiota liittyen Halleinin
tehtaaseen
-- -4 miljoonaa euroa lisäkuluvarausta Alizayn sellutehtaan sulkemiseen
liittyen
-- +2 miljoonaa euroa muita kertaluonteisia eriä.

Vuoden 2009 tulokseen sisältyi kertaluonteisina erinä nettona yhteensä -37
miljoonaa euroa seuraavasti:

-- 48 miljoonaa euroa alaskirjauksia ja varauksia liittyen suunnitelmaan
sulkea Alizayn sellutehdas lopullisesti
-- 18 miljoonan euron voitto Metsä-Botnian Pohjolan Voima -osakkeiden myyntiin
liittyen
-- 6 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja alaskirjauksia Metsä-Botnian Kaskisten
tehtaan sulkemiseen liittyen
-- 1 miljoonaa euroa kuluvarauksia Husumin tehtaan tulosparannustoimiin
liittyen.Possible table in table detected.
Object reference not set to an instance of an object.


Possible table in table detected.
Object reference not set to an instance of an object.


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma
2010 2009 2010
Milj. e Q1-Q4 Q1-Q4 Q4
-------------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos 27 -354 -22
Oikaisut yhteensä 108 324 33
Käyttöpääoman muutos -86 140 0
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 49 110 11
-------------------------------------------------------------------------------
Nettorahoituskulut -102 -38 -31
Maksetut verot -16 9 2
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat -69 81 -18
-------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineettomaan ja aineelliseen käyttöomaisuuteen -66 -73 -18
Omaisuuden myynnit ja muut 86 284 31
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirrat 20 211 13
-------------------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -39 -344 -24
Maksetut osingot -2 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirrat -41 -344 -24
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -90 -52 -29
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 497 550 437
Rahavarojen muuntoero 1 -1 0
Rahavarojen muutos -90 -52 -29
-------------------
Rahavarat kauden lopussa 408 497 408


Vuoden 2010 nettorahoituskulut sisältävät n 27 miljoonaa euroa oman pääoman
suojauskuluja ja kaudella noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 suojausvaikutus
oli positiivinen noin 50 miljoonaa euroa.Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 2009

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Milj. e Osake- Ylikur Muun-t Käyvän Kertyn Yhteen Määräysva Oma
pääoma ssi-ra oerot arvon ja eet sä llattomie pääoma
hasto muut voitto n yhteen
rahastot varat omistajie sä
n osuudet
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 558 667 -9 259 -146 1 329 57 1 386
1.1.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden
laaja tulos
Kauden -358 -358 4 -354
tulos
Muut laajan
tuloksen
erät
Rahavirran 26 26 26
suojaukset
Myytävissä -115 -115 -115
olevat
rahoitusvar
at
Muuntoerot 8 8 -3 5
Muihin 3 24 27 27
laajan
tuloslaskel
man eriin
liittyvät
verot
--------------------------------------------------------------------
Muut laajan 11 -65 -54 -3 -57
tuloksen
erät
yhteensä
--------------------------------------------------------------------
Tilikauden 11 -65 -358 -412 1 -411
laaja tulos
yhteensä
Liiketoimet
omistajien
kanssa
Metsä-Botni -50 -50
an Uruguayn
järjestelyt
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 558 667 2 194 -504 916 8 924
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 2010

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Milj. e Osake- Ylikur Muun-t Käyvän Kertyn Yhteen Määräysva Oma
pääoma ssi-ra oerot arvon eet sä llat-tomi pääoma
hasto ja muut voitto en yhteen
rahasto varat omistajie sä
t n osuudet
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 558 667 2 194 -504 916 8 924
1.1.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja
tulos
Kauden tulos 28 28 -1 27
Muut laajan
tuloksen
erät
Rahavirran 10 10 10
suojaukset
Myytävissä 28 28 28
olevat
rahoitusvara
t
Muuntoerot 12 12 12
Osuus 1 1 2 2
osakkuus-yri
tysten
muista
laajan
tuloksen
eristä
Muihin 8 -10 -2 -2
laajan
tuloslaskelm
an eriin
liittyvät
verot
-------------------------------------------------------------------
Muut laajan 21 29 50 0 50
tuloksen
erät
yhteensä
-------------------------------------------------------------------
Tilikauden 21 29 28 78 -1 77
laaja tulos
yhteensä
Liiketoimet
omistajien
kanssa
Osingonjako -2 -2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 558 667 23 223 -476 994 5 999
31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnuslukuja 2010 2009 2010 2009
Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. e 2 605 2 432 665 606
EBITDA, milj. e 312 88 74 132
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 305 44 71 51
EBITDA, % 12,0 3,6 11,1 21,8
ilman kertaluonteisia eriä, % 11,7 1,8 10,7 8,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos, milj. e 146 -267 -4 -52
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 173 -150 37 7
Liiketulos, % 5,6 -11,0 -0,6 -8,6
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 6,6 -6,2 5,6 1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos jatkuvista toiminnoista
ennen veroja, milj. e 48 -358 -22 -74
ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 92 -230 20 -15
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden tulos
jatkuvista toiminnoista, milj. e 27 -331 -22 -60
lopetetuista toiminnoista, milj. e 0 -23 0 -8
---------------------------
Yhteensä, milj. e 27 -354 -22 -68
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista, e 0,09 -1,02 -0,06 -0,19
lopetetuista toiminnoista, e 0,00 -0,07 0,00 -0,02
---------------------------
Yhteensä, e 0,09 -1,09 -0,06 -0,21
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,23 -0,66 0,07 -0,20
jatkuvista toiminnoista, e
--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 2,8 -28,6 -8,7 -24,3
ilman kertaluonteisia eriä, % 7,6 -18,3 8,7 -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,7 -8,9 -0,7 -8,7
ilman kertaluonteisia eriä, % 7,6 -4,5 6,3 0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 32,1 29,6 32,1 29,6
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 135 153 135 153
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % 83 84 83 84
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake kauden lopussa, e 3,03 2,79 3,03 2,79
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. e 827 777 827 777
Bruttoinvestoinnit, milj. e 66 73 18 18
--------------------------------------------------------------------------------
Toimitukset, 1 000 t
Paperiliiketoiminta yhteensä 1 155 1 132 297 266
Consumer Packaging 1 390 1 212 344 327
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa
Jatkuvissa toiminnoissa 4 538 4 903 4 538 4 903


EBITDA = liiketulos lisättynä poistoilla ja
arvonalentumisilla


Vastuut 2010 2009
Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
Omasta puolesta 192 113
Osakkuusyritysten puolesta 0 0
Saman konsernin yritysten puolesta 13 0
Muiden puolesta 1 2
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 206 115
--------------------------------------------------------------------------------

Avoimet johdannaissopimukset 2010 2009
Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
Korkojohdannaiset 1 248 981
Valuuttajohdannaiset 2 149 2 806
Muut johdannaiset 83 183
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 3 480 3 970
--------------------------------------------------------------------------------

Avoimien johdannaissopimusten käypä arvo laskettuna markkinahintaan oli
katsauskauden lopussa -15,4 miljoonaa euroa (-19,5 miljoonaa euroa 31.12.2009).

Avoimien sopimusten bruttomäärä sisältää myös suljetut sopimukset, joiden määrä
yhteensä oli 1 787,2 miljoonaa euroa (2 158,5 miljoonaa euroa 31.12.2009).


Käyttöomaisuussitoumukset 2010 2009
Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------
Maksut alle vuoden 0 0
Maksut myöhemmin 2 1


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset 2010 2009
Milj. e Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 130 1 808
Investoinnit 65 70
Vähennykset -16 -454

Poistot ja arvonalentumiset -159 -312

Muuntoero 43 18
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 063 1 130


Poistot ja arvonalentumiset sisältävät Kankaan paperitehtaan paperikone kahden
sulkemisen yhteydessä kirjatun arvonalentumistappion osittaisen peruuttamisen
kesäkuussa (8 miljoonaa euroa) perustuen koneesta sovittuun kauppahintaan sekä
M-real Zandersin Reflexin tehtaan aiemmin kirjatun koneiden
arvonalentumistappion peruuttamisen syyskuussa (3 miljoonaa euroa) perustuen
tehtaan osittaiseen myyntiin Metsä Tissuelle. Lisäksi poistot ja
arvonalentumiset sisältävät joulukuussa 9 miljoonan euron arvonalentumistappion
peruutuksen Office Papers -liiketoiminnassa ja 28 miljoonan arvonalentumisen
Speciality Papers -liiketoiminnassa arvonalentumistestauksen perusteella.
Lisäksi joulukuussa tehtiin 15 miljoonan arvonalentuminen Market Pulp and Energy
-liiketoiminnassa Halleinin tehtaalla ylimääräisenä poistona liittyen
tuotannollisesta toiminnasta poistuneisiin rakennuksiin sekä 11 miljoonan euron
arvonalentuminen Consumer Packaking -liiketoiminnassa liittyen Simpeleen
paperikoneen sulkemiseen.


Liiketoimet lähipiirin kanssa

Liiketoimet emoyrityksen ja sisaryritysten kanssa 2010 2009
Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------

Myynnit 39 22
Liiketoiminnan muut tuotot 14 37
Ostot 839 360
Korkotuotot 8 1
Korkokulut 1 2
Pitkäaikaiset saamiset 53 53
Myyntisaamiset ja muut saamiset 82 107
Pitkäaikaiset velat 0 0
Ostovelat ja muut velat 277 106


Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa 2010 2009
Milj. e
--------------------------------------------------------------------------------

Myynnit 0 1
Ostot 2 4
Pitkäaikaiset saamiset 0 0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 7
Ostovelat ja muut velat 2 2

Liiketoimet Metsä-Botnian kanssa sisältyvät sisaryritysten lukuihin 8.12.2009
alkaen.

Tilinpäätösperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 standardin Osavuosikatsaukset sekä
M-realin vuoden 2009 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden
mukaan.

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.


Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
--------------------------------------------------------------------------------
-

--------------------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja jatkuvista
liiketoiminnoista
- tuloverot) per (Oma pääoma (keskimäärin))
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-
Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Tulos ennen veroja jatkuvista
liiketoiminnoista
+ korkokulut, nettokurssierot ja muut
rahoituskulut) per (Oma pääoma + korolliset
rahoitusvelat)
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-
Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma)
per (Taseen loppusumma
- saadut ennakot)
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-
Velkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat) per (Oma pääoma)
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-
Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset rahoitusvelat
- likvidit varat
- korolliset saamiset) per (Oma pääoma)
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-
Osakekohtainen tulos = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos)
per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin)
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
-
Osakekohtainen oma pääoma = (Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
pääoma)
per (Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
kauden lopussa)
--------------------------------------------------------------------------------Liikevaihto ja -tulos
segmenteittäin
2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
Milj. e Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
--------------------------------------------------------------------------------
Consumer Packaging 303 305 310 257 255 250 1 175 968
Office Papers 181 164 153 160 132 133 658 543
Speciality Papers 66 75 80 82 73 80 303 352
Market Pulp and Energy 106 107 126 95 126 132 434 508
Muu toiminta 55 53 44 46 59 56 198 189
Sisäinen myynti -46 -42 -37 -38 -39 -33 -163 -128
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 665 662 676 602 606 618 2 605 2 432

Consumer Packaging 49 48 51 52 50 51 200 140
Office Papers 9 17 6 11 6 0 43 1
Speciality Papers 0 5 -18 -4 -8 -7 -17 -65
Market Pulp and Energy 19 19 23 14 -1 -6 75 -21
Muu toiminta -3 6 -1 9 85 -11 11 33
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA 74 95 61 82 132 27 312 88
% liikevaihdosta 11,1 14,4 9,0 13,6 21,8 4,4 12,0 3,6

Consumer Packaging 24 34 38 39 33 31 135 51
Office Papers 9 9 -4 0 -54 -15 14 -104
Speciality Papers -31 4 -21 -6 -78 -10 -54 -151
Market Pulp and Energy -1 12 16 9 -39 -15 36 -91
Muu toiminta -5 7 6 7 86 -15 15 28
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos -4 66 35 49 -52 -24 146 -267
% liikevaihdosta -0,6 10,0 5,2 8,1 -8,6 -3,9 5,6 -11,0

Kertaluonteiset erät
Consumer Packaging -14 0 0 0 -1 0 -14 -18
Office Papers 9 0 0 0 -54 -2 9 -56
Speciality Papers -23 11 -16 0 -72 1 -28 -100
Market Pulp and Energy -13 -4 0 0 -30 -1 -17 -37
Muu toiminta 0 5 8 10 98 0 23 94
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteisia eriä -41 12 -8 10 -59 -2 -27 -117
liiketuloksessa

Consumer Packaging 52 48 51 52 51 51 203 146
Office Papers 10 17 6 11 13 0 44 8
Speciality Papers -7 -3 -2 -4 -2 -8 -16 -31
Market Pulp and Energy 19 23 23 14 2 -6 79 -17
Muu toiminta -3 0 -1 -1 -13 -11 -5 -62
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA, ilman 71 85 77 72 51 26 305 44
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 10,7 12,8 11,4 12,0 8,4 4,2 11,7 1,8

Consumer Packaging 38 34 38 39 34 31 149 69
Office Papers 0 9 -4 0 0 -13 5 -48
Speciality Papers -8 -7 -5 -6 -6 -11 -26 -51
Market Pulp and Energy 12 16 16 9 -9 -14 53 -54
Muu toiminta -5 2 -2 -3 -12 -15 -8 -66
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos, ilman 37 54 43 39 7 -22 173 -150
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta 5,6 8,2 6,4 6,5 1,2 -3,6 6,6 -6,2

Sijoitetun pääoman
tuotto, %
Consumer Packaging 13,7 18,1 21,1 22,8 18,8 16,4 19,4 6,9
Office Papers 6,5 8,5 -4,0 -0,1 -47,0 -13,0 2,8 -21,1
Speciality Papers -155,6 18,0 -76,3 -19,6 -170,3 -16,0 -49,4 -55,8
Market Pulp and Energy -0,4 7,6 11,4 5,9 -22,1 -7,3 6,0 -12,2
--------------------------------------------------------------------------------
M-real-konserni -0,7 11,6 3,8 9,1 -8,7 -2,3 5,7 -8,9

Sijoitettu pääoma,
milj. e
Consumer Packaging 711 749 746 691 676 744 711 676
Office Papers 557 490 423 442 431 479 557 431
Speciality Papers 64 94 105 116 134 225 64 134
Market Pulp and Energy 627 659 601 568 567 830 627 567
Kohdistamattomat ja 390 380 415 298 526 541 390 526
eliminoinnit
--------------------------------------------------------------------------------
M-real-konserni 2 349 2 372 2 290 2 115 2 334 2 819 2 349 2 334

Segmentin sijoitettu pääoma sisältää segmentin varat (= liikearvo, muut
aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, biologiset hyödykkeet,
sijoitukset osakkuusyrityksiin, vaihto-omaisuus, myyntisaamiset ja ennakkomaksut
sekä siirtosaamiset (pois lukien korot ja verot)) vähennettynä segmentin
veloilla (= ostovelat ja saadut ennakot sekä siirtovelat (pois lukien korot ja
verot)).


Toimitukset 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
1000 t Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
------------------------------------------------------------------------------
Consumer Packaging 344 353 372 321 327 315 1 390 1 212

Office Papers 248 212 212 237 198 199 909 790
Speciality Papers 49 57 66 74 68 76 246 342
Paperiliiketoiminta yhteensä 297 269 278 311 266 275 1 155 1 132
------------------------------------------------------------------------------
Market Pulp 168 167 194 161 246 295 690 1 155

Tuotanto 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2010 2009
1000 t Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
------------------------------------------------------------------------------
Consumer Packaging 362 353 363 342 342 323 1 420 1 232

Office Papers 238 228 209 235 213 181 910 795
Speciality Papers 46 52 67 70 63 69 235 297
Paperiliiketoiminta yhteensä 284 280 276 305 276 250 1 145 1 092
------------------------------------------------------------------------------
Metsä-Botnian sellu 1) 164 160 164 164 203 219 652 863
M-realin sellu 327 331 308 329 316 263 1 295 1 120

1) vastaa M-realin 30 prosentin omistusosuutta Metsä-Botniasta

Source: Millistream